Rozwiązania INTELIGENTNEGO DOMU MOBILUS z technologią dwukierunkowej komunikacji COSMO | 2WAY, to rodzina przyjaznych, łatwych w obsłudze i montażu elementów radiowych. Pozwalają one użytkownikowi stworzyć innowacyjny system sterowania urządzeniami domowymi, przy wykorzystaniu nowoczesnych pilotów jak i urządzeń mobilnych z dostępem do internetu (telefon, tablet, komputer).

Fot. 1. Dwukierunkowa komunikacja COSMO|2WAY zapewnia pełną kontrolą urządzeń Inteligentnego Domu Mobilus Fot. 1. Dwukierunkowa komunikacja COSMO|2WAY zapewnia pełną kontrolą urządzeń Inteligentnego Domu Mobilus

Technologia COSMO | 2WAY to najnowsza odsłona autorskiego standardu komunikacji radiowej urządzeń MOBILUS. Przewagą technologii COSMO | 2WAY nad innymi rozwiązaniami jest możliwość kontroli sterowanych urządzeń – użytkownik może sprawdzić czy żelazko jest wyłączone, brama zamknięta, a rolety opuszczone. Otrzyma również informację o nieprawidłowej pracy lub awarii, co pozwoli mu na szybką reakcję.
System INTELIGENTNEGO DOMU MOBILUS charakteryzuje się możliwością montażu bez ingerencji w strukturę budynku i instalację elektryczną. Dostosowanie rozwiązań do indywidualnych oczekiwań domowników może być dowolnie korygowane przez cały okres użytkowania.
Najważniejsze cechy INTELIGENTNEGO DOMU MOBILUS to przede wszystkim:

  • Otrzymywanie informacji od sterowanych urządzeń dzięki unikalnej na rynku komunikacji dwukierunkowej
  • Obsługa wielu typów urządzeń np.: bram wjazdowych i garażowych, rolet, żaluzji, markiz, oświetlenia, elektrozaworów, odbiorników elektrycznych typu ON/OFF
  • Możliwość używania jednocześnie różnych urządzeń sterujących: piloty, telefon/tablet, komputer
  • Możliwość zwiększenia zasięgu sygnału radiowego dzięki zastosowaniu funkcji repeatera sygnału
  • Możliwość ustawienia rolety, żaluzji lub podobnych urządzeń w dowolnej pozycji pośredniej i otrzymanie potwierdzenia operacji (np. rolety na parterze podniesione na poziomie 30%)
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki szyfrowanej komunikacji zmiennym kodem

 

Fot. 2. Centralka COSMO|GTW Fot. 2. Centralka COSMO|GTW

„Mózgiem” SYSTEMU INTELIGENTNEGO DOMU MOBILUS jest nowoczesna centralka COSMO | GTW. Małe, dyskretne urządzenie dzięki technologii bezprzewodowej, dwukierunkowej komunikacji COSMO | 2WAY umożliwia łatwe i komfortowe sterownie automatyką domową. Sterowanie urządzeniami dodanymi do centralki COSMO | GTW możliwe jest z dowolnego miejsca na świecie poprzez darmowe, intuicyjne oprogramowanie na telefon, tablet lub za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownik może łatwo sprawdzić, np. w jakiej pozycji znajdują się rolety okienne. Szybko zidentyfi kuje czy dane urządzenie jest włączone lub wyłączone, a także czy wystąpiła awaria bądź pojawiła się przeszkoda, uniemożliwiająca poprawne działanie urządzenia.
Centralka COSMO | GTW umożliwia obsługę do 100 urządzeń w standardzie dwukierunkowej komunikacji COSMO | 2WAY. Użytkownik może komfortowo zarządzać nimi dzięki możliwości grupowania dowolnej liczby urządzeń tego samego typu i ich jednoczesnego sterowania. Grupy mogą mieć nadaną nazwę oraz umożliwiają modyfi kację ich zawartości. Urządzenia można również podzielić ze względu na ich lokalizację w domu lub mieszkaniu i przypisać je do wirtualnych miejsc w celu usprawnienia sterowania. Miejsca mogą być dowolnie opisane i modyfikowane.
Centralka COSMO | GTW to przede wszystkim rozbudowana automatyzacja. Tworzenie scen, przypisanie do nich urządzeń, określenie ich stanu oraz wybór czasu, kiedy dana scena miałaby się uruchomić to funkcjonalność, która w największy sposób wpływa na komfort obsługi. Użytkownik może zaprogramować scenę tak, aby o godzinie 7.00 na piętrze jego domu podniosły się wszystkie rolety, wyłączyło się światło przed domem i otworzyła się markiza balkonowa.
Centralka umożliwia defi niowanie użytkowników, określanie ich praw dostępu oraz przypisywanie im możliwości sterowania wybranymi urządzeniami.
Pełne wykorzystanie możliwości, jakie daje użytkownikami centralka COSMO|GTW gwarantuje zastosowanie modułów i siłowników Mobilus Motor, pracujących w standardzie komunikacji COSMO|2WAY.
Rodzina siłowników MOBILUS ERS z technologią rozpoznawania przeszkód SENSO, to najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania, skierowane do wymagających specjalistów i użytkowników systemów osłonowych. Siłowniki z rodziny MOBILUS ERS zostały wyposażone w najnowszy moduł radiowy dwukierunkowej komunikacji COSMO | 2WAY, zapewniający wymianę informacji pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem. Rozwiązanie to daje możliwość pełnej kontroli nad realizacją zadań przez siłowniki i nie wymaga wzrokowego kontaktu z obsługiwanymi roletami. Funkcjonalność ta idealnie sprawdza się w budynkach z dużą ilością odbiorników.

Fot. 3. Siłowniki MOBILUS ERS z technologią rozpoznawania przeszkód SENSO Fot. 3. Siłowniki MOBILUS ERS z technologią rozpoznawania przeszkód SENSO

Do kontroli innego typu urządzeń użytkownik może zastosować jeden z oferowanych modułów. Zastosowanie w nich rozszerzonego protokołu dwukierunkowej komunikacji COSMO | 2WAY zapewnia przesyłanie informacji zwrotnej o działaniu danego odbiornika, dzięki czemu użytkownik ma nad nim pełną kontrolę. MOBILUS C-MR – Podtynkowy odbiornik przeznaczony do radiowego sterowania zwykłymi siłownikami napędzającymi rolety, dodatkowo umożliwia sterowanie łącznikami klawiszowymi: z podtrzymaniem, bez podtrzymania, dzwonkowym.
MOBILUS C-ZR – Podtynkowy odbiornik przeznaczony do radiowego sterowania zwykłymi siłownikami napędzającymi żaluzje. Dzięki niemu użytkownik otrzymuje zdalną kontrolę pozycji żaluzji oraz kąta ustawienia lameli.
MOBILUS C-SW – Podtynkowy odbiornik umożliwia włączanie/wyłączanie urządzeń elektrycznych np. elektrozawór zraszacza ogrodowego lub oświetlenia zewnętrznego.
MOBILUS C-SWP – Włącznik gniazdkowy „ON/OFF” pozwala, by każde urządzenie podłączone do tego modułu stało się częścią INTELIGENTNEGO DOMU.
MOBILUS C-GR – Odbiornik przeznaczony do radiowego sterowania bramą wjazdową lub garażową. Zastosowanie dodatkowych kontaktronów umożliwi sprawdzenie ich pozycji. Wszystkie oferowane odbiorniki – zarówno moduły jak i siłowniki umożliwiają zwiększenia zasięgu sygnału radiowego dzięki zastosowaniu funkcji repeatera sygnału. Zapewni to kontrolę najbardziej oddalonych urządzeń z każdego miejsca w domu lub mieszkaniu.

Fot. 4. Pilot ścienny COSMO|WT sterowany dotykowo i gestami Fot. 4. Pilot ścienny COSMO|WT sterowany dotykowo i gestami

Dla tych użytkowników, którzy preferują sterowanie za pomocą pilota, Mobilus Motor oferuje rodzinę nowoczesnych sterowników COSMO|2WAY. Wszystkie modele mają możliwość wyświetlenia informacji zwrotnych z odbiorników o statusie wykonania operacji dzięki dwukierunkowej komunikacji.
COSMO|G3+ jest to pilot 4-kanałowy, sterowany klasycznymi przyciskami, wyposażony w moduł dwukierunkowej komunikacji. Poza tym jest tak mały, że bez problemu mieści się w kieszeni. COSMO|G3+ został wyróżniony prestiżową nagrodą w dziedzinie wzornictwa Red Dot: Product Design 2016.
COSMO|HM i COSMO|HB – to nowoczesne piloty 99-kanałowe z możliwością komfortowego dopasowania ilości wyświetlanych kanałów do indywidualnych potrzeb użytkownika. Sterowane klasycznymi przyciskami (HM) lub dotykowo (HB). Minimalistyczna stylistyka sprawia, że idealnie wpisuje się w architekturę nowoczesnych domów i mieszkań.
COSMO|HCT – nowoczesny pilot 24-kanałowy umożliwiający tworzenie do 12 grup urządzeń, wyposażony w moduły kontroli automatycznej. Jego obsługa jest bardzo komfortowa dzięki zastosowaniu kolorowego wyświetlacza LCD, przyjaznego interfejsu użytkownika oraz sterowania klasycznymi przyciskami. Pilot można łatwo podłączyć do komputera i na nim dokonać pełnej konfi guracji lub aktualizacji oprogramowania.
COSMO|WT i COSMO|WT9 – to nowoczesne piloty 1- i 9-kanałowe przeznaczony do montażu na ścianie. Stanowią one połączenie nowoczesnej stylistyki oraz niekonwencjonalnego sterowania za pomocą dotyku oraz gestów dłonią. Podświetlana tarcza dostarcza szereg informacji dotyczących aktualnie wykonywanych zadań.

Mobilus – innowacje w zasięgu ręki. Więcej informacji klienci mogą uzyskać na stronach: www.mobilus.pl, cosmo-gtw.mobilus.pl


Więcej na temat:


x