W dniach 23-24 października 2019 roku w Centrum Targowo – Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędą się Targi Techniki Świetlnej LUMENexpo oraz Salon Elektrotechniki Przemysłowej.

targi techniki swietlnej lumenexpo oraz salon elektrotechniki przemyslowej1

Targi będą miejscem dającym możliwość:

  • nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych;
  • wymiany poglądów na temat nowoczesnych technologii i nowości produktowych;
  • zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu techniki świetlnej.
targi techniki swietlnej lumenexpo oraz salon elektrotechniki przemyslowej2

Targi zostały objęte Głównym Patronatem Merytorycznym przez Polski Komitet Oświetleniowy SEP, natomiast jedna z konferencji branżowych zostanie zorganizowana przy współudziale Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego POL-lightnig oraz firm Signify Poland Sp. z o.o., LUG S.A., MILOO-ELECTRONICS Sp. z o.o.

LUMENexpo to nie tylko targi. Wydarzenie będzie spotkaniem świata nauki i praktyki, któremu towarzyszyć będą ciekawe konferencje i szkolenia, wśród których znajdą się:

  • KONFERENCJA pt. „Wybrane problemy techniki świetlnej”
    Polski Komitet Oświetleniowy SEP
  • KONFERENCJA branżowa dotycząca oświetlenia
    Stowarzyszenie Elektryków Polskich SEP
    Biuro Badawcze ds. Jakości BBJ SEP
    Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego POL-lightnig
  • KONFERENCJA pt.: „Jakość i bezpieczeństwo sprzętu oświetleniowego i wyrobów elektrotechnicznych w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych”

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy RCC Sp. z o.o.

  • SZKOLENIE pt.: „Wymagania prawne rynku UE- Nowa dyrektywa RoHS III oraz instrukcje i etykietowanie wg. Normy PN-EN 60985-1:2015”

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy RCC Sp. z o.o.  

  • PREZENTACJE FIRMOWE, m.in. na temat symulacji światła
targi techniki swietlnej lumenexpo oraz salon elektrotechniki przemyslowej3

LUMENexpo skierowany jest do branży oświetleniowej i elektrotechnicznej, zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • oświetlenie przemysłowe i zewnętrzne specjalistyczne oświetlenie LED,
  • oświetlenie miejsc pracy
  • oświetlenie drogowe, parkowe, obiektów sportowych
  • oświetlenie awaryjne, przeciwwybuchowe oprawy oświetleniowe
  • oświetlenie architektoniczne
  • źródła światła
  • automatyka budynkowa
  • systemy sterujące, pomiarowe
  • układy zasilania
  • przęt elektryczny, kable i przewody, izolacje, złącza, oznaczniki, przepusty
  • urządzenia łączeniowe i rozłączeniowe.
targi techniki swietlnej lumenexpo oraz salon elektrotechniki przemyslowej4

ZAPRASZAMY do udziału w targach. Promocja cenowa obowiązuje do 30 września 2019 roku.

Więcej szczegółów znajduje się na stronach: www.lumenexpo.pl oraz www.salonelektrotechniki.pl.