Google+

FLUKE - sezonowe promocje naszych najbardziej popularnych instrumentów - zobacz oferty Fluke

Multimetr cyfrowy, to jeden z podstawowych elementów wyposażenia każdego elektryka, elektronika, automatyka, czy nawet mechanika samochodowego. To wielofunkcyjne urządzenie pozwala na dokonywanie pomiarów wielu wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.

Rys. 1. Określając miejsce pomiaru powinniśmy dobrać multimetr w odpowiednej klasie bezpieczeństwa Rys. 1. Określając miejsce pomiaru powinniśmy dobrać multimetr w odpowiednej klasie bezpieczeństwa. Fot.: PARTNER PORTAL

Obecnie na rynku znajduje się szeroka oferta multimetrów. Szczególnie rzucającym się w oczy jest duże zróżnicowanie cenowe między urządzeniami poszczególnych producentów. Powszechne jest również naśladowanie przez tanich producentów projektu obudowy na wzór wiodących marek, takich jak Fluke, którego obudowy mają charakterystyczną żółto-szarą kolorystykę. Skąd więc biorą się, często kilkuset procentowe, różnice cenowe pomiędzy multimetrami?

Duży, podświetlany wyświetlacz umożliwia podgląd zapisanych pomiarów
w postaci graficznej Rys. 2. Duży, podświetlany wyświetlacz umożliwia podgląd zapisanych pomiarów w postaci graficznej Fot.: PARTNER PORTAL Na uwagę zasługuje funckja LoZ
– niska impedancja wejścia, która
eliminuje efekt występowania napięć
szczątkowych Rys. 3. Na uwagę zasługuje funckja LoZ – niska impedancja wejścia, która eliminuje efekt występowania napięć szczątkowych. Fot.: PARTNER PORTAL

Bezpieczeństwo

Dobór urządzenia pomiarowego pod kątem bezpieczeństwa można porównać do wyboru kasku przez motocyklistę. Na piewszy rzut oka różne kaski nie różnią się zbytnio od siebie – jedynie ceną. Ich kształ i wygląd zewnętrzny jest do złudzenia podobny. Jednak to co najważniejsze dla bezpieczeństwa motocyklisty znajduje się pod błyszczącą skorupą – specjalnie uformowane i wytrzymałe wypełnienie pochłaniające siłę uderzenia warunkuje bezpieczeństwo, stąd wynika cena produktu. W ten sam sposób możemy rozpatrywać urządzenia służące do pomiarów elektrycznych. Z pozoru wyglądające niemalże identycznie multimetry mogą istotnie różnić się pod względem zaimplikowanych wewnątrz nich rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo osoby dokonującej pomiaru. W multimetrach Fluke stosowane są specjalistyczne bezpieczniki uniemożliwiające wydostanie się łuku elektrycznego poza urządzenie pomiarowe. Najwyższe starania o bezpieczeństwo dokładane przez projektantów Fluke dają wysoką pewność pomiarów nawet w punkcie zdawczo-odbiorczym sieci elektroenergetycznej. Należy pamiętać, że czym bliżej przyłącza elektroenergetycznego instalacji, tym wyższa moc zwarciowa systemu i tym wyższa energia wyzwalana podczas zwarcia. Określając miejsce pomiaru powinniśmy dobrać multimetr w odpowiednej klasie bezpieczeństwa (Rys.1). Wymóg ten dotyczy również sond i przewodów pomiarowych.

Do Fluke 289 można podłączyć wiele
akcesoriów np. cęgi wysokoprądowe
(pomiar do 6000 A AC) Rys. 4. Do Fluke 289 można podłączyć wiele akcesoriów np. cęgi wysokoprądowe (pomiar do 6000 A AC). Fot.: PARTNER PORTAL Fluke 289 oferuje możliwość
podłączenia cęgów prądowych z
czujnikiem hallotronowym (umożliwiających
pomiar natężenia prądu
AC/DC) Rys. 5. Fluke 289 oferuje możliwość podłączenia cęgów prądowych z czujnikiem hallotronowym (umożliwiających pomiar natężenia prądu AC/DC) Fot.: PARTNER PORTAL Złącze Fluke Connect™ ir3000 FC Connector umożliwia skomunikowanie
multimetru z aplikacją Fluke Connect™ Rys. 6. Złącze Fluke Connect™ ir3000 FC Connector umożliwia skomunikowanie multimetru z aplikacją Fluke Connect™ Fot.: PARTNER PORTAL

Dobór multimetrów

Większość multimetrów Fluke może pracować w obszarze CAT IV przy napięciu znamionowym 600 V. Dobierając multimetr zwróćmy dodatkowo uwagę na takie parametry, jak maksymalny zakres oraz rozdzielczość pomiaru. W tym celu powinniśmy dokładnie określić miejsca, w których będziemy dokonywali pomiaru. Przykładowo jeśli będziemy chcieli dokonać pomiarów wyjścia prostownika w przetwronicy częstotliwości, powinniśmy wybrać miernik z jak najwyższym zakresem częstotliwości, ponieważ składowa zmienna w tych przebiegach jest bardzo szybkozmiennym sygnałem okresowym. Powinniśmy być również świadomi wielu zaburzeń w sieciach elektroenergetycznych, w których występuje coraz więcej nieliniowych odbiorników energii elektycznej generujących wyższe harmoniczne. Dlatego też jeśli zależy nam na dokładnych wynikach pomiarów, powinniśmy wybrać multimetr z pomiarem w trybie TrueRMS, np. model Fluke 289.

Lider wśród multimetrów

Fluke 289 to znany na całym świecie przemysłowy multimetr rejestrujący. Poza podstawowymi funkcjami pomiarowymi i najwyższą klasą bezpieczeństwa, przyrząd ten daje szereg możliwości rejestrowania pomiarów. Pozwala na zapis wielu sesji pomiarowych w określonym przez użytkownika przedziale czasowym i z określonym interwałem. Nieprzerwany zapis danych może trwać nawet 200 godzin. Duży, podświetlany wyświetlacz umożliwia podgląd zapisanych pomiarów w postaci graficznej i zobrazowanie trendu zmierzonych wartości (TrendCapture). (Rys.2)
Jest to również najdokładniejszy multimetr z oferowanych przez Fluke (o ile nie na całym rynku). Podstawowa dokładność przy pomiarze napięcia stałego wynosi 0,025%. Częstotliwość próbkowania sygnału AC (Bandwidth) wynosi 100 kHz. Na uwagę zasługuje również możliwość pomiaru współczynnika szczytu (CF – Creas Factor), czy funckja LoZ – niska impedancja wejścia, która eliminuje efekt występowania napięć szczątkowych. (Rys.3)

Aplikacja Fluke Connect™ uruchomiona
na smartfonie umożliwia zbieranie
i wyświetlanie na jego ekranie wyników
pomiarów z 11 różnych urządzeń
jednocześnie Rys. 7. Aplikacja Fluke Connect™ uruchomiona na smartfonie umożliwia zbieranie i wyświetlanie na jego ekranie wyników pomiarów z 11 różnych urządzeń jednocześnie

Unikatową funkcją multimetru jest odczyt wartości napięcia wyrażony jako dBV lub dBm, co znajduje zastosowanie w diagnostyce urządzeń audio-video oraz urządzeń radarowych.
Z kolei bardzo przydatną funkcją dla elektryków przemysłowego utrzymania ruchu jest Zakres 50 Ω. Pierwsze zastosowanie, to pomiar małych rezystancji z rozdzielczością do 0,001 Ω i możliwością kompensacji rezystancji przewodów pomiarowych. Drugie, wynika z zastosowania w tej funkcji pomiarowej źródła prądu o wartości 10mA, co daje większą dokładność pomiaru w środowisku z dużymi zakłóceniami i szumami.
Fluke 289 oferuje również możliwość podłączenia wielu akcesoriów, np. cęgów wysokoprądowych (pomiar do 6000 A AC) (Rys.4), cęgów prądowych z czujnikiem hallotronowym (umożliwiających pomiar natężenia prądu AC/DC) (Rys.5) lub termopar.

Rys. 8. Wykorzystanie Fluke Connect™ wpływa na uproszczenie i
standaryzację raportowania Rys. 8. Wykorzystanie Fluke Connect™ wpływa na uproszczenie i standaryzację raportowania. Fot.: PARTNER PORTAL

Kolejnym godnym uwagi akcesorium jest złącze Fluke Connect™ ir3000 FC Connector (Rys. 6), dzięki któremu użytkownik ma możliwość skomunikowania multimetru z aplikacją Fluke Connect™. Moduł ten umożliwia bezprzewodowy transfer danych z miernika Fluke do smartfona, zbiera pomiary w czasie rzeczywistym, umożliwia na bieżąco sporządzanie wykresów, zapisywanie i udostępnienie odczytów.
System Fluke Connect™ obejmuje w chwili obecnej ponad 30 przyrządów Fluke, a liczba ta ciągle się powiększa. Urządzenia Fluke oznaczone symbolem FC mają możliwość połączenia się bezprzewodowo (Bluetooth lub WiFi) z aplikacją Fluke Connect™. Aplikacja uruchomiona na smartfonie (Rys. 7) umożliwia zbieranie i wyświetlanie na jego ekranie wyników pomiarów z 11 różnych urządzeń jednocześnie. Aplikacja umożliwia także zarządzanie wynikami pomiarów – współdzielenie z innymi użytkownikami i archiwizowanie w bazie danych Fluke Cloud™. Dostęp do danych w chmurze mamy poprzez smartfona i poprzez komputer PC za pomocą przeglądarki internetowej. Optymalizacja diagnostyki instalacji elektrycznych z użyciem przyrządów Fluke oraz technologii Fluke Connect™ polega przede wszystkim na możliwości dokonywania wielu pomiarów jednocześnie. Otrzymane wyniki mogą być przypisywane do zdefiniowanych wcześniej urządzeń. Dokonując systematycznej kontroli i przypisując pomiary do zdefiniowanych w aplikacji urządzeń, będziemy w stanie zaobserwować ogólne trendy zachodzących zmian. Korelując ze sobą trendy różnych zmierzonych wielkości (także termogramy z badań termowizyjnych kamerami Fluke) możemy dokonać predykcji zbliżających się awarii, co jest najważniejszą korzyścią płynącą z zastosowania technologi Fluke Connect™ – oszczędza czas i pieniądze. Ponadto wykorzystanie Fluke Connect™ wpływa na uproszczenie i standaryzację raportowania, które jest pochodną wykonanych pomiarów.

Rys. 9. Do multimetru opcjonanie dostępny jest bogaty zestaw akcesoriów
TLK-225 Rys. 9. Do multimetru opcjonanie dostępny jest bogaty zestaw akcesoriów TLK-225. Fot.: PARTNER PORTAL

Fluke 289 jest multimetrem od lat wykorzystywanym przez fachowców na całym świecie. Swoją funcjonalnością, dokładnością, a także wytrzymałościa mechaniczną zasużył sobie na prymat lidera wśród multimetrów. Teraz, wzbogacony o moduł ir3000 FC Connector dołącza do rodziny Fluke Connect™, co jeszcze bardziej umacnia jego pozycję.

Karol Bielecki, Piotr Kornacki

www.fluke.pl