Google+

Rozprowadzanie kabli przy pomocy koryt siatkowych to jeden z najwygodniejszych i wszechstronnych sposobów budowy torów kablowych w instalacjach przemysłowych i teleinformatycznych.

Fot. 1. Prowadzenie kabli w rurach ochronnych.Fot. 1. Prowadzenie kabli w rurach ochronnych.

System koryt siatkowych DEFEM to kompletne rozwiązanie umożliwiające budowę toru kablowego niemal w każdych warunkach – wewnątrz i na zewnątrz budynków, nad sufitami podwieszanymi, pod podłogami technicznymi.

Poprzez odpowiednie przycinanie i łączenie odcinków koryt można budować tory kablowe w dowolnej płaszczyźnie. Do budowania torów wystarczą tylko trzy proste narzędzia montażowe: cęgi do cięcia prętów stalowych, klucz M10 do śrub i śrubokręt. Stosowanie koryt kablowych DEFEM umożliwia m.in.:
- skrócenie czasu realizacji inwestycji,
- zwiększenie elastyczności projektowania torów kablowych,
- łatwe usuwanie lub wymianę „martwych” kabli
- zwiększenie bezpieczeństwa instalacji kablowych
- poprawę wentylacji instalacji kablowych.

W korytach kablowych można prowadzić różnego rodzaju przewody: zasilające, optyczne, koncentryczne czy sygnałowe. Chcąc uniknąć zakłóceń wynikających z bezpośredniego sąsiedztwa przewodów różnego typu oraz dbając o porządek przy rozprowadzaniu wiązek kablowych, w ramach systemu DEFEM możemy wyróżnić kilka sposobów na grupowanie czy separację przewodów:

Listwy separacyjne

- oddzielają grupy przewodów od siebie,
- łatwe do instalacji bez stosowania żadnych narzędzi,
- można łączyć listwy separacyjne poprzez wsunięcie jednej w drugą,
- listwy można kształtować tak, aby dopasowały się do zakrętów toru kablowego.

Klipsy do mocowania kabli

- pozwalają utrzymać przewody w danym miejscu,
- mocowane bezpośrednio do prętów,
- odporne na działanie olejów i promieniowania UV.

Ograniczniki załamania przewodów

- umożliwiają łagodne zejście grupy przewodów pomiędzy różnymi poziomami torów kablowych,
- chronią kable przed załamaniem przy zejściu z koryta.

W celu porządkowania czy grupowania przewodów biegnących w torach kablowych zaleca się również stosowanie innych produktów nie będących elementami systemu DEFEM, takich jak:

Fot. 2. Mocowanie kabli do koryt za pomocą opasek kablowych.Fot. 2. Mocowanie kabli do koryt za pomocą opasek kablowych.

Opaski kablowe

- proste i łatwe mocowanie pojedynczych przewodów lub wiązek,
- przy stosowaniu dużej ilości opasek zaleca się zakup profesjonalnych narzędzi, które pozwalają precyzyjnie obciąć opaskę i zaciągnąć z odpowiednią siłą,
- w ofercie są opaski standardowe z poliamidu oraz opaski specjalne, np. odporne na wysokie temp. +280°C lub opaski zalecane do przetwórstwa spożywczego zgodne z systemem HACCP, z domieszką opiłków metali wykrywane przez detektory metali.

Rury do ochrony przewodów

- porządkują prowadzenie różnych wiązek przewodów w korycie,
- stanowią dodatkowo ochronę mechaniczną,
- chronią przed bezpośrednim narażeniem przewodów na wilgoć czy działanie innych niekorzystnych czynników,
- tam gdzie są wymagania dotyczące sterylności, np. w przemyśle spożywczym czy farmaceutycznym, chronią przed gromadzeniem się kurzu na przewodach (system rur PMA jest odporny na mycie pod ciśnieniem),
- ponad 30 rodzajów rur do różnych aplikacji.

Aste Sp. z o.o. w swojej ofercie oprócz systemu koryt siatkowych DEFEM posiada kable specjalistyczne i osprzęt kablowy pozwalający na skuteczną i niezawodną ochronę, rozprowadzanie, mocowanie i identyfikację przewodów.

Zapraszamy na naszą stronę www.aste.pl oraz do kontaktu.