Google+

Jednym z najważniejszych problemów w przypadku pożaru jest konieczność podtrzymania przez określony czas zasilania energią elektryczną, służącą dla układów sygnalizacji pożarowej, wentylacji, pompowania wody, pracy wind ewakuacyjnych oraz oświetlenia dróg ewakuacyjnych. Zachowanie tych funkcji zapobiega panice oraz zapewnia, że interwencja jednostek straży pożarnych jest bardziej efektywna i sprawniej eliminowane są szkody dotyczące zdrowia, ludzi oraz majątku.

puszki-oraz-kablowe-systemy-nosne-odporne-na-dzialanie-pozaru-zapewniajace-podtrzymanie-pracy-systemow-awaryjnych-w-obiektach-budowlanych
Fot. 1. 8135PO Fot. 1. 8135PO Fot. 2. Puszki PO Fot. 2. Puszki PO Fot. 3. KSK 125 PO10 Fot. 3. KSK 125 PO10 Fot. 4. Koryto siatkowe DZ Fot. 4. Koryto siatkowe DZ Fot. 5. Kablowe systemy nośne Fot. 5. Kablowe systemy nośne Fot. 6. Koryta Jupiter i Mars Fot. 6. Koryta Jupiter i Mars

W oparciu o szereg prób, firma KOPOS wykazała funkcjonalność w przypadku pożaru w odniesieniu do szerokiego portfolio swoich wyrobów i klasyfi kuje te wyroby w oparciu o wymagające normy europejskie, oparte na normie DIN 4102-12. Odpowiednio do tego – zgodnie z rosnącymi wymaganiami rynku – oferujemy w kilku grupach produktowych wyroby, zapewniające podtrzymanie zasilania w energię elektryczną przez okres 90 minut w sytuacji, kiedy temperatura przekracza 1000°C.
Kablowy system nośny
produkowany w firmie Kopos spełnia wyżej opisane wymagania. Pod pojęciem systemu kablowego rozumiany jest system nośny korytek lub drabinek kablowych, łącznie z osprzętem (elementy skrzyżowań, kolanka, trójniki, łuki opadające i wznoszące, łuk poziomy, złącza) wraz z elementami montażowymi (uchwyty, profi le montażowe, profi le stropowe, drążki gwintowane, śruby, nakrętki, metalowe kołki rozporowe, kotwy) razem z ułożonymi kablami, przewodami.
Elementem tras odpornych na działanie ognia są także puszki elektroinstalacyjne ze stopniem ochrony IP 54 oraz IP 66 w szerokiej gamie rozmiarów. Puszki te wyposażone są w listwę zaciskową odporną na działanie pożaru. Mocowane są do muru przy pomocy kotew także odpornych na działanie pożaru; kotwy te stanowią część opakowania. Puszki PO mogą być stosowane tylko z kablami mającymi udokumentowaną zdolność funkcjonowania w wysokich temperaturach.
Cztery grupy puszek odpornych na działanie pożaru:

 1. dla przekroju przewodów 0,5 – 4 mm2

 2. - KSK 125 DPO (rozmiar 126 x 126 x x 74 mm, IP66, 8 zacisków przelotowych),
  -KSK 175 DPO (rozmiar 176 x 126 x x 87 mm, IP66, 14 zacisków przelotowych);

 3. dla przekroju przewodów 1,5 – 6 mm2

 4. -8135 PO (rozmiar 105 x 105 x 40 mm, IP 54, 5 zacisków przelotowych),
  -8110 PO6 (rozmiar 117 x 117x 58 mm, IP 54, 5 zacisków przelotowych),
  -KSK 100 PO (rozmiar 101 x101 x x 63 mm, IP66, 5 zacisków przelotowych),
  -KSK 125 2PO6 (rozmiar 126 x 126 x x 74 mm, IP66, 5 zacisków podwójnych);

 5. dla przekroju przewodów 1,5 – 10 mm2

 6. -KSK 100 PO10J (rozmiar 101 x 101 x x 63 mm, IP66, 3 zaciski przelotowe),
  -KSK 125 PO10 (rozmiar 126 x 126 x x 74 mm, IP66, 5 zacisków przelotowych),
  -KSK 175 2PO10 (rozmiar 176 x 126 x x 87 mm, IP66, 5 zacisków podwójnych);

 7. dla przekroju przewodów 1,5 – 16 mm2

 8. -8117 PO16 (rozmiar 165 x 165 x 70 mm, IP54, 5 zacisków przelotowych),
  -KSK 175 PO16 (rozmiar 176 x 126 x x 87 mm, IP66, 5 zacisków przelotowych).