W ostatnich latach w branży kablowej coraz częściej wykorzystuje się materiały bezhalogenowe. Wynika to przede wszystkim z ich zachowania w warunkach pożaru. Materiały te nie rozprzestrzeniają płomienia i podczas palenia nie emitują gęstych dymów, a produkty ich spalania są nietoksyczne i niekorozyjne. Dlatego znalazły one zastosowanie do produkcji tzw. kabli bezhalogenowych przeznaczonych dla budownictwa.

Bezhalogenowe kable i przewody firmy Technokabel

Instalacje przeciwpożarowe budynków w ponad 95% przypadków wykonuje się z kabli bezhalogenowych. Technokabel oferuje szeroką gamę kabli bezhalogenowych (szczególnie z podtrzymaniem funkcji w warunkach pożaru) przeznaczonych do systemów przeciwpożarowych certyfikowanych przez CNBOP PiB (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy). Nowymi konstrukcjami w tej grupie wyrobów są:

  • kable z izolacją silikonową typu HDGs-W FE180 PH90/E30-E90 300/500 V, które dzięki odpowiedniej budowie mogą być stosowane w strefach tryskaczowych, chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi
  • kable do przekształtników częstotliwości, typu (N)HXCH-J-SERVO FE180 PH90/E90 0,6/1 kV, zachowujące swoje funkcje w pożarze, również dopuszczone do stosowania w strefach tryskaczowych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR) wprowadziło nowe wymagania dotyczące kabli i przewodów, które traktowane są jako wyroby budowlane. Zgodnie z nimi kable poddawane są ocenie w zakresie: dymu emitowanego podczas palenia, spadających kropli i korozyjności produktów spalania. Na jej podstawie projektant może dobrać odpowiedni rodzaj wyrobu do określonego zastosowania. Szczególnie wysokie wymagania stawiane są kablom wykorzystywanym w budynkach użyteczności publicznej, budynkach wysokościowych i wszędzie tam, gdzie występują duże skupiska osób, których ewakuacja w razie pożaru może być utrudniona i wymagać więcej czasu. W takich przypadkach zastosowanie znajdą wielożyłowe kable N2XH -J 0,6/1 kV o klasie B2ca-s1b,d0,a1.

Fot. 1. N2XH B2ca 0,61/1 kV. Fot. 1. N2XH B2ca 0,61/1 kV. Fot. 2. NHXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV. Fot. 2. NHXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV. Fot. 3. NHXCH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV. Fot. 3. NHXCH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV.

Podwyższone wymagania dotyczące reakcji na ogień stawiane są również kablom instalowanym w obiektach przemysłowych. Wymagania klasy Cca-s1a,d0,a1 w grupie kabli przeznaczonych do instalacji przemysłowych spełniają:

  • wielożyłowe kable ekranowane typu HKSLHekwżo 300/500 V, HKSLHekw 300/500 V, HKSLHekwżo-Nr 300/500 V, HKSLHekw-Nr 300/500 V,
  • wielożyłowe kable ekranowane typu HvKSLHekwżo 300/500 V, HvKSLHekw 300/500 V, HvKSLHekwżo -Nr 300/500 V, HvKSLHekw-Nr 300/500 V,
  • wieloparowe kable ekranowane typu HKSLHekw-P 300/500 V, HKSLHekw- P-Nr 300/500 V,
  • wieloparowe kable ekranowane typu HvKSLHekw-P 300/500 V, HvKSLHekw- P-Nr 300/500 V.

Do bezpiecznej instalacji teletechnicznej budynków mogą być zastosowane również takie produkty, jak:

  • bezhalogenowe przewody współosiowe (HWDXpek 75, HWD 75, HWL 75 i inne)
  • bezhalogenowe skrętki komputerowe (UTP-H, FTP-H)
  • kable bezhalogenowe EIB-BUS-H do Europejskiej Magistrali Instalacyjnej w budynkach inteligentnych
  • kable bezhalogenowe do różnych układów automatyki budynków (LiHH, LiHCH, RD-H(St)H, PROFIBUS 02YS(St)CH i inne).
Fot. 4. NHXCH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV. Fot. 4. NHXCH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV. Fot. 5. NHXHRHX FE180 PH30/E30 0,6/1 kV. Fot. 2. NHXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV. Fot. 6. (N)HXCH-J-SERVO FE180 PH90/E90 0,6/1 kV. Fot. 6. (N)HXCH-J-SERVO FE180 PH90/E90 0,6/1 kV. Fot. 7. HDGs-W FE180 PH90/E30-E90. Fot. 7. HDGs-W FE180 PH90/E30-E90.

Kable bezhalogenowe sprawdzają się także w bardziej wymagających warunkach pracy. Przykładowo, przewody jednożyłowe SOLARTECH, przeznaczone do pracy w nowoczesnych systemach solarnych, charakteryzują się podwyższoną odpornością chemiczną i niewrażliwością na warunki atmosferyczne. Kable te służą zarówno do bezpośredniego łączenia ze sobą poszczególnych ogniw fotowoltaicznych, jak i do okablowania w puszkach przyłączeniowych oraz połączeń z inwerterem.
Z kolei przewody TECHNORAY, przeznaczone do wykonywania połączeń stałych i ruchomych w pojazdach taboru szynowego oraz komunikacji miejskiej, zostały zaprojektowane z myślą o sprostaniu trudnym warunkom eksploatacji. Zastosowanie usieciowanych radiacyjnie tworzyw bezhalogenowych jako izolacji przewodów umożliwia ciągłą pracę w wyższej temperaturze oraz gwarantuje podwyższoną odporność chemiczną.
Firma Technokabel stale śledzi rozwój materiałów i dostarcza na rynek nowoczesne wyroby spełniające najwyższe standardy, wychodząc w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom klientów.

mgr inż. Dariusz Ziółkowski