Solidarni z UKRAINĄ!

Nasza odpowiedź to: PAT350 - miernik firmy Megger - wszechstronny przyrząd do wykonywania badań bezpieczeństwa elektronarzędzi i innych sprzętów elektrycznych.

Czy sprzęt elektryczny wokół Ciebie jest bezpieczny? PAT350 - miernik firmy Megger

Charakterystyka

  • kompaktowa obudowa i intuicyjna obsługa
  • badanie ręczne lub automatyczne
  • pomiar ciągłości 200mA
  • pomiar rezystancji uziemienia 10A, 25A (PAT350)
  • pomiar prądów upływowych różnicowego, zastępczego i dotykowego
  • pomiar rezystancji izolacji
  • pomiar poboru mocy
  • próba na przebicie 1500V, 3000V AC (PAT350)
  • pomiar przenośnych wyłączników RCD
  • duży, kolorowy wyświetlacz

Zastosowanie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy właściciel domu, pracodawca lub właściciel miejsca pracy czy budynków użyteczności publicznej, ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich sprzętów elektrycznych dostępnych dla lokatorów, gości, pracowników lub innych osób. Jedyną akceptowaną metodą zapewnienia bezpieczeństwa są okresowe badania elektryczne. Badania mogą być wykonane przez uprawnionych elektryków dysponujących odpowiednimi przyrządami. Miernik PAT350 jest idealny do wykonywania badań przenośnego sprzętu w takich obiektach, jak: zakłady pracy, hotele, budynki użyteczności publicznej, szkoły, uczelnie, sklepy, biura, teatry, banki, restauracje, kawiarnie, obiekty sportowe, kina, teatry, itd. Model PAT350 jest odpowiedni do stosowania w wypożyczalniach narzędzi, gdzie sprzęt elektryczny jest rutynowo badany przed każdym wypożyczeniem, ponieważ PAT350 poza standardowymi testami może wykonać próbę na przebicie izolacji sprzętu elektrycznego. Próba na przebicie musi być również wykonywana przez producentów sprzętu oraz przez serwisy po dokonaniu naprawy z ingerencją w izolację główną sprzętu.

Opis

PAT350 służy do badań bezpieczeństwa przenośnego sprzętu elektrycznego. Posiada on dedykowane przyciski funkcyjne pozwalające na bezpośredni dostęp do poszczególnych pomiarów. Miernik ten jest adresowany dla klientów, którzy nie potrzebują rozbudowanych, w pełni konfigurowanych baz danych klientów i wyników badań przechowywanych w urządzeniu, natomiast wymagają pełnego zakresu funkcji pomiarowych pozwalających na automatyczne lub ręczne badania szerokiego spektrum sprzętu elektrycznego.

Dedykowane przyciski dla każdego typu pomiaru. PAT350 - miernik firmy MeggerDedykowane przyciski dla każdego typu pomiaru

Funkcje pomiarowe przyrządu

● Pomiar ciągłości i rezystancji przewodu uziemiającego
W celu zweryfikowania integralności uziemienia odsłoniętych części metalowych urządzeń z uziemieniem (Klasa I). Prąd pomiarowy o wartości 25A wymuszany jest za pośrednictwem przytknięcia sondy do odsłoniętych części metalowych badanego urządzenia, obwód prądu jest zamykany poprzez styk uziemienia we wtyczce zasilającej. Do badań przewodu uziemiającego możemy użyć prądu o wartości 10A oraz 25A. Dla delikatnych sprzętów elektronicznych, gdzie duże prądy mogłyby spowodować uszkodzenia, możliwy jest wybór prądu 200mA.
● Pomiar rezystancji izolacji
W celu sprawdzenia izolacji części przewodzących w stosunku do ziemi stosowane jest napięcie 500V DC. Przewody fazowy i neutralny są mostkowane i napięcie pomiarowe jest przykładane pomiędzy ten mostek i styk uziemienia. Dla sprzętów nie posiadających zacisku uziemiającego (Klasa II), wykorzystujemy sondę do dotykania w dowolnym miejscu obudowy sprzętu (stosowane jest również owijanie obudowy folią metalową). W przypadkach, gdzie 500V mogłoby uszkodzić czuły sprzęt, PAT350 dostarcza alternatywne metody weryfikacji integralności izolacji. Możliwy jest wybór niższego napięcia 250V DC, lub mogą być wykonane pomiary alternatywne takie, jak Dotykowy Prąd Upływowy lub Zastępczy Prąd Upływowy.
● Pomiar dotykowego prądu upływowego
Jeżeli nie istnieje przewód uziemiający, (sprzęt Klasy II) ścieżka powrotu do ziemi musi być sztucznie stworzona w celu symulacji trzymania sprzętu w ręku. W tym celu używana jest sonda, którą dotykamy do dostępnych części przewodzących. Podczas pomiaru dotykowego prądu upływowego badany sprzęt jest zasilany napięciem przy jakim normalnie pracuje. Wyświetlany jest prąd płynący do ziemi. Prąd jest przeliczany do najwyższego dopuszczalnego poziomu napięcia zasilania (230V + 10%).
● Pomiar różnicowego prądu upływowego
Analogicznie, jak przy pomiarze prądu dotykowego, podczas pracy badanego sprzętu mierzona jest różnica prądów w przewodzie fazowym i neutralnym. Prąd jest przeliczany do najwyższego dopuszczalnego poziomu napięcia zasilania (230V + 10%).
● Pomiar zastępczego/alternatywnego prądu upływowego
Pomiar ten jest wykonywany tą samą metodą co pomiar rezystancji izolacji, tj. między przewodem uziemiającym i mostkowanymi przewodami fazowym z neutralnym. Dla Klasy II, sonda jest używana do dotykania do dostępnych części przewodzących sprzętu. Przykładane jest napięcie 50Hz o wartości 40V i mierzony jest prąd upływowy. Obniżone napięcie redukuje ryzyko porażenia prądem i zapobiega uruchomieniu sprzętu tam, gdzie mogłoby to być niebezpieczne. Ponieważ jest to napięcie 50Hz, impedancja ścieżki upływności jest taka sama, jak podczas pracy przy nominalnym napięciu zasilania. Prąd jest przeliczany do najwyższego dopuszczalnego poziomu napięcia zasilania (230V + 10%).
● Pomiar mocy pobieranej
Celem pomiaru jest sprawdzenie, czy sprzęt pracuje tak, jak powinien. Do sprzętu jest przykładane nominalne napięcie pracy. Jednocześnie, wartość VA (mocy pobieranej) jest wyświetlana jako dodatkowe potwierdzenie czy prąd pobierany przez badany sprzęt jest taki, jak oczekiwany.
● Sprawdzenie przedłużaczy oraz kabli zasilających IEC
Wykonywane są pomiary rezystancji izolacji i pomiar rezystancji przewodu uziemiającego. Dodatkowo sprawdzana jest prawidłowość okablowania (biegunowość, brak przerw i zwarć).
● Badanie przenośnych wyłączników różnicowoprądowych (RCD)
Niektóre przedłużacze zawierają przenośne 30mA RCD w celu ochrony. PAT300 może wykonać pomiary czasów wyzwolenia wyłączników RCD przy prądach ½ x I; 1 x I (0° i 180°); 5 x I (0° i 180°). Podczas sekwencji pomiarowej przyrząd przypomina o sprawdzeniu działania ręcznego przycisku testu działania RCD.
● Próba na przebicie
W sytuacjach, gdzie zastosowanie wymaga wykonania próby na przebicie, wysokie napięcie jest przykładane do dowolnych odsłoniętych części metalowych poprzez sondę (będącą na wyposażeniu PAT350). Prąd upływowy, pomiędzy mostkowanymi przewodami fazowym z neutralnym a sondą, jest monitorowany i wskazywane jest wystąpienie przebicia. Dla Klasy I napięcie próby wynosi 1,5kV AC, natomiast dla Klasy II wynosi ono 3kV AC.

Czy sprzęt elektryczny wokół Ciebie jest bezpieczny? PAT350 - miernik firmy Megger

Prosta obsługa polegająca na naciśnięciu przycisku wybranego testu sprawia, że przyrządy z serii PAT350 są przyjazne i intuicyjne w użyciu. Spełnione są wymagania wszystkich norm, wliczając badania urządzeń klasy I oraz II, kabli zasilających IEC, przedłużaczy oraz pełne badania przenośnych wyłączników różnicowoprądowych. Automatyczny tryb dostępny jest dla badań urządzeń Klasy I oraz Klasy II. W trybie automatycznym pomiary wykonywane są sekwencyjnie poprzez pomiar uziemienia, izolacji i poboru mocy wskazując czy dany test zakończył się pozytywnie czy negatywnie. Jeżeli wynik danego testu będzie negatywny, wtedy dalsze badanie zostanie wstrzymane. Podczas badania ręcznego, każdy pomiar jest poprzedzony ekranem, gdzie wybierane są parametry takie jak: prąd pomiaru przewodu uziemiającego, napięcie pomiaru izolacji czy typ mierzonego prądu upływu. Przyciski diagnostyczne zapewniają bezpośredni dostęp do każdego pomiaru indywidualnie, pozwalając na wykonywanie pojedynczych testów w następstwie naprawy lub wystąpienia podejrzanych wyników. Akcesoria na wyposażeniu wszystkich modeli zawierają przewód do pomiaru uziemienia i rezystancji izolacji, adapter do badania przedłużaczy oraz futerał transportowy na przyrząd i przewody.

Filmy instruktażowe prezentujące działanie mierników serii PAT 300 oraz PAT 350

Część 1

Część 2

Więcej informacji na stronie: www.megger.com.plx