Google+

Technologie

Ochrona odgromowa  

Ograniczenie liczby pożarów spowodowanych wyładowaniami elektrycznymi w domach

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia pożaru spowodowanego wyładowaniami elektrycznymi, jak również obrażeń i śmierci spowodowanych bezpośrednio porażeniem elektrycznym, w wielu krajach powszechnie stosuje się wyłączniki nadprądowe (miniature circuit breaker, MCB) i wyłączniki różnicowoprądowe...

Czytaj więcej

Ochrona odgromowa  

Połączenia egzotermiczne w instalacjach odgromowych

Połączenia egzotermiczne mają szerokie spektrum zastosowania w elektroenergetyce. Używa się ich przede wszystkim w aplikacjach wymagających trwałości i odporności na działanie czynników zewnętrznych.

Czytaj więcej

Aparatura modułowa  

Dobór ograniczników przepięć

Ograniczniki przepięć znajdują zastosowanie zarówno w obiektach wyposażonych w instalacje odgromowe jak i bez instalacji odgromowych. Jak wiadomo, przepięcia niejednokrotnie powstają w efekcie załączania lub wyłączania nieobciążonej linii napowietrznej lub na skutek wyładowań...

Czytaj więcej

Aparatura modułowa  

Rittal z nowymi zaciskami przyłączeniowymi - błyskawiczne podłączanie przewodów

W budowie aparatury sterowniczej i rozdzielczej często zachodzi konieczność podłączania żył lub przewodów do miedzianych szyn zbiorczych. Zwykle jest to realizowane za pomocą czasochłonnych zacisków śrubowych lub przykręconych na stałe zacisków do...

Czytaj więcej

Aparatura modułowa  

Nowa linia produktów firmy ELEKTRO dla prefabrykatorów rozdzielni elektrycznych i automatyków

Firma Elektro, znany czeski producent złączek elektrotechnicznych wypuściła na rynek nową linię produktów dla prefabrykatorów rozdzielni elektrycznych i automatyków. Są to podstawowe moduły elektroniczne umieszczone w typowych obudowach złączek elektrotechnicznych przystosowanych do montażu...

Czytaj więcej

Rozdzielnice i obudowy  

Obudowy idealnie dopasowane do potrzeb

Obudowy, tak jak inne komponenty wymagają ciągłego rozwoju, by dostosować się do współczesnych wymogów. Zmieniają się potrzeby, powstają nowe urządzenia i rozwiązania wymagającego nie tylko odpowiednio wysokiej jakości, czy spełnienia obowiązujących norm, ale...

Czytaj więcej

Pomiary  

Lokalizacja uszkodzeń kabli a reflektometry Megger serii TDR2000

Megger TDR2000 to zaawansowane technologicznie, profesjonalne, dwukanałowe reflektometry, przeznaczone do lokalizacji uszkodzeń we wszystkich typach kabli metalowych, tj. teletechnicznych, energetycznych, CATV, LAN itp.

Czytaj więcej