Google+

Dział Fronius Solar Energy w nadchodzącym roku będzie świętować 25. rocznicę swojego powstania.

Dla dostawcy innowacyjnych technologii w dziedzinie energetyki solarnej rocznica ta jest okazją do rozszerzenia swojego portfolio produktowego. Należą do niego między innymi inteligentne opcje dodatkowe na portalu internetowym Fronius Solar.web oraz rozwiązania w dziedzinie elektroniki modułów. Wszystkie te innowacje wspierają wizję »24 godzin słońca«, przyszłości energetycznej, w której 100% światowego zapotrzebowania energetycznego pokrywane jest ze źródeł odnawialnych.
Innowacją jest interfejs serwerowy Rest API dla portalu Fronius Solar.web, czyli usługi sieciowej służącej do zdalnego monitoringu instalacji. Otwarty interfejs umożliwia użytkownikowi dołączenie wartości pomiarowych falowników z serwera do systemów innych producentów. Nowością jest też opcja optymalizacji energii w portalu Solar.web. Dzięki portalowi internetowemu klient otrzymuje cotygodniowy raport, w którym jest obliczone jego zużycie energii z podziałem na godziny. Korzystając z takich danych, system wyświetla użytkownikowi symulację, która pokazuje, ile energii mógłby on sam zmagazynować i zużyć, zamiast pobierać ją z sieci elektrycznej. Wskutek tego stopień zaspokajania zapotrzebowania na energię elektryczną z własnej instalacji PV wzrasta do nawet 80%. Dzięki nowej funkcji prognozy pogody można dodatkowo zwiększyć optymalizację zużycia energii, zapisując bieżące dane pogodowe i uwzględniając je np. w zużyciu energii. Kolejną nowinką na portalu Solar.web jest Remote Inverter Software Update. Dzięki tej funkcji użytkownik może jednym kliknięciem zdalnie zaktualizować oprogramowanie swojej instalacji, bez konieczności przebywania na miejscu. W 2017 r. na klientów firmy Fronius czekają także rozwiązania w dziedzinie optymalizacji modułów solarnych oraz poszerzenie portfolio w dziedzinie systemów gromadzenia energii.

Fronius International GmbH