Google+

Schneider Electric wzbogaca swoją ofertę wyłączników kompaktowych niskiego napięcia wyłączniki Easypact w zakresie prądowym od 16 do 400 A. Wyłączniki te będą dostępne równolegle z gamą wyłączników Compact NSX 100-630 A, stanowiąc uzupełnienie podstawowej oferty aparatów mocy. Modele Easypact są ekonomicznym i efektywnym zabezpieczeniem sieci niskiego napięcia w budownictwie i prostych aplikacjach przemysłowych.

easypact-wylaczniki-kompaktowe-16-400-A-dla-budownictwa Fot. 1. Wyłączniki Easypact, od lewej: 100 A, 250 A, 400 A

Aparaty Easypact mogą być stosowane jako proste i skuteczne zabezpieczenie we wszystkich instalacjach, które mają być efektywne kosztowo przy zachowaniu wysokiej funkcjonalności ochrony. Urządzenia te, zapewniając odpowiednie parametry zwarciowe, posiadają niewielkie gabaryty. Wersja EZCV jest również wyposażona w zabezpieczenie różnicowoprądowe.

Głównym celem uzupełnienia oferty jest zwiększenie elastyczności cenowej przy konfiguracji rozdzielnic niskiego napięcia. Wyłączniki Easypact są łatwe w doborze i zastosowaniu, posiadają zintegrowane zespoły zabezpieczeń z fabrycznymi nastawami oraz proste akcesoria elektryczne i mechaniczne do zabudowy w aparatach. Są także ujęte we wszystkich pomocach projektowych i ofertowych Schneider Electric, tj. Rapsody, Nakładka AutoCad oraz narzędzie cennikowe Excel. Po stronie dystrybutora istotną cechą produktu jest również łatwość magazynowania.

Charakterystyka techniczna

Rodzina aparatów niskiego napięcia Easypact obejmuje trzy wersje wymiarowe, odpowiadające również zakresom prądowym wyłączników oraz liczbie zabezpieczonych biegunów.

Wersja EZC100 obejmuje aparaty 1-, 2-, 3-, 4-biegunowe o zakresie prądów znamionowych od 16 do 100 A oraz zdolności wyłączalnej do Icu = 30 kA przy 415 V AC. W tej wersji aparat ma bardzo małe wymiary, a specjalny adapter, dostępny w wyposażeniu dodatkowym, umożliwia jego montaż na szynie 35 mm. Jest to jeden z najmniejszych na rynku aparatów o prądzie wyłączalnym dochodzącym do 30 kA. Umożliwia on bardzo efektywną zabudowę w rozdzielnicach NN. Wersja EZC250 to aparaty, które są dostępne w wersjach 2-, 3- oraz 4-biegunowych w zakresie prądowym od 63 do 250 A, ze zdolnością wyłączania do Icu = 36 kA przy 415 V AC. W tym samym gabarycie wymiarowym są również dostępne wyłączniki EZCV250 posiadające zabudowane zabezpieczenie różnicowoprądowe z nastawialnymi parametrami prądowymi (0,1/0,3/0,5/1,0 A) oraz czasowymi (0/200/500/1000 ms). Aparaty EZCV250 posiadają dwa zakresy prądowe N 25 kA, H 36 kA oraz trzy wykonania 3P, 4P3t oraz 4P4t. Zabudowane zabezpieczenie nie zwiększa wymiarów zewnętrznych aparatu w stosunku do wersji EZC250, można więc stosować te same płyty montażowe i osłonowe.

Wersja EZC400 jest największym gabarytowo i prądowo wykonaniem dostępnym w rodzinie Easypact i obejmuje wyłączniki o prądach znamionowych od 250 do 400 A oraz o maksymalnym prądzie wyłączalnym Icu do 50 kA. Wyłączniki są dostępne jako: 3P, 4P3t oraz 4P4t.

Wszystkie dostępne wersje wyłączników Easypact dostosowane do montażu w systemie rozdzielnic Prisma, natomiast wersje EZC100 oraz EZC250 posiadają możliwość montażu na szynie DIN 35 mm za pomocą opcjonalnego adaptera. Wszystkie wyłączniki Easypact są standardowo wyposażone w przyłącza przednie, umożliwiające dostosowanie wyłącznika do płaskich przyłączy kablowych lub szynowych.

easypact-wylaczniki-kompaktowe-16-400-A-dla-budownictwa_1Rys. 2. Akcesoria mechaniczne i elektryczne do wyłączników EasyPact

Zastosowanie w instalacjach nn

Wyłączniki Easypact mają zastosowanie w zabezpieczeniach odbiorów sieci niskiego napięcia przy prądzie znamionowym do 400 A. Wyłącznik standardowo posiada dwa rodzaje zabezpieczeń: przeciążeniowe termiczne, realizowane przez odkształcenie elementu bimetalicznego pod wpływem temperatury, oraz zabezpieczenie bezzwłoczne, działające magnetycznie. Zabezpiecza więc on obszary instalacji znajdujące się o jeden lub dwa stopnie wyżej niż aparatura modułowa zabezpieczająca obwody zasilające odbiorniki jedno lub trzyfazowe.

Aparaty Easypact, zależnie od ich zdolności wyłączalnej, mogą być zabezpieczeniami odbiorów w większych budynkach mieszkaniowych lub komercyjnych, jak centra handlowe, szkoły, urzędy i inne budynki użyteczności publicznej. Współdziałają tam one z aparatami modułowymi i realizują funkcję zabezpieczające wraz z nimi.

Funkcjonalności

Praca wyłączników w kaskadzie jest cechą charakterystyczną zabezpieczeń dostępnych w ofercie Schneider Electric i polega ona na podwyższaniu zdolności wyłączalnej zwarciowej zabezpieczenia niższego stopnia przez zabezpieczenie umieszczone powyżej. Zjawisko to ma korzystny wpływ na szybkość zużycia styków w aparatach niższego stopnia oraz, dzięki ograniczeniu rzeczywistej wartości prądu zwarciowego, podwyższa parametry zwarciowe tych zabezpieczeń. Jest to bardzo ważna cecha dla zabezpieczeń multiplikowanych obwodów o małych obciążeniach znamionowych, jakie występują w budownictwie komercyjnymi i mieszkaniowym. Duża liczba takich obwodów zmusza do zastosowania dużej liczby aparatów modułowych o zdolnościach zwarciowych w granicach 6 kA, które stanowią dość spory udział cenowy w rozdzielnicach modułowych. Praca wyłączników w kaskadzie podwyższa parametry aparatów modułowych i daje możliwość pewnych oszczędności w ich doborze już na etapie projektowania instalacji. Kolejną ważną cechą aparatów zabezpieczeniowych jest selektywność, które determinuje zakresy prądowo-czasowe działania zabezpieczeń w sieci niskiego napięcia. Przy zachowaniu selektywności w przypadku zakłócenia wyłączenie awaryjne następuje możliwie najbliżej powstałego zakłócenia dzięki temu nie następuje zanik zasilania na innych obwodach oraz łatwiejsza jest identyfikacja przyczyn takiego zakłócenia. Aparaty Easypact zapewniają szeroki zakres selektywności z innymi zabezpieczeniami Schneider Electric, co umożliwia ich szerokie wykorzystanie do zabezpieczeń w budownictwie.

Wyposażenie dodatkowe, akcesoria elektryczne i mechaniczne

Wyłączniki Easypact mogą być wyposażone w szeroką gamę akcesoriów mechanicznych i elektrycznych, które pozwalają na dostosowanie aparatów do pełnionych przez nie funkcji. Akcesoria, zależnie od ich rodzaju, mogą być montowane wewnątrz obudowy wyłącznika (akcesoria elektryczne), nie powodując zwiększenia wymiarów zewnętrznych aparatu. Natomiast akcesoria mechaniczne, zarówno przyłączeniowe, jak i napędowe, są montowane na zewnątrz aparatu.

easypact-wylaczniki-kompaktowe-16-400-A-dla-budownictwa_2Rys. 3. EasyPact z akcesoriami

Akcesoria elektryczne

Akcesoria elektryczne montowane wewnątrz wyłącznika to styki pomocnicze, styki alarmowe, styki zwarcia doziemnego (wersja EZCV), styki kombinowane pomocnicze-alarmowe oraz wyzwalacze wzrostowe lub zanikowe. Akcesoria te są różne dla wersji EZC100 oraz wspólne dla EZC250 i EZCV. Styki pomocnicze AX są stosowane do zdalnej sygnalizacji stanu wyłącznika On/Off, styki alarmowe AL, sygnalizują alarmowe wyzwolenie wyłącznika z powodu: zwarcia, przeciążenia lub zadziałania wyzwalacza. Styki AXAL sygnalizują stan wyłącznika oraz wyzwolenie alarmowe, łącząc funkcję styków AX i AL. Styki ALV sygnalizują w wersji ELCV wyzwolenie zabezpieczeniem różnicowoprądowym. Wyłączniki EZC100 1P nie posiadają możliwości montażu styków, wyłączniki EZC100 3P i 4P mają po dwa gniazda do montażu styków AL, AX, AXAL, wersja 2P posiada jedno gniazdo. Wyłączniki EZC250 mają również po dwa gniazda do montażu styków AL, AX, AXAL, w wersji EZC250 4P są dostępne trzy gniazda. Oprócz styków pomocniczych i alarmowych wyłączniki Easypact mogą być wyposażone w wyzwalacze napięciowe wzrostowe i zanikowe SHT i UVR, UVRN (wersje 4P), które montowane są w tych samych gniazdach co styki pomocnicze.

Wyzwalacze te powodują otwarcie styków głównych wyłącznika po przekroczeniu wartości progowych napięcia. Wyzwolenie takie wymaga każdorazowego ręcznego resetu aparatu przed ponownym jego załączeniem. Wyłączniki Easypact w wersji EZC400 mają po trzy gniazda przeznaczone do montażu wyposażenia elektrycznego, dwa do montażu styków pomocniczych lub alarmowych oraz jedno do wyzwalaczy.

Akcesoria mechaniczne

Aparaty Easypact mogą być również wyposażone w szereg akcesoriów mechanicznych. Mogą być to napędy obrotowe w wykonaniu zwykłym (kolor czarny) lub bezpieczeństwa (kolor żółto-czerwony). Napędy obrotowe są dostępne w wykonaniu przedłużonym do montażu na drzwiach rozdzielnicy i można je blokować kłódkami w pozycji Off. Napędy przedłużone zapewniają wskazanie stanu wyłącznika oraz uniemożliwiają otwarcie drzwi rozdzielnicy, kiedy wyłącznik jest w stanie zamkniętym On. Wyłączniki Easypact w trzech wersjach wymiarowych maja trzy grupy dedykowanych akcesoriów elektrycznych i mechanicznych, które nie mogą być stosowane zamiennie. Aparatów Easypact w żadnej z dostępnych wersji nie można wyposażyć w napęd elektryczny.

Podsumowanie

Rodzina wyłączników Easypact jest uzupełnieniem szerokiej oferty Schneider Electric w zakresie aparatów zabezpieczeniowych. Produkt jest prostym i tanim aparatem o możliwie wysokich parametrach elektrycznych i szerokich możliwościach adaptacyjnych w systemie rozdzielnic Prisma G i P. Wyłączniki te są szczególnie predysponowane do aplikacji w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym oraz komercyjnym. Rozwiązania przemysłowe oraz zaawansowane rozwiązania z pomiarami i wizualizacją mogą być realizowane w oparciu o gamę wyłączników Compact NSX firmy Schneider Electric.

Rafał Dynowski
Autor jest pracownikiem
firmy Schneider Electric