Google+

FLUKE - Nie można mierzyć napięcia bez przewodów pomiarowych

Zapobieganie przestojom maszyn i pożarom
W wielu branżach podczas kontroli instalacji elektrycznych wykorzystuje się termowizję, która stała się niezwykle przydatnym narzędziem. Awarie zasilania mogą spowodować wyłączenie maszyn lub nawet całych zakładów, a skutki takich przestojów drogo kosztują. Ale to jeszcze nie wszystko. Istnieje coś znacznie gorszego niż straty produkcyjne: POŻAR.

Więcej

Kamery termowizyjne bardzo często stanowią wiodące narzędzia przy diagnostyce maszyn i urządzeń elektrycznych. Niektóre z nich to urządzenia, które wielkością są zbliżone do smartfonów. Niewielkie wymiary nie wpływają jednak na utratę funkcjonalności kamer.

Więcej

Multimetr cyfrowy, to jeden z podstawowych elementów wyposażenia każdego elektryka, elektronika, automatyka, czy nawet mechanika samochodowego. To wielofunkcyjne urządzenie pozwala na dokonywanie pomiarów wielu wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.

Rys. 1. Określając miejsce pomiaru powinniśmy dobrać multimetr w odpowiednej klasie bezpieczeństwa Rys. 1. Określając miejsce pomiaru powinniśmy dobrać multimetr w odpowiednej klasie bezpieczeństwa. Fot.: PARTNER PORTAL

Obecnie na rynku znajduje się szeroka oferta multimetrów. Szczególnie rzucającym się w oczy jest duże zróżnicowanie cenowe między urządzeniami poszczególnych producentów. Powszechne jest również naśladowanie przez tanich producentów projektu obudowy na wzór wiodących marek, takich jak Fluke, którego obudowy mają charakterystyczną żółto-szarą kolorystykę. Skąd więc biorą się, często kilkuset procentowe, różnice cenowe pomiędzy multimetrami?

Duży, podświetlany wyświetlacz umożliwia podgląd zapisanych pomiarów
w postaci graficznej Rys. 2. Duży, podświetlany wyświetlacz umożliwia podgląd zapisanych pomiarów w postaci graficznej Fot.: PARTNER PORTAL Na uwagę zasługuje funckja LoZ
– niska impedancja wejścia, która
eliminuje efekt występowania napięć
szczątkowych Rys. 3. Na uwagę zasługuje funckja LoZ – niska impedancja wejścia, która eliminuje efekt występowania napięć szczątkowych. Fot.: PARTNER PORTAL

Bezpieczeństwo

Dobór urządzenia pomiarowego pod kątem bezpieczeństwa można porównać do wyboru kasku przez motocyklistę. Na piewszy rzut oka różne kaski nie różnią się zbytnio od siebie – jedynie ceną. Ich kształ i wygląd zewnętrzny jest do złudzenia podobny. Jednak to co najważniejsze dla bezpieczeństwa motocyklisty znajduje się pod błyszczącą skorupą – specjalnie uformowane i wytrzymałe wypełnienie pochłaniające siłę uderzenia warunkuje bezpieczeństwo, stąd wynika cena produktu. W ten sam sposób możemy rozpatrywać urządzenia służące do pomiarów elektrycznych. Z pozoru wyglądające niemalże identycznie multimetry mogą istotnie różnić się pod względem zaimplikowanych wewnątrz nich rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo osoby dokonującej pomiaru. W multimetrach Fluke stosowane są specjalistyczne bezpieczniki uniemożliwiające wydostanie się łuku elektrycznego poza urządzenie pomiarowe. Najwyższe starania o bezpieczeństwo dokładane przez projektantów Fluke dają wysoką pewność pomiarów nawet w punkcie zdawczo-odbiorczym sieci elektroenergetycznej. Należy pamiętać, że czym bliżej przyłącza elektroenergetycznego instalacji, tym wyższa moc zwarciowa systemu i tym wyższa energia wyzwalana podczas zwarcia. Określając miejsce pomiaru powinniśmy dobrać multimetr w odpowiednej klasie bezpieczeństwa (Rys.1). Wymóg ten dotyczy również sond i przewodów pomiarowych.

Do Fluke 289 można podłączyć wiele
akcesoriów np. cęgi wysokoprądowe
(pomiar do 6000 A AC) Rys. 4. Do Fluke 289 można podłączyć wiele akcesoriów np. cęgi wysokoprądowe (pomiar do 6000 A AC). Fot.: PARTNER PORTAL Fluke 289 oferuje możliwość
podłączenia cęgów prądowych z
czujnikiem hallotronowym (umożliwiających
pomiar natężenia prądu
AC/DC) Rys. 5. Fluke 289 oferuje możliwość podłączenia cęgów prądowych z czujnikiem hallotronowym (umożliwiających pomiar natężenia prądu AC/DC) Fot.: PARTNER PORTAL Złącze Fluke Connect™ ir3000 FC Connector umożliwia skomunikowanie
multimetru z aplikacją Fluke Connect™ Rys. 6. Złącze Fluke Connect™ ir3000 FC Connector umożliwia skomunikowanie multimetru z aplikacją Fluke Connect™ Fot.: PARTNER PORTAL

Dobór multimetrów

Większość multimetrów Fluke może pracować w obszarze CAT IV przy napięciu znamionowym 600 V. Dobierając multimetr zwróćmy dodatkowo uwagę na takie parametry, jak maksymalny zakres oraz rozdzielczość pomiaru. W tym celu powinniśmy dokładnie określić miejsca, w których będziemy dokonywali pomiaru. Przykładowo jeśli będziemy chcieli dokonać pomiarów wyjścia prostownika w przetwronicy częstotliwości, powinniśmy wybrać miernik z jak najwyższym zakresem częstotliwości, ponieważ składowa zmienna w tych przebiegach jest bardzo szybkozmiennym sygnałem okresowym. Powinniśmy być również świadomi wielu zaburzeń w sieciach elektroenergetycznych, w których występuje coraz więcej nieliniowych odbiorników energii elektycznej generujących wyższe harmoniczne. Dlatego też jeśli zależy nam na dokładnych wynikach pomiarów, powinniśmy wybrać multimetr z pomiarem w trybie TrueRMS, np. model Fluke 289.

Lider wśród multimetrów

Fluke 289 to znany na całym świecie przemysłowy multimetr rejestrujący. Poza podstawowymi funkcjami pomiarowymi i najwyższą klasą bezpieczeństwa, przyrząd ten daje szereg możliwości rejestrowania pomiarów. Pozwala na zapis wielu sesji pomiarowych w określonym przez użytkownika przedziale czasowym i z określonym interwałem. Nieprzerwany zapis danych może trwać nawet 200 godzin. Duży, podświetlany wyświetlacz umożliwia podgląd zapisanych pomiarów w postaci graficznej i zobrazowanie trendu zmierzonych wartości (TrendCapture). (Rys.2)
Jest to również najdokładniejszy multimetr z oferowanych przez Fluke (o ile nie na całym rynku). Podstawowa dokładność przy pomiarze napięcia stałego wynosi 0,025%. Częstotliwość próbkowania sygnału AC (Bandwidth) wynosi 100 kHz. Na uwagę zasługuje również możliwość pomiaru współczynnika szczytu (CF – Creas Factor), czy funckja LoZ – niska impedancja wejścia, która eliminuje efekt występowania napięć szczątkowych. (Rys.3)

Aplikacja Fluke Connect™ uruchomiona
na smartfonie umożliwia zbieranie
i wyświetlanie na jego ekranie wyników
pomiarów z 11 różnych urządzeń
jednocześnie Rys. 7. Aplikacja Fluke Connect™ uruchomiona na smartfonie umożliwia zbieranie i wyświetlanie na jego ekranie wyników pomiarów z 11 różnych urządzeń jednocześnie

Unikatową funkcją multimetru jest odczyt wartości napięcia wyrażony jako dBV lub dBm, co znajduje zastosowanie w diagnostyce urządzeń audio-video oraz urządzeń radarowych.
Z kolei bardzo przydatną funkcją dla elektryków przemysłowego utrzymania ruchu jest Zakres 50 Ω. Pierwsze zastosowanie, to pomiar małych rezystancji z rozdzielczością do 0,001 Ω i możliwością kompensacji rezystancji przewodów pomiarowych. Drugie, wynika z zastosowania w tej funkcji pomiarowej źródła prądu o wartości 10mA, co daje większą dokładność pomiaru w środowisku z dużymi zakłóceniami i szumami.
Fluke 289 oferuje również możliwość podłączenia wielu akcesoriów, np. cęgów wysokoprądowych (pomiar do 6000 A AC) (Rys.4), cęgów prądowych z czujnikiem hallotronowym (umożliwiających pomiar natężenia prądu AC/DC) (Rys.5) lub termopar.

Rys. 8. Wykorzystanie Fluke Connect™ wpływa na uproszczenie i
standaryzację raportowania Rys. 8. Wykorzystanie Fluke Connect™ wpływa na uproszczenie i standaryzację raportowania. Fot.: PARTNER PORTAL

Kolejnym godnym uwagi akcesorium jest złącze Fluke Connect™ ir3000 FC Connector (Rys. 6), dzięki któremu użytkownik ma możliwość skomunikowania multimetru z aplikacją Fluke Connect™. Moduł ten umożliwia bezprzewodowy transfer danych z miernika Fluke do smartfona, zbiera pomiary w czasie rzeczywistym, umożliwia na bieżąco sporządzanie wykresów, zapisywanie i udostępnienie odczytów.
System Fluke Connect™ obejmuje w chwili obecnej ponad 30 przyrządów Fluke, a liczba ta ciągle się powiększa. Urządzenia Fluke oznaczone symbolem FC mają możliwość połączenia się bezprzewodowo (Bluetooth lub WiFi) z aplikacją Fluke Connect™. Aplikacja uruchomiona na smartfonie (Rys. 7) umożliwia zbieranie i wyświetlanie na jego ekranie wyników pomiarów z 11 różnych urządzeń jednocześnie. Aplikacja umożliwia także zarządzanie wynikami pomiarów – współdzielenie z innymi użytkownikami i archiwizowanie w bazie danych Fluke Cloud™. Dostęp do danych w chmurze mamy poprzez smartfona i poprzez komputer PC za pomocą przeglądarki internetowej. Optymalizacja diagnostyki instalacji elektrycznych z użyciem przyrządów Fluke oraz technologii Fluke Connect™ polega przede wszystkim na możliwości dokonywania wielu pomiarów jednocześnie. Otrzymane wyniki mogą być przypisywane do zdefiniowanych wcześniej urządzeń. Dokonując systematycznej kontroli i przypisując pomiary do zdefiniowanych w aplikacji urządzeń, będziemy w stanie zaobserwować ogólne trendy zachodzących zmian. Korelując ze sobą trendy różnych zmierzonych wielkości (także termogramy z badań termowizyjnych kamerami Fluke) możemy dokonać predykcji zbliżających się awarii, co jest najważniejszą korzyścią płynącą z zastosowania technologi Fluke Connect™ – oszczędza czas i pieniądze. Ponadto wykorzystanie Fluke Connect™ wpływa na uproszczenie i standaryzację raportowania, które jest pochodną wykonanych pomiarów.

Rys. 9. Do multimetru opcjonanie dostępny jest bogaty zestaw akcesoriów
TLK-225 Rys. 9. Do multimetru opcjonanie dostępny jest bogaty zestaw akcesoriów TLK-225. Fot.: PARTNER PORTAL

Fluke 289 jest multimetrem od lat wykorzystywanym przez fachowców na całym świecie. Swoją funcjonalnością, dokładnością, a także wytrzymałościa mechaniczną zasużył sobie na prymat lidera wśród multimetrów. Teraz, wzbogacony o moduł ir3000 FC Connector dołącza do rodziny Fluke Connect™, co jeszcze bardziej umacnia jego pozycję.

Karol Bielecki, Piotr Kornacki

www.fluke.pl

Analizatory jakości zasilania to urządzenia pozwalające na interpretację wielu parametrów sieci elektrycznej. Tym sposobem zyskuje się dane wejściowe do eliminowania przyczyn pogorszenia jakości prądu.

Więcej

Garaże zamknięte wielostanowiskowe są nieodłączną częścią budynków mieszkalnych, biurowych i usługowych, a w wielu miastach stanowią również samodzielny obiekt w zatłoczonych centrach. Jednym z istotnych elementów bezpieczeństwa takich inwestycji jest sprawnie działający system wentylacji mechanicznej, który ma się załączyć w przypadku wykrycia nadmiaru szkodliwych lub/i niebezpiecznych substancji w powietrzu na terenie garażu.

Więcej