Podczas pożaru ogromnym zagrożeniem dla ludzi są: dym oraz trujące gazy. Ze względu na zatrucie bardzo toksycznymi gazami uwalnianymi w wyniku pożaru śmierć ponosi 90% osób przebywających w budynku. Stąd tak ogromne znaczenie ma ekspresowe i bezpieczne oddymianie.

Jak dostosować budynek do obowiązujących przepisów ppoż.

Za dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów odpowiada jego zarządca. W przypadku szkół taką funkcję najczęściej pełni dyrektor i choć wiadomo, jak złożone i skomplikowane są przepisy ppoż., to nic nie zwalnia go z obowiązku ich przestrzegania.

Do dotąd obowiązujących rozporządzeń doszło jakiś czas temu jeszcze jedno - odnoszące się do wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.

Kontrole

Dostosowanie budynków szkolnych do obowiązujących przepisów jest sprawdzane podczas cyklicznych kontroli Straży Pożarnej. Strażak przeważnie przekazuje zarządcy budynku wytyczne co do tego, jakie kroki powinny zostać podjęte w celu poprawy bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie. Może to być np. zastosowanie drzwi dymoszczelnych, usunięcie materiałów łatwopalnych z obiektu czy też wydzielenie klatki schodowej i zastosowanie w niej systemu który umożliwi oddymianie grawitacyjne, które pozwoli na bezpieczną ewakuację w razie pożaru. W przypadku gdy zalecane zmiany nie zostaną wprowadzone, zarządca może liczyć się z karą pieniężną, a nawet konsekwencją w postaci zamknięcia obiektu do czasu jego odpowiedniego przystosowania.

Doradztwo techniczne i najnowsze rozwiązania

Jak odnaleźć się w natłoku przepisów i rozporządzeń? Zarządca może zwrócić się do firmy projektowo-wykonawczej, która dokona wizji lokalnej, oceni możliwości budynku i dopasuje odpowiednie rozwiązania z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Przykładem firmy, która świadczy tego typu usługi, jest D+H Polska. W zależności od zakresu wymaganych prac oferuje ona projekt, dostarczenie i wykonanie systemu oddymiania oraz systemu detekcji i sygnalizacji pożaru. Systemy PPOŻ pozwalają wykryć pożar na bardzo wczesnym etapie i tym samym zmniejszyć ryzyko strat. Co ważne, pozwalają także na bezpieczną ewakuację poprzez oczyszczenie ciągów komunikacyjnych (np. klatek schodowych) z dymu i trujących gazów. W przypadku obiektów takich jak szkoły, w których przebywa duża liczba osób, aspekt sprawnej i bezpiecznej ewakuacji jest szczególnie ważny.

Kolejne kroki

Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów ppoż. to nie koniec. Zarządca musi pamiętać o regularnej kontroli i konserwacji urządzeń. Jeśli bowiem nie dokona konserwacji, to będzie – zgodnie z prawem cywilnym – odpowiedzialny za wypłatę odszkodowania osobom, które odniosły obrażenia na skutek wybuchu pożaru. D+H Polska gwarantuje pewność zadziałania serwisowanych systemów w warunkach pożarowych, całodobowy serwis, a także pełną opiekę nad klientem, począwszy od fazy projektowej, poprzez dostawę i montaż urządzeń, a skończywszy na serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz konserwacji urządzeń.

Choć przepisy regulujące kwestie bezpieczeństwa pożarowego są bardzo obszerne i szczegółowe, większość obiektów z powodzeniem można do nich dostosować. Czasami wymaga to zmian architektonicznych w budynku, a czasami tylko zastosowania kilku odpowiednich urządzeń. Skorzystanie ze wsparcia profesjonalnej firmy pozwoli nie tylko zabezpieczyć budynek przed stratami i zadbać o bezpieczeństwo przebywających w nim osób, ale także zoptymalizować koszty modernizacji.

Artykuł Partnera
x