W obliczu zachodzących zmian środowiskowych konieczne jest wdrożenie optymalnych zmian, które pozwolą na znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Dotyczy to przede wszystkim organizacji. Jednym ze sposobów redukcji szkodliwych czynników jest pomiar śladu węglowego. Samo pojęcie oznacza sumę emisji gazów cieplarnianych, wywołanych przez organizację, produkt, wydarzenie bądź osobę. W związku z postępującymi zobowiązaniami klimatycznymi obliczanie śladu węglowego staje się obowiązkiem legislacyjnym.

Jakie narzędzia i metody najlepiej sprawdzą się do pomiaru śladu węglowego?

Jakie znaczenie ma pomiar śladu węglowego dla zrównoważonego rozwoju i strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych?

Ślad węglowy obejmuje całościową emisję wywołaną bezpośrednio lub pośrednio i spowodowaną przez wszystkie działania organizacji. Dotyczy to wszystkich aspektów, począwszy od wydobycia surowców, poprzez jego produkcję, użytkowanie, aż po składowanie czy recykling. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wymaga wdrożenia innowacyjnych i czasami odważnych działań w wielu obszarach przedsiębiorstwa. Jednak pomiar śladu węglowego ma duże znaczenie dla każdej firmy. To nie tylko dbałość o środowisko, ale także możliwość wdrożenia modyfikacji, które znacząco obniżą koszty. Wprowadzenie stosownych zmian przełoży się także na przewagę konkurencyjną i pozyskanie nowych odbiorców.

Coraz więcej osób świadomie dokonuje wyboru w oparciu o ochronę środowiska. Firma, która sukcesywnie redukuje emisje gazów cieplarnianych, zyskuje również wizerunkowo. Obliczenia śladu węglowego oraz wdrożenie optymalnych modyfikacji w przedsiębiorstwie, będzie miało znaczący wpływ na jego rozwój, redukcję kosztów, a także poprawę pozycji na rynku.

Jakie metody kalkulacyjne wykorzystuje się do pomiarów emisji śladu węglowego firmy?

Chcąc prawidłowo obliczyć ślad węglowy, warto bazować na jednej metodzie. Najczęściej stosowane są standardy międzynarodowe np. Greenhouse Gas Protocol. To zbiór metod służących do pomiaru, zarządzania oraz raportowania śladu węglowego. Został opracowany przez Światowy Instytut Zasobów – WRI, jak również Światową Radę Biznesu na Rzecz Zróżnicowanego Rozwoju – WBCSD. Emisja gazów cieplarnianych może być uwzględniona w obliczeniach w dwóch lub trzech zakresach. Obejmują one:

  • Zakres 1 organizacji – emisje pochodzące bezpośrednio ze spalania paliw w źródłach stanowiących własność organizacji (np. flota) lub przez nią nadzorowane, ponadto jest to również emisja, powstała w prowadzonych procesach technologicznych.
  • Zakres 2 organizacji – to emisje pośrednie (energetyczne), powstałe w wyniku wytworzenia energii elektrycznej oraz cieplnej, która jest dostarczana do przedsiębiorstwa przez dostawcę energii.
  • Zakres 3 organizacji – obejmuje 15 kategorii dotyczących innych emisji pośrednich, powstałych w wyniku np. zagospodarowania odpadów produkcyjnych, wykorzystanie opakowań bądź produktów po zakończonym cyklu życia.

Co ważne, zakres 3 nie jest obowiązkowy, jednak regulacje unijne mówią o konieczności informowania o emisjach z tegoż zakresu.

Jakie narzędzia i metody najlepiej sprawdzą się do pomiaru śladu węglowego?

Jaką rolę w kontekście śladu węglowego pełnią audyty energetyczne i ocena cyklu życia?

Wdrożenie zmian, mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych, musi być poprzedzone odpowiednim przygotowaniem. Kluczowa jest zatem kompleksowa wiedza, obejmująca całą organizację. W tym celu przeprowadza się audyt energetyczny, którego zadaniem jest określenie profilu zużycia energii. Polega na analizie oraz ocenie danej firmy pod kątem jej energooszczędności tj. struktury i ilości zużycia energii. Audyt identyfikuje obszary, w których można wdrożyć ulepszone rozwiązania, ograniczając tym samym wytwarzanie szkodliwych dla środowiska czynników. Dodatkowo umożliwia wypracowanie rozwiązań modernizacyjnych, które przyczynią się do zmniejszenia wydatkowania energetycznego, co z kolei przekłada się na niższe koszty. Co ważne, audyt określa także zasadność dokonywanych zmian, dzięki temu przedsiębiorca zyskuje pewność, że wdrożone działania przyniosą oczekiwane rezultaty.

Następną ważną kwestią jest ocena cyklu życia – Life Cycle Assessment LCA. Jest to kompleksowa metoda analizy oddziaływania na środowisko naturalne danych produktów bądź procesu przez cały cykl życia, czyli począwszy od pozyskiwania surowców, poprzez ich transport, produkcję, dystrybucję, użytkowanie, aż po likwidację i utylizację odpadów. Opracowanie LCA dostarcza informacji dotyczących punktów krytycznych, czyli takich jak np. procesy produkcyjne, mających największy wpływ na środowisko. Dodatkowo wskazuje możliwość wdrożenia poprawy oraz ochrony środowiska.

Jakie inne narzędzia można jeszcze wykorzystywać do pomiaru śladu węglowego?

Jednym z powszechnych rozwiązań do obliczania śladu węglowego jest kalkulator online, zazwyczaj jest to bezpłatne narzędzie. Po wprowadzeniu danych odnoszących się do działalności przedsiębiorstwa np. ilości zużytej energii, rodzaju transportu czy ilości używanych paliw, uzyskiwany jest wynik emisji gazów cieplarnianych. Co ważne, jest to szacunkowa wartość. Zatem obliczając ślad węglowy, kalkulator online nie dostarczy dokładnych pomiarów.

Jak najlepiej dostosować narzędzia do potrzeb firmy?

Istnieje wiele rozwiązań, które pozwalają obliczyć ślad węglowy organizacji, jak również pomagają podjąć optymalne decyzje, związane ze wdrożeniem stosowanych działań, mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko. Obliczenie śladu węglowego można zarówno zlecić firmie konsultingowej, jak i skorzystać z bezpłatnych kalkulatorów online czy zaawansowane oprogramowania, które są bardzo pomocne podczas całej procedury. Wybór optymalnej metody w dużej mierze zależy od indywidualnych preferencji, możliwości oraz zasobu wiedzy na temat obliczeń śladu węglowego.

Ślad węglowy to jeden z istotnych wskaźników ekologicznych dla przedsiębiorstw. Zapoznanie się z metodami jego obliczania, jak również zidentyfikowania głównych obszarów jego pochodzenia, pozwala na świadome działanie oraz redukcję negatywnych dla środowiska czynników.
x