HellermanTyton - Fachowy Elektryk

Czytelne oznaczenie
Rury osłonowe - skuteczne zabezpieczenie