Google+

Za nami największe targi energetyczne w Polsce. Rozmiar tej imprezy pokazuje siłę branży i odwzorowuje stan rynku. W Bielsku-Białej poznaliśmy trendy. Teraz czas na ich weryfikację i wybór, spośród niezliczonej ilości nowości, tych rozwiązań, które pozwolą nam samym podnieść kwalifikacje i standard usług. A trzeba pamiętać, że inwestorzy stają się coraz bardziej świadomi i wymagający. Świadczy o tym chociażby ilość montowanych instalacji automatyki budynkowej.
Za wdrażaniem systemów inteligentnego domu stoi już nie tylko chęć wyróżnienia się ale wiedza o tym, jakie oszczędności i komfort niosą za sobą takie rozwiązania. Po minionym, wyjątkowo groźnym, sezonie burzowym rośnie też świadomość i potrzeba w zakresie montażu i kontroli zabezpieczeń przed przepiciami. Dlatego w tym numerze Fachowego Elektryka pochylamy się nad ogranicznikami przepięć.
Ale to nie jedyny temat wart uwagi. Popularyzacja OZE skłania nas do przyjrzenia się mikroinstalacjom wiatrowym i sposobom ich przyłączenia do sieci energetycznej. Oprócz tego polecamy artykuły produktowe, które z pewnością pomogą przybliżyć nowości pojawiające się na rynku. Zachęcam do lektury.
Małgorzata Dobień
redaktor naczelna

TEMAT NUMERU
Połączenia egzotermiczne czytaj od str. 24

SPIS TREŚCI
6–9 Aktualności
10–11, 27, 51, Nowości
12 Dobór przewodów
16 Obudowy idealnie dopasowane do potrzeb
18 Produkty firmy ELEKTRO
20 Błyskawiczne podłączanie przewodów
22 Niezawodne rozwiązania powodzeniem akcji ratowniczych
24 Połączenia egzotermiczne w instalacjach odgromowych
29 Oferta ERICO z zakresu połączeń egzotermicznych CADWELD
32 Dobór ograniczników przepięć
36 Ograniczenie liczby pożarów spowodowanych wyładowaniami elektrycznymi w domach
38 Agregat w domu, to prąd zawsze pod ręką
40 Rozdzielnice elektryczne
42 Przegląd obudów rozdzielnic nn
46 Nowoczesne oświetlenie biurowe LED – wpływ oprawy na jakość i parametry świetlne
52 Rozświetlone galerie handlowe
56 Lokalizatory linii kablowych i infrastruktury podziemnej
60 Nie można mierzyć napięcia bez kontaktu galwanicznego
62 Mikroinstalacje wiatrowe
68 Profesjonalne systemy do przeciągania kabli i przewodów z ENERGOTYTANU
70 Warsztat
71 ENERGOTYTAN – promocje 2017
72 Pozytywne wibracje