Dynamiczny rozwój elektroniki i nowoczesnych, zminiaturyzowanych rozwiązań technologicznych pozwala na konstruowanie urządzeń pomiarowych, które do tej pory były nieosiągalne dla użytkowników wykonujących badania ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. W tym obszarze najbardziej popularne wśród pomiarowców są urządzenia wielofunkcyjne.

Więcej

Detekcja wycieku wody oraz glikolu jest użyteczna jako ochrona i zapobieganie ewentualnym zniszczeniom wywołanym zalaniem pomieszczeń i urządzeń. System detekcji składa się z przewodu sensorowego lub sond punkowych oraz centrali monitorującej przekazującej informacje o wykryciu wycieku.To wszystko zapewnia system nVent RAYCHEM TraceTek.

Więcej

Firma Beha-Amprobe, producent sprzętu pomiarowego, wprowadza na polski rynek nowe urządzenie - tester napięcia BEHA-AMPROBE 2100-Delta True-RMS z funkcją pomiaru prądu do 200 amper (AC) poprzez nasunięcie otwartych cęgów na przewód bez konieczności przerywania obwodu. Urządzenie przeznaczone jest m.in. dla elektryków, techników utrzymania ruchu, kierowników zakładów przemysłowych, czy wykonawców prac budowlanych.

Więcej

Firma Beha-Amprobe, producent sprzętu pomiarowego, wprowadza na polski rynek nową linię przyrządów: Amprobe AT-8000. Są to zaawansowane przemysłowe lokalizatory przewodów. Urządzenia te są przeznaczone m.in. dla elektryków, wykonawców prac budowlanych, techników utrzymania ruchu i kierowników zakładów przemysłowych.

Więcej

Mierniki mocy optycznej mają zakres pracy zawsze określony jako widełki. Na pozór idealnym rozwiązaniem byłby taki model, który ma skalę o olbrzymiej rozpiętości. Taka konstrukcja jednak nie istnieje, a nawet gdyby powstała, miałaby spore ograniczenia, które wpłynęłyby negatywnie na użyteczność. Jak więc dobierać mierniki względem zakresu pomiarowego?

Więcej

Powoli – ale systematycznie! – z roku na rok na naszych drogach rośnie ilość pojazdów elektrycznych.Obserwujemy również zwiększającą się liczbę publicznych i prywatnych stacji ładowania, stanowiących niezbędną infrastrukturę. Tempo rozwoju tego sektora, jak i zainwestowane w niego środki pozwalają domniemywać, że jest to trend, który będzie się nasilał w kolejnych latach. W przypadku instalacji nowych punktów i stacji ładowania niezwykle istotną sprawą są prawidłowo wykonane badania odbiorcze, aby nie dopuścić do użytku niesprawnego urządzenia. Kluczowe dla bezpieczeństwa użytkowników są również badania okresowe, przeprowadzane już podczas eksploatacji. Więcej

Przed przeprowadzeniem pomiarów systemów uziemień i rezystywności gruntu, użytkownicy często zastanawiają się jakie przewody pomiarowe wybrać? Zazwyczaj problem leży w doborze parametrów przewodów pomiarowych, takich jak rodzaj żyły, rezystancji czy też długości, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa. Wspomniane powody zmartwień są jednak bezzasadne, ponieważ wszelkie wątpliwości rozwiązywane są przed producentów już na etapie projektowania mierników.

Więcej

To, że w wielu branżach warunki pracy wystawiają pracowników na zagrożenie ze strony groźnych dla zdrowia gazów, jest rzeczą powszechnie znaną. Dotyczy to szczególnie metalurgii,przemysłu chemicznego, paliwowego, wydobywczego czy samochodowego. Jednakże przeciętny Kowalski żyjący w dużym mieście i korzystający regularnie z podziemnych garaży przy budynkach użyteczności publicznej lub centrach handlowych również jest narażony na ryzyko kontaktu ze szkodliwymi gazami. Dlatego systemy detekcji LPG, CO oraz kilku innych gazów w podziemnych garażach, sprzężone z wydajnym systemem wentylacji mechanicznej, to dziśpodstawa bezpiecznego  korzystania z tych obiektów. Więcej

Kalibrator pętli prądowej zaworów 710 firmy Fluke został zaprojektowany,aby umożliwić użytkownikom szybkie i proste testowanieinteligentnych zaworów sterujących z obsługą komunikacji HART. Więcej

Zabezpieczenia odległościowe są elementami automatyki zabezpieczeniowej, które służą do wykrywania zwarć w liniach elektroenergetycznych. Ich działanie oparte jest na kryterium podimpedancyjnym, które bazuje na ocenie impedancji do miejsca zwarcia i na podstawie wyniku pomiaru określa czas działania zabezpieczenia. Zabezpieczenia te znajdują zastosowanie w sieciach przesyłowych i przesyłowo-rozdzielczych pracujących ze skutecznie uziemionym punktem neutralnym, w których zwarcia mają charakter silnoprądowy. Nazwa zabezpieczenia odnosi się do zależności, która stanowi, że prąd zwarcia jest zależny od impedancji, a ta jest funkcją odległości do miejsca zwarcia. Więcej