Okablowanie światłowodowe instalowane wewnątrz budynków jak i pomiędzy budynkami w formie okablowania kampusowego, metropolitalnego bądź też rozległych sieci komputerowych (WAN) przeżywa gwałtowny rozwój w okresie ostatnich kilkunastu lat.

Fot. 1. Widok kasety oraz kabla połączeniowego MODLINK™ pozwalających na wykonywanie szybkich połączeń typu punkt-punkt.Fot. 1. Widok kasety oraz kabla połączeniowego MODLINK™ pozwalających na wykonywanie szybkich połączeń typu punkt-punkt.

Jest to tym bardziej ciekawe, że w zestawieniu produktowym dla przeciętnego systemu okablowania strukturalnego produkty światłowodowe zajmują nie więcej niż kilkanaście procent. Wydaje się, że ów gwałtowny rozwój technologii światłowodowych jest stymulowany powszechną potrzebą wielkiej przepustowości rzędu 10 gigabitów na sekundę i więcej (40G/100G), a tylko transmisja światłowodowa jest w stanie taką zapewnić. Poniżej w kilku punktach przedstawiono nowości w technologii światłowodowej stosowanej w systemach okablowania strukturalnego.

Włókno klasy OM4

Włókno klasy OM4 to tak naprawdę poprawione („stuningowane”) włókno klasy OM3. Dla przypomnienia: włókno OM3 zostało zaprojektowane w ten sposób, że w pierwszym oknie transmisyjnych zapewnia bardzo duże pasmo 1500 MHz × km, dzięki czemu pozwala na transmisję sygnału wysyłanego z nadajnika laserowego wykonanego w technologii VCSEL (Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser). Pozwala to na poczynienie znacznych oszczędności przy produkcji sprzętu sieciowego (alternatywą jest wykorzystanie bardzo drogich nadajników laserowych).

Fot. 2. Porównanie sposobu zaterminowania 96 włókien metodą tradycyjną (spawy światłowodowe) oraz przy użyciu systemu „Plug&Play”.Fot. 2. Porównanie sposobu zaterminowania 96 włókien metodą tradycyjną (spawy światłowodowe) oraz przy użyciu systemu „Plug&Play”.

Włókno OM4 to w rzeczywistości włókno OM3, które tak zaprojektowano, aby w pierwszym oknie transmisyjnym zapewniało jeszcze większe pasmo przenoszenia – aż 3500 MHz × km. Dzięki temu możliwa jest transmisja na odcinkach dłuższych niż dla OM3.

W tabelce nr. 1 porównano parametry obu klas OM3 i OM4. Kolorem zielonym zaznaczono wartości poprawione w klasie OM4. Włókno OM4 dzięki poprawionym parametrom technicznym umożliwia:

  • budowę torów światłowodowych o większym paśmie przenoszenia,
  • transmisję protokołów transmisyjnych na dłuższych dystansach. Dla protokołu 1G włókno OM4 zapewnia dystans 100 m, dla 10G w pierwszym oknie 50 m, a dla protokołu 40G/100G - 150 m,
  • budowę torów transmisyjnych z większym budżetem strat, a zatem pozwalających na zastosowanie większej liczby złącz. Cech ta może być wykorzystana w instalacjach wymagających rozbudowanej topologii np. w obiektach Data Center,
  • wsparcie technologii PDM (Physical Medium Dependent) polegającej na równoległej transmisji optycznej.

Rozwiązania typu „Plug&Play” dla Centrów Przetwarzania Danych - system MODLINK™

Fabrycznie zakończone kable światłowodowe (tzw. rozwiązania Plug & Play) zyskują coraz bardziej na popularności zarówno za sprawą bardzo szybkiej i wygodnej instalacji okablowania, jak i bardzo dobrych parametrów transmisyjnych.

Fot. 3. Widok modułu dopasowującego konfigurację włókien światłowodowych 3x8MPT na 2x12MPT do transmisji 40G.Fot. 3. Widok modułu dopasowującego konfigurację włókien światłowodowych 3x8MPT na 2x12MPT do transmisji 40G.

Także administrowanie tego typu okablowaniem jest dużo łatwiejsze i wygodniejsze, co nabiera szczególnego znaczenia w centrach przetwarzania danych oraz rozległych systemach okablowania strukturalnego. W ofercie firmy Molex Premise Networks znajduje się kompletne rozwiązanie światłowodowe ModLink „Plug & Play”, składające się z światłowodowych paneli krosowych wyposażonych w kasety oraz kabli połączeniowych, umożliwiających błyskawiczne stworzenie połączeń punkt-punkt. Rozwiązanie oparte jest na złączu MTP z ferulą pływającą, dostępne z włóknami OM1, OM2, OM3 oraz OS1. Na życzenie dostępne również w wersji OM4 i OS2.

Tab. 1 Porównanie parametrów technicznych włókien klasy OM3 i OM4
Parametr OM3 OM4
Średnica rdzenia 50 µm 50 µm
Średnica płaszcza 125 µm 125 µm
Pasmo przenoszenia w pierwszym oknie 850 nm 1500 MHz × km 3500 MHz × km
3500 MHz × km 500 MHz × km 500 MHz × km
EMB - Effective Modal Bandwidth 2000 MHz × km 4700 MHz × km
4700 MHz × km 1000 m 1100 m
1000Base-LX Ethernet (1300 nm) 550 m 550 m
10G-Base -SR Ethernet (850 nm) 300 m 550 m
10G-Base -SR Ethernet (1300 nm) 300 m 300 m
40GBase-SR4 / 100GBase-SR10 (850 nm) 100 m 150 m

Systemy 40G/100G

Ogromne zapotrzebowanie na przepustowość stymuluje rozwój technologii światłowodowej o wydajności 40 Gbit/s a nawet 100 Gbit/s. Systemy te są już mocno zaawansowane i należy spodziewać się ich aktywnego wdrożenia w przeciągu 2-3 lat.

Krzysztof Ojdana
Menedżer ds. Produktu
Molex Premise Networks

 
x