Na etapie wyboru sposobu finansowania samochodu warto rozważyć leasing, który niejednokrotnie jest lepszą alternatywą dla kredytu.

Fot. 1. Samochód można uznać za narzędzie w pracy fachowego elektryka. Fot.: MODUL-SYSTEMFot. 1. Samochód można uznać za narzędzie w pracy fachowego elektryka. Fot.: MODUL-SYSTEM

Zgodnie z przepisami prawa w ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).
Jako najważniejsze korzyści z leasingu należy wymienić niewielkie zaangażowanie własnego kapitału, optymalizację obciążeń podatkowych oraz możliwość rozliczenia podatku VAT.

Leasing a kredyt

W przypadku kredytu kredytobiorca staje się prawowitym właścicielem pojazdu, natomiast w leasingu bez klauzuli dotyczącej wykupu pojazdu leasingobiorca nie ma możliwości wykupienia go na własność, a przez cały okres użytkowania właścicielem samochodu jest leasingodawca. Można kredytować pojazd niezależnie od źródła nabycia, z kolei w leasingu zazwyczaj nabywane są samochody na fakturę VAT. Leasingobiorca nie może sprzedać pojazdu lub wymienić go na inny. Kredytodawcy oferują większą swobodę w spłacie kredytu, a podmioty biorące kredyt mogą rozłożyć raty na dłuższe okresy lub skrócić spłacanie kredytu.
W przypadku firm za leasingiem przemawia kilka innych zalet. Przede wszystkim istotne jest szybsze i wygodniejsze uzyskanie środków na zdobycie pojazdu. Zawarcie umowy leasingowej wymaga mniej formalności, opłaty są stałe i niezmienne oraz nie ma potrzeby angażowania zbyt dużych środków własnych. Oprócz tego można obniżyć podstawę opodatkowania i przenieść opłaty dotyczące napraw technicznych pojazdu na leasingodawcę.

Parametry leasingu

Na etapie wyboru leasingu bierze się pod uwagę kilka parametrów. Leasing to zobowiązanie finansowe, które jest zawierane na kilka lat, dlatego też trzeba dokładnie dobrać poszczególne parametry leasingu, aby były one dogodne przez cały okres eksploatacji pojazdu. Ważna jest więc liczba rat, łączny czas leasingowania, wkład własny, a także ubezpieczenie i ewentualna możliwość przewalutowania.
Najczęściej przewiduje się leasingowanie pojazdu na 10, 24, 36, 48 lub 60 miesięcy. Wraz ze wzrostem czasu trwania umowy leasingowej rośnie całkowity jego koszt. Warto zatem tak dobierać okres leasingowania, aby miesięczny koszt zbytnio nie obciążał naszego budżetu. Wysokość rat wylicza się w oparciu o całkowity koszt leasingu.
Wspomniany już całkowity koszt leasingu może objąć również pakiety ubezpieczeniowe. Mówiąc o całkowitym koszcie leasingu, trzeba mieć na uwadze, że każda umowa jest inna. Na przykład niższa rata może pociągać za sobą wyższą kwotę wykupu. Te wszystkie aspekty trzeba dokładnie rozważyć.
Istotna jest wysokość oprocentowania, a więc koniecznie należy sprawdzić, co może wpływać na wysokość raty. Sprawdźmy zatem, jaki wskaźnik bierze się przy tym pod uwagę. W zakresie ubezpieczenia niejednokrotnie leasingodawca oferuje pakiet ubezpieczeń i może zdarzyć się, że jest ono wyższe od ubezpieczenia, jakie uzyskujemy na „wolnym rynku”. Jednak nie zawsze taki scenariusz musi się sprawdzić, bowiem wielu leasingodawców ma wynegocjowane indywidualne stawki.
Atrakcyjniejsze może okazać się korzystanie z leasingu w innej walucie w przypadku, gdy np. uzyskujemy dochód w walucie innej niż złotówki. Wynika to z wahań kursów walut.

Opłaty

Decydując się na leasing, będzie trzeba ponieść dodatkowe koszty i prowizje nie będące ratami leasingowymi. Są to głównie dodatkowe opłaty za operacje takie jak np. cesja umowy leasingowej na osobę trzecią, zmiany w umowie (w przypadku zmiany terminu spłaty itp.). Niejednokrotnie opłaty dotyczą sankcji, które leasingobiorca musi ponieść w określonych sytuacjach. Opłata za wezwanie do zapłaty czy odnowienie umowy po wypowiedzeniu to tylko niektóre czynności, które mogą wymagać dodatkowych kosztów. Trzeba więc dokładnie przestudiować tabelę opłat i prowizji, aby wiedzieć, za co będzie trzeba zapłacić dodatkowo.

Fot. 2. Przykład elementów zabudowy samochodu serwisowego. Fot.: MODUL-SYSTEMFot. 2. Przykład elementów zabudowy samochodu serwisowego. Fot.: MODUL-SYSTEM

Leasing a podatek VAT

Obecnie odliczanie podatku VAT od samochodów osobowych w leasingu będzie możliwe zależnie od tego, w jaki sposób pojazd będzie użytkowany w firmie. Przy samochodach używanych na potrzeby służbowe i niezwiązane z działalnością gospodarczą (tzw. sposób mieszany) użytkownik może odliczyć jedynie 50% kwoty podatku VAT od raty leasingowej lub od innych opłat w ramach umowy. Należy pamiętać, że nie ma przy tym limitu kwotowego, przez co kwota ta będzie mogła być odliczana przez cały okres trwania leasingu od każdej faktury otrzymanej przez leasingodawcę. Ograniczenie w wysokości 50% odliczenia obejmuje również wydatki dotyczące bieżącej eksploatacji samochodu.
Jeżeli samochód osobowy służy właścicielowi firmy tylko w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, może on odliczyć pełny podatek 023, przebiegu pojazdu dla celów podatków VAT. Ważne jest przy tym opracowanie regulaminu wykorzystywania samochodu w firmie.
Instalatorzy często używają samochodów potocznie nazywanych ciężarowymi na potrzeby prowadzonej działalności, zatem zgodnie z literą ustawy o podatku VAT są to samochody, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. W przypadku tych pojazdów nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu ani ich zgłaszania w urzędzie skarbowym na formularzu VAT-26. W myśl ustawy chodzi m.in. o pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które mają jeden rząd siedzeń oddzielonych od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą. Oprócz tego są to auta klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków. Chodzi również o pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń oraz nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Leasing operacyjny vs. finansowy

W leasingu operacyjnym koszt uzyskania przychodu stanowi czynsz inicjalny, czyli pierwszą wpłatę oraz wszystkie raty leasingowe. Tym sposobem podatek VAT jest obliczany i płacony w odniesieniu do kwot faktury. Nie ma więc możliwości amortyzowania środka trwałego, który jest przedmiotem umowy. W leasingu finansowym leasingobiorca może amortyzować przedmiot umowy, a do kosztów zalicza się tylko część odsetkową raty. W leasingu finansowym w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego podatek VAT jest płacony od całości transakcji już na początku. Podatek VAT nie będzie naliczony wyłącznie od czynszu inicjalnego, ale również od wszystkich płatności z góry.
Korzystając z leasingu operacyjnego, koszt samochodu można rozliczyć już po 2-3 latach. Leasing operacyjny jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli planowany jest zakup samochodu o dużej wartości. Nabywając takie auto za gotówkę, w formie leasingu finansowego lub kredytu można naliczyć koszty amortyzacji wyłącznie do wartości 20 tys. EUR. Powyżej tej wartości kwoty nie stanowią kosztu. W leasingu operacyjnym cała kwota stanowi koszt użytkowania samochodu. Leasing operacyjny to dobre rozwiązanie, jeżeli chce się uniknąć naliczenia podatku VAT w pełnej wysokości w momencie zakupu/dostawy środka trwałego oraz gdy chce się „wrzucić” w koszt czynsz inicjalny.
Z kolei kiedy będzie atrakcyjniejszy leasing finansowy? Warto przypomnieć, że leasing operacyjny z racji tego, że ze względów podatkowych jest to usługa, to trzeba uwzględnić podatek w wysokości 23%. Z kolei leasing finansowy jest dostawą towarów, przez co taką stawką objęty jest przedmiot leasingu. Jest to również istotne przy finansowaniu samochodów, na które wystawia się tylko fakturę z VAT „zwolnionym”. W takim przypadku leasing operacyjny byłby droższy o 23%. Przy leasingu finansowym podatek VAT zostanie doliczony wyłącznie do części odsetkowej raty. Oprócz tego leasing finansowy będzie lepszym rozwiązaniem w przypadku przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z tzw. „uprzywilejowanej” amortyzacji. Chodzi tu np. o amortyzację tzw. „małych podatników” oraz o amortyzację o podwyższonej stawce stosowanej w odniesieniu do przedmiotów używanych. Warto podkreślić, że umowa leasingu finansowego może być zawierana na bardzo krótki okres (np. 12 m-cy). Wspomniana już możliwość naliczenia podatku VAT od całej wartości leasingu i odsetek już na początku może być istotna dla niektórych przedsiębiorców.

Podsumowanie

W wielu przypadkach leasing samochodowy może oferować lepsze warunki finansowe niż kredyt. Należy jednak pamiętać, że dla osób prywatnych kredyt będzie jednak lepszym rozwiązaniem, choć na rynku dostępne są oferty tzw. leasingu konsumenckiego. Leasing powstał dla właścicieli firm, którzy potrzebują samochodów jako narzędzia pracy. Na etapie wyboru odpowiedniej oferty leasingu trzeba mieć na uwadze fakt, że leasingodawcy bardzo często zawyżają wartości samochodów, przez co zwiększają swoje zyski.

Jacek Piotrowski
x