Koszt przygotowania instalacji fotowoltaicznej to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Z perspektywy przeciętnego budżetu domowego jest to więc znaczny wydatek, z którego zwrot rozlicza się w perspektywie wieloletniej. Tymczasem wystarczy silny wiatr, pożar czy solidny grad, aby instalacje fotowoltaiczne obróciły się w niwecz. W takiej sytuacji pomocne okaże się ubezpieczenie fotowoltaiki, które pozwala uniknąć niebagatelnych strat finansowych. Ile kosztuje ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych? Co obejmuje polisa i na co zwrócić uwagę, wybierając ofertę?

Ubezpieczenie fotowoltaiki - jakie wybrać?
 1. Co obejmuje ubezpieczenie fotowoltaiki?
 2. Jak ubezpieczyć panele fotowoltaiczne?
 3. Ile kosztuje ubezpieczenie paneli słonecznych?
 4. Ile wynosi odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia fotowoltaiki?

Dodatkowo warto wspomnieć, że możliwe jest ubezpieczenie fotowoltaiki z polisy mieszkaniowej. Obejmuje ona fragmenty instalacji znajdujące się wewnątrz budynku oraz na jego dachu bądź elewacjach. W tym poradniku dowiesz się więcej na temat ubezpieczenia paneli fotowoltaicznych.

Co obejmuje ubezpieczenie fotowoltaiki?

Chcąc ubezpieczyć panele fotowoltaiczne zamontowane na budynku, trzeba pamiętać, że jako element instalacji mogą one zostać zniszczone na dwa sposoby. Uszkodzenie paneli fotowoltaicznych może być spowodowane poprzez czynniki pogodowe i zdarzenia losowe, jak również celowe lub przypadkowe działania osób trzecich. Spośród zdarzeń losowych warto wyróżnić:

 • przepięcie w samej instalacji,
 • uderzenie pioruna,
 • pożar,
 • grad,
 • upadek drzewa lub innego obiektu na część instalacji,
 • huragan lub silny wiatr,
 • powódź,
 • eksplozja lub implozja.

Takie zdarzenia zawsze są definiowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Większość towarzystw ubezpieczeniowych ma w swoim katalogu kilkadziesiąt takich zdarzeń.

Dodatkowo, wybierając ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych oraz pozostałych elementów instalacji, warto wziąć pod uwagę fakt, że mogą one zostać zniszczone przez osoby trzecie, w akcie wandalizmu, lub zostać skradzione. Dlatego też w ubezpieczeniu warto uwzględnić dewastację, wandalizm i kradzież z włamaniem.

Jak ubezpieczyć panele fotowoltaiczne?

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych dotyczy bardzo różnych aspektów. Część instalacji można ubezpieczyć w ramach przywołanej już wyżej polisy mieszkaniowej pod warunkiem, że są to elementy zlokalizowane w budynku mieszkalnym lub na budynku, a więc na dachu albo elewacji. W interpretacji towarzystw ubezpieczeniowych są one uznawane za elementy stałe, czyli chronione w tym samym zakresie, co inne mienie. Sama wartość instalacji podwyższa wartość nieruchomości.

Wiemy już, co obejmuje ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych w podstawowym wydaniu. Instalacja fotowoltaiczna niekiedy składa się również z elementów zlokalizowanych na posesji i na budynkach niemieszkalnych. W takiej sytuacji nie będzie możliwe wykupienie polisy w ramach ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przy polisie mieszkaniowej. Należy opłacić rozszerzenie pakietu o dodatkowe obiekty, co wpłynie na wysokość składki.

Samo wykupienie polisy nie jest skomplikowane. Konieczne jest wejście na stronę z prezentacją ofert ubezpieczenia paneli fotowoltaicznych lub polis mieszkaniowych z odpowiednim rozszerzeniem. Większość formalności można nawet zrealizować online.

Ile kosztuje ubezpieczenie paneli słonecznych?

Ile zapłacisz, chcąc ubezpieczyć instalację fotowoltaiczną? Jak można wywnioskować z powyższej analizy, sporo zależy w tym przypadku od tego, na jaką kwotę opiewa ubezpieczenie domu, jaka jest wartość nieruchomości i w jaki sposób oszacowane zostanie ryzyko.

W przypadku standardowych ofert, w których uwzględnione zostały wszystkie możliwe ryzyka, za ubezpieczenie instalacji w domu o powierzchni około 150 m kw. trzeba zapłacić od ok. 400 - 800 złotych. Jak widać, rozpiętość cenowa jest znaczna. Warto natomiast dokładnie czytać zapisy umów i przeanalizować sytuację, gdyż przeważnie najdroższe polisy dotyczą także sytuacje, których nie da się przewidzieć.

Ile wynosi odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia fotowoltaiki?

Na początku zaznaczmy, że ochrona ubezpieczeniowa, gdy mamy na myśli ubezpieczenie paneli słonecznych, może zadziałać na dwa sposoby:

 • jako rekompensata szkód materialnych wywołanych zdarzeniami losowymi lub ingerencją osób trzecich,
 • jako pokrycie strat spowodowanych przestojem uszkodzonej instalacji.

Konkretna suma ubezpieczenia jest uzależniona od kilku czynników, przede wszystkim od oszacowanej wartości instalacji. Zdarza się również, że towarzystwa ubezpieczeniowe ustalają limity odpowiedzialności, jednoznacznie wskazując górną granicę odszkodowania. Czasami ten maksymalny próg jest różnicowany pod kątem typów sytuacji, a więc, przykładowo, dla zdarzeń naturalnych wynosi 50 000 zł, a przy kradzieży limit ustala się na 30 000 zł.

Oczywiście, wysokość odszkodowania z polisy mieszkaniowej nigdy nie może też być wyższa od wielkości szkody. Trzeba także wziąć pod uwagę uwzględnione w umowie i warunkach ubezpieczenia wyłączenia odpowiedzialności.

Artykuł Partnera
x