Google+

REECO Poland organizuje na wiosnę przyszłego roku we Wrocławiu kolejną edycje targów InEnerg®. Będzie to wielowątkowa organizacyjnie – nie tylko czysto targowa – impreza podobna do warszawskiej RENEXPO® Poland.

Targi odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej - InEnerg® 2017

Termin InEnerg® 2017 to 11–12.04.2017, lokalizacja Stadion VIP Arena, al. Śląska 1.

Tematy targów to m.in.: energia solarna (fotowoltaika i pozyskiwanie ciepła), energia wodna, energia wiatrowa, energia geotermalna i pompy ciepła, efektywność energetyczna i budynki energooszczędne.
Punktem wyjścia dla organizatorów InEnerg® 2017 stał się wymóg UE osiągnięcia (dzięki współdziałaniu jej członków w obszarze polityki energetycznej) do roku 2020 następujących celów:

  • redukcji emisji gazu cieplarnianego o 20% w porównaniu do roku 1990,
  • obniżenia zużycia energii o 20%,
  • uzyskania udział energii ze OZE w zużyciu energii UE 20%.

Kraje członkowskie UE winny osiągnąć także swoje indywidualne cele, i tak, w Polsce do roku 2020 15% energii ma pochodzić ze źródeł odnawialnych.

Organizatorzy liczą, że InEnerg® 2017 przyciągnie:
- 60 wystawców,
- 2200 odwiedzających,
- 500 uczestników konferencji.

www.reeco.eu