Pod znakiem ZUG (złączka uniwersalna gwintowa), w ofercie Spółdzielni Elektrotechnicznej POKÓJ, został zaprezentowany po raz pierwszy w 2010 roku, cały typoszereg produktów. Jest to unowocześniona konstrukcja złączek ZUG-G, które w pełni zastępują złączki ZG-G. Od tego czasu ZUG systematycznie jest rozbudowywana i unowocześniana.

Więcej

Budowa instalacji elektrycznych w budynkach przemysłowych zależy od potrzeb wynikających z ich przeznaczenia. Przewody i kable należy przeprowadzić w taki sposób, aby ochronić je przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zapewnić możliwość ich wymiany bez konieczności naruszania konstrukcji obiektu. Na szybkie doprowadzenie instalacji elektrycznych w dowolne miejsce pozwalają koryta kablowe. Osprzęt łączeniowy i rozdzielczy zastosowany w korytach powinien zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie takiej instalacji.

Więcej

Systematycznie rozbudowujące się systemy instalacji elektrycznych powodują, że szukamy nowych rozwiązań w zakresie bezpiecznego prowadzenia tras kablowych. Rury karbowane PCV służą do układania kabli o różnym przeznaczeniu – od przewodów teleinformatycznych po kable elektryczne o wysokim napięciu.

Więcej

Wraz z ciągłym wzrostem ilości elektronicznych urządzeń elektrycznych i elementów nieliniowych w przemyśle oraz w obszarze komercyjnym i mieszkalnym narasta problem zjawisk pasożytniczych wynikających z oddziaływania wyższych harmonicznych prądu i napięcia.

Więcej

Jedną z podstawowych kategorii w każdym katalogu osprzętu kablowego, w każdym sklepie branżowym lub hurtowni, są mufy kablowe. Ich rola jest dwojaka: przede wszystkim łączą lub rozgałęziają kable, niezależnie od tego czy zabieg ma charakter naprawczy, czy też jest zaplanowaną zmianą istniejącego stanu. Oprócz tego mufy także izolują miejsce poddane zabiegowi, gwarantując zarazem, że dotychczasowe właściwości elektryczne zostaną zachowane. Więcej

Firma „POKÓJ” S. E. posiada w swojej ofercie szeroką gamę przycisków sterowniczych i lampek sygnalizacyjnych, różnorodną pod względem materiału z jakiego zostały wykonane, sposobu montażuoraz funkcjonalności. Więcej

Firma Spelsberg jako pionier i lider w produkcji materiałów elektrotechnicznych z podtrzymaniem funkcji elektrycznych w czasie pożaru wiosną 2020 wprowadza do oferty nowy systemo nazwie LIFELINE. Więcej

Właściwie wykonane grupowanie przewodów pozwoli na łatwą ich identyfikację podczas prac konserwacyjnych i serwisowych. Jest to szczególnie ważne gdy liczy się szybkość diagnostyki (np. w przemyśle). Ponadto zyskuje się skuteczną identyfikację i możliwość zachowania odpowiednich odległości pomiędzy poszczególnymi grupami funkcjonalnymi kabli i przewodów. Więcej

Budując własną instalację fotowoltaiczną, czy to małą – przydomową, czy też pokaźną farmę o mocy setek kilowatów, stajemy przed koniecznością połączenia ze sobą wszystkich elementów takiego systemu. I choć mogłoby się wydawać, że nie ma nic prostszego, niż zestawienie ze sobą szeregu ogniw, okazuje się, że warunki panujące w elektrowniach słonecznych wcale nie są tak przyjazne. Wręcz przeciwnie, stawiają przed instalatorem wiele wyzwań. Warto o nich wiedzieć, by nie popełnić błędów, które z czasem mogłyby doprowadzić do poważnych konsekwencji.

 

Więcej

Dzięki drukarkom etykiet można łatwo oznaczać kable i przewody sygnałowe, teletechniczne i elektryczne. Ponadto jest możliwe oznaczanie innych elementów i urządzeń takich jak gniazda elektryczne, przełączniki, aparaty elektryczne, trasy kablowe itp.

Więcej