Zamiast odśnieżania elektryczne systemy przeciwoblodzeniowe

Zamontowanie elektrycznego systemu przeciwoblodzeniowego jest ekonomicznie bardziej uzasadnione, a już na pewno skuteczniejsze niż odśnieżanie posesji domu prywatnego czy parkingu i alejek obiektu użyteczności publicznej na własną rękę. Układ załącza się w momencie obniżenia temperatury i wykrycia przez czujniki wilgoci, zapobiegając zaleganiu śniegu i tworzeniu się lodu.

Więcej
class=

Na pytania odpowiada ekspert Łukasz Sobczyk z firmy RAYCHEM

Więcej
class=

Na pytania odpowiada ekspert Leszek Wolanin, prezes firmy LUXBUD Sp. z o.o.

Więcej
class=

Na pytania odpowiada ekspert Arkadiusz Kaliszczuk z firmy Elektra

Więcej
class=

W procesie sterowania systemami elektrycznego ogrzewania przeciwoblodzeniowego zastosowanie znajdują termostaty z zewnętrznymi czujnikami temperatury lub specjalne, niejednokrotnie zaawansowane, sterowniki. To właśnie urządzenia tego typu przetwarzają informacje pozyskane dzięki czujnikom temperatury powierzchni i powietrza oraz wilgotności. Tym sposobem system grzewczy załącza się w momencie gdy temperatura jest niższa od zadanej oraz występuje wilgoć mogąca zamarzać. Jako podstawowe cechy oferowanych na rynku sterowników wymienia się przede wszystkim prostą obsługę, oszczędność energii, możliwość znacznego obciążenia prądowego oraz bezpotencjałowy przekaźnik alarmowy sygnalizujący przerwę lub zwarcie w obwodzie czujnika.

Więcej
Termostat devireg 850

Instalacje przeciwoblodzeniowe.

Systemy przeciwoblodzeniowe marki DEVI (Grupa Danfoss) instalowane są najczęściej na parkingach, podjazdach samochodowych, chodnikach, schodach na zewnątrz budynków, rampach i placach załadunkowych oraz na mostach i wiaduktach.

Więcej
x