Google+

Użytkownicy elementów, podzespołów i wyrobów gotowych oczekują od ich producentów zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania, wysokiej jakości i trwałości produktów. Potwierdzeniem spełnienia tych wymagań jest zapewnienie zgodności wyrobów z normami narodowymi i międzynarodowymi.

images/aktualnosci/elektro-plast-nasielsk-wyrozniony-certyfi-katem-vde/elektro-plast-nasielsk-wyrozniony-certyfi-katem-vde.jpg

Wyroby produkowane i oferowane przez ELEKTRO-PLAST Nasielsk uzyskały wiele uznań i certyfikatów wystawionych przez renomowane instytucje badawcze między innymi VDE Institute. Rozdzielnice mieszkaniowe są produkowane w oparciu o najnowsze technologie i od początku roku 2017 certyfikowane są przez instytucję VDE. Wyroby te odpowiadają najnowszym rozporządzeniom dotyczącym bezpieczeństwa oraz podlegają surowym kontrolom podczas procesów produkcyjnych. Jest to gwarancja najwyższej jakości i niezawodności produktów firmy z siedzibą w Nasielsku.

www.elektro-plast.com.pl