Solidarni z UKRAINĄ!

Branża elektrotechniczna pomimo pandemii cieszy się rekordowymi wzrostami, gdzie szacowana wartość rynku na koniec 2021 roku wynosiła ponad 12 mld zł. W dynamicznym rynku swoje miejsce ma także nowoczesna Polska Grupa Elektryczna Forum-Rondo sp. z o.o., która rok 2021 zamknęła przychodem prawie 1,60 mld zł. Warto tu zauważyć, że w porównaniu z 2020r. w którym Grupa wygenerowała przychody rzędu 1,47 mld zł. wykonaliśmy „skok” o ponad 100 mln zł.

Grupa PGE Forum Rondo – lider branży elektrotechnicznej

Pierwszy kwartał 2022 roku zamknął się obrotami na poziomie 430,7 mln, co stanowi wzrost o przeszło 60% w stosunku do pierwszego kwartału 2021.

Jest to wystarczającą odpowiedzią na wszelkie pytania dotyczące pozycji PGE FR w branży, w której Grupa zadomowiła się na dobre. Wskazanie na powyższe liczby jest również odpowiedzią na pytanie dotyczące nowych sektorów działania Grupy, w tym prężnie rozwijającym się segmencie OZE w szczególności fotowoltaiki, jako wymogu stawianego przez współczesne czasy.

Grupa PGE Forum Rondo – lider branży elektrotechnicznej

Rozwój nowych technologii, wdrażanie nowych form sprzedaży jak również ciągły rozwój i inwestycje w całą Grupę dają dobry prognostyk na jeszcze lepszy rok 2022 , który już po I kwartale jako drogowskaz ukazuje nam, że obrany kierunek jest dla PGE Forum Rondo najlepszy. Grupa podjęła wyzwania płynące z globalnych zmian i pandemii widząc, że nasza gospodarka i wymiana handlowa przechodzą w ostatnim czasie głęboką transformację.

Kolejnym zadaniem jakie Grupa postawiła sobie by dotrzeć do wszystkich odbiorców branży są corocznie organizowane targi. Targi Elektrotechniczne Forum-Rondo, to ważne wydarzenie w branżowym kalendarzu. Potwierdzeniem tego jest wielkie zainteresowanie i rekordowa frekwencja. Podczas ostatniej edycji targów, które odbyły się na początku kwietnia wzięło udział 50 wystawców. W trakcie spotkania odbyło się wiele owocnych i rozwijających spotkań biznesowych w zaaranżowanej przestrzeni stoisk. Z roku na rok targi potwierdzają swoją rangę i niekwestionowaną, wysoką pozycję w branżowych wydarzeniach.

Grupa PGE Forum Rondo – lider branży elektrotechnicznej
Grupa PGE Forum Rondo – lider branży elektrotechnicznej

Za pośrednictwem takich działań Grupa chce wprowadzić innowacje w mechanizmach branży, tworzyć nowe modele biznesowe i poszerzać ich rolę w celu stania się istotną platformą otwarcia się rynku na wszystkich kierunkach.

Globalny rynek wymógł też na PGE Forum Rondo podnoszenie konkurencyjności. Jest to warunek niezbędny do tego, aby móc w jego ramach funkcjonować. Wymaga to usprawnienia procesów logistycznych, stworzenia sieci magazynów, korytarzy transportowych o dużej przepustowości oraz niezawodnej logistyki. Dlatego Grupa zdecydowała się na otwarcie magazynu zewnętrznego po to, aby sprostać oczekiwaniom wszystkich dostawców i odbiorców. Na przełomie roku 2022 i 2023, Grupa planuje zwiększenie stanów magazynowych w dwóch lokalizacjach do kwoty 50 mln zł.

Grupa PGE Forum Rondo – lider branży elektrotechnicznej
Grupa PGE Forum Rondo – lider branży elektrotechnicznej
Grupa PGE Forum Rondo – lider branży elektrotechnicznej

PGE Forum Rondo jako grupa dysponująca najnowszymi zdobyczami technologii, kładzie duży nacisk na rozwój handlowy oraz techniczny poprzez rozbudowę swojego centrum logistycznego, planuje maksymalną ekspansję na rodzimym rynku, nie obawiając się wzajemnej konkurencji, ponieważ za jakiś czas okaże się, że jeżeli jest ona przejrzysta i oparta na jakości, to staje się korzystna dla wszystkich.

Więcej na temat:


x