Jedną z podstawowych kategorii w każdym katalogu osprzętu kablowego, w każdym sklepie branżowym lub hurtowni, są mufy kablowe. Ich rola jest dwojaka: przede wszystkim łączą lub rozgałęziają kable, niezależnie od tego czy zabieg ma charakter naprawczy, czy też jest zaplanowaną zmianą istniejącego stanu. Oprócz tego mufy także izolują miejsce poddane zabiegowi, gwarantując zarazem, że dotychczasowe właściwości elektryczne zostaną zachowane. Więcej

Firma „POKÓJ” S. E. posiada w swojej ofercie szeroką gamę przycisków sterowniczych i lampek sygnalizacyjnych, różnorodną pod względem materiału z jakiego zostały wykonane, sposobu montażuoraz funkcjonalności. Więcej

Firma Spelsberg jako pionier i lider w produkcji materiałów elektrotechnicznych z podtrzymaniem funkcji elektrycznych w czasie pożaru wiosną 2020 wprowadza do oferty nowy systemo nazwie LIFELINE. Więcej

Właściwie wykonane grupowanie przewodów pozwoli na łatwą ich identyfikację podczas prac konserwacyjnych i serwisowych. Jest to szczególnie ważne gdy liczy się szybkość diagnostyki (np. w przemyśle). Ponadto zyskuje się skuteczną identyfikację i możliwość zachowania odpowiednich odległości pomiędzy poszczególnymi grupami funkcjonalnymi kabli i przewodów. Więcej

Budując własną instalację fotowoltaiczną, czy to małą – przydomową, czy też pokaźną farmę o mocy setek kilowatów, stajemy przed koniecznością połączenia ze sobą wszystkich elementów takiego systemu. I choć mogłoby się wydawać, że nie ma nic prostszego, niż zestawienie ze sobą szeregu ogniw, okazuje się, że warunki panujące w elektrowniach słonecznych wcale nie są tak przyjazne. Wręcz przeciwnie, stawiają przed instalatorem wiele wyzwań. Warto o nich wiedzieć, by nie popełnić błędów, które z czasem mogłyby doprowadzić do poważnych konsekwencji.

 

Więcej

Dzięki drukarkom etykiet można łatwo oznaczać kable i przewody sygnałowe, teletechniczne i elektryczne. Ponadto jest możliwe oznaczanie innych elementów i urządzeń takich jak gniazda elektryczne, przełączniki, aparaty elektryczne, trasy kablowe itp.

Więcej

W dobie automatyzacji coraz większej liczby procesów i instalacji w naszych domach i biurach, znaczenie czujników ruchu i czujników obecności gwałtownie wzrosło – równie gwałtownie jak nasze wymagania wobec nich. By im sprostać producenci zaczęli wprowadzać nowe technologie i metody detekcji ludzi na określonej powierzchni oraz poszerzać gamę tych produktów o kolejne typy i podtypy. Oferta jest dziś tak szeroka i zróżnicowana, że aby dobrać optymalną czujkę dla swoich potrzeb, inwestorom oraz ich doradcom niezbędna stała się dość gruntowna wiedza z zakresu różnic w technologii i zastosowaniu każdego z kilku podstawowych rodzajów czujników. Więcej

Współczesne, nowoczesne przekaźniki czasowe to często urządzenia mikroprocesorowe pełniące funkcje związane ze sterowaniem w budynkach inteligentnych oraz z nadzorowaniem procesów technologicznych. Nie może ich również zabraknąć w prostszych instalacjach układów automatyki. Więcej

Zgodnie z zaleceniem normy PN-EN 61439-2 (Załącznik BB, Tablica BB.1 – środowisko instalacji) przewidywane elektromagnetyczne środowisko pracy zestawu rozdzielczego lub sterowniczego powinno być uzgodnione z klientem. Wynika to faktu, iż producent nie zawsze musi mieć wiedzę, co do docelowego miejsca instalacji. Często zmiana środowiska jest możliwa po uzupełnieniu zestawu o dodatkowe (oferowane) opcje, powinna o tym wówczas mówić instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi oraz cały projekt jest tworzona w znacznym stopniu na podstawie informacji zawartych w instrukcjach obsługi urządzeń i innych komponentów wchodzących w skład zestawu. Więcej

Złączki śrubowe i szybkozłączki mają swoje zalety. W przypadku złączek śrubowych należy mieć na uwadze pewność połączenia ale pod warunkiem, że jest ono właściwie wykonane. Z kolei dzięki szybkozłączkowym skraca się czas montażu instalacji. Więcej