Koszty naszego życia nieustannie wzrastają. W dużym stopniu mają na to wpływ drożejące media jak gaz lub prąd. Nie ma żadnych przesłanek, aby sytuacja miała poprawić się w przyszłości, a bardziej prawdopodobne jest to, że koszty będą stale rosnąć. Inteligentne budynki pozwalają nie tylko zoptymalizować zużycie mediów, ale również nauczyć nas jak żyć oszczędnie oraz na czym warto oszczędzać. Czy w związku z tym możemy traktować instalację inteligentnego budynku jako inwestycja? W poniższym artykule zostaną przedstawione korzyści finansowe, jakie można uzyskać dzięki posiadaniu systemu inteligentnego budynku Vision BMS.

Fot. 1.
Dostęp zdalny do systemu Vision BMS przez przeglądarkę WWW.Fot. 1. Dostęp zdalny do systemu Vision BMS przez przeglądarkę WWW.

Optymalne sterowanie

Bardzo pomocny okazuje się tutaj jeden z modułów systemu Vision umożliwiający współpracę z urządzeniami pracującymi na magistrali Modbus, zarówno tej pracującej w oparciu o RS-485, jak również opartej o sieć Ethernet. Jest to bardzo popularny standard, a mnogość dostępnych na rynku urządzeń w bardzo dużym stopniu rozszerza możliwości Vision BMS. Do osiągnięcia jak największej oszczędności pomocne będą przede wszystkim wykorzystujące Modbus urządzenia realizujące funkcję HVAC takie jak: sterowniki ogrzewania, nawiewu, klimakonwektory, sterowniki klimatyzacji, itp. Każde z tych urządzeń świetnie realizuje swoje funkcje jako autonomiczny system, a w połączeniu z odgórnym sterowaniem przez system zarządzania budynkiem zyskuje zupełnie nowe możliwości. Dzięki takiemu połączeniu nie tylko możemy sterować wszystkim systemami z centralnego punktu, jakim jest jednostka centralna Vision, ale również zoptymalizować ich współpracę. Z powyższego rozwiązania płyną korzyści nie tylko dla klientów indywidualnych, którzy chcą zachować odpowiednią temperaturę w budynku minimalizując tym samy koszty, ale również dla firm oraz obiektów biurowych.

Inteligentna instalacja przede wszystkim może regulować temperaturę poszczególnych pomieszczeń w zależności od pory dnia oraz obecności w nich osób. W biurze możemy uzyskać znacznie więcej korzyści obniżając również temperaturę w okresach świątecznych lub obniżając temperatury pomieszczeń tymczasowo niewykorzystywanych. Obniżenie temperatury zaledwie o 3°C pozwala zaoszczędzić około 10% energii potrzebnej na ogrzewanie.

Bardzo istotnym elementem jest również prawidłowa wentylacja pomieszczeń. Dobrze przewietrzone pomieszczenie poprawia samopoczucie osób w nim przebywających, samo wietrzenie jest natomiast operacją bardzo kosztowną, zwłaszcza w okresie zimowym. Inteligentny budynek przy współpracy z systemem wentylacji wywietrzy Twoje pomieszczenia w najbardziej korzystnym pod względem energetycznym momencie.

Oszczędności można również szukać optymalizując pracę zewnętrznych rolet okiennych. Zamknięcie ich w nocy pozwala zaoszczędzić nawet 5% energii potrzebnej na ogrzanie budynku. Kolejne korzyści przynosi właściwe sterowanie nimi w ciągu dnia.

Fot. 2.
Panel dotykowy - interfejs systemu Vision BMS.Fot. 2. Panel dotykowy - interfejs systemu Vision BMS.

Monitoring zużycia mediów

Poza optymalizacją sterowania urządzeniami ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, która nie jest właściwie niczym nowym w systemach zarządzania budynkiem, bardzo istotne jest pozyskanie informacji oraz bieżące monitorowanie zużywanych mediów. W systemie Vision uzyskujemy to dzięki pobieraniu danych z liczników energii pracujących na magistrali Modbus. Następnie system rejestruje i przetwarza dane, a także prezentuje je w postaci wartości liczbowych lub wykresów. Możliwy jest również zdalny odczyt aktualnych wskazań z wykorzystaniem do tego celu przeglądarki WWW, telefonu komórkowego lub tabletu.

Reakcja systemu

Monitoring zużycia medium to nie wszystko co potrafi system Vision BMS. Odczyt aktualnych wartości zużycia medium w połączeniu z pozostałymi funkcjami systemu pozwala wywołać reakcję systemu jeśli powstaną nieprawidłowości. Ten fakt jest szczególnie korzystny dla firm. W tym wypadku dodatkową korzyścią jest fakt, że Vision z jednej strony pozwala śledzić zużycie mediów całego budynku w jednym centralnym punkcie, z drugiej zaś stoi na straży, aby nie było one zbyt duże. W przypadku stwierdzenia przez system zbyt dużego zużycia medium, np. z powodu awarii jednego z systemów, może bezzwłocznie powiadomić obsługę budynku wysyłając wiadomość SMS lub wykonując połączenie telefoniczne. Ponadto Vision śledząc na bieżąco zużycie energii pozwala zminimalizować ryzyko przekroczenia mocy znamionowej zamówionej w kontrakcie na dostawy energii elektrycznej lub innych mediów. W przypadku rozwiązań domowych system zabezpieczy nas przed dodatkowymi kosztami związanymi z awarią jednego z urządzeń. System może między innymi ostrzec o zwarciu w instalacji podgrzewania podjazdu lub wyciekiem w instalacji podlewania ogrodu.

Fot. 3.
Odczyt aktualnych wartości zużycia medium w połączeniu z pozostałymi funkcjami systemu pozwala płynnie sterować instalacjami generując oszczędności energii.Fot. 3. Odczyt aktualnych wartości zużycia medium w połączeniu z pozostałymi funkcjami systemu pozwala płynnie sterować instalacjami generując oszczędności energii.

Analiza i prognozowanie

Jedną z nowości w Vision BMS jest pakiet narzędzi pozwalający na analizę zebranych przez system danych. Pobrane z liczników energii informacje poddawane są cyfrowej obróbce, a następnie prezentowane użytkownikowi w postaci wykresów. Takie dane powiedzą nam w jaki sposób można uniknąć wielu niepotrzebnych wydatków oraz pozyskać wiedzę na temat co tak naprawdę zużywa dużo energii, a tym samym „zjada” dużo naszych pieniędzy. Wiele oszczędności można uzyskać po prostu zmieniając swoje przyzwyczajenia w domu lub optymalizując procedury w firmie.

Vision BMS analizuje zarówno wartości narastające (np. zebranych informacji o zużytych mediach), jak również analizę wartości zmienne w czasie (np. wartości temperatur lub wilgotności pomieszczeń). Dzięki narzędziom możliwe jest między innymi porównanie wartości z dwóch różnych okresów czasu. Taka analiza pozwala prognozować zużycie mediów w najbliższych dniach, miesiącach i latach. Innowacyjną funkcją jest również możliwość porównania wpływu stanu wybranego czujnika na zużycie danego medium lub poziom jednej z wartości rejestrowanej przez system. Jeśli jako badany czujnik wybierzemy kontaktron sprawdzający stan otwarcia okna w łatwy sposób będziemy mogli zaobserwować spadek temperatury jaki nastąpi po jego otwarciu, a następnie wzrost zużycia medium potrzebnego do ogrzania pomieszczenia i wyrównania jego temperatury do wartości zadanej. Oczywiście odpowiednio skonfigurowany system zarządzania budynkiem powinien zapobiegać takim sytuacjom.

Wszystkie sporządzone przez narzędzie wyniki pomiarowe mogą zostać wydrukowane lub wyeksportowane do pliku celem dalszej ich obróbki lub archiwizacji.

Podsumowanie

Rosnące zapotrzebowanie rynku oraz nowe potrzeby ze strony użytkowników będą nieustannie wpływały na rozwój systemów inteligentnego budynku. Systemy zarządzania budynkiem są na tyle inteligentne, na ile mogą ingerować w poszczególne elementy budynku. Czujniki, mierniki energii oraz urządzenia wykonawcze to tak naprawdę ręce i oczy systemu zarządzania budynkiem. Bez nich nawet najbardziej zaawansowany system byłby bezradny. Z powyższego wynika również, że system zarządzania budynkiem należy projektować wraz z całym budynkiem. Wdrażanie inteligentnych rozwiązań do już istniejącego budynku znacznie ogranicza ich możliwości, a co za tym idzie optymalizacja działania całości jest mniejsza.

Artur Pollak, Artur Met