Firma TT PLAST S.A. to wiodący polski producent rur osłonowych i osprzętu z tworzyw sztucznych (PP, PVC, HDPE). Działa na rynku krajowym i zagranicznym od 2002 roku, nieustannie rozwijając swoje portoflio produktowe oraz możliwości produkcyjne.

TT PLAST - Polski producent rur osłonowych

W trzech zakładach zlokalizowanych w południowej Polsce wytwarzany jest asortyment wykorzystywany w sektorze:

  • elektroinstalacyjnym
  • energetycznym
  • telekomunikacyjnym
  • wentylacyjnym i rekuperacyjnym
  • wodno-kanalizacyjnym
  • gazowym
  • rolnym
  • odnawialnych źródeł energii
  • granulatów PVC
TT PLAST - Polski producent rur osłonowych

NOWOŚĆ - Rury odporne na promieniowanie UV

TT PLAST - Polski producent rur osłonowych

Dynamiczny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce wpłynął na wzrost zapotrzebowania na rury wykorzystywane w tym sektorze. Firma TT PLAST odpowiadając na potrzeby rynku, rozszerzyła swoją ofertę o rury karbowane z PVC (RKSSUV) do systemów fotowoltaicznych i solarnych. Rury te zabezpieczają instalacje zewnętrzne i wewnętrzne przed czynnikami mechanicznymi, promieniowaniem UV, wilgocią i temperaturą.

TT PLAST - Polski producent rur osłonowych

Dużym zainteresowaniem ze strony klientów cieszą się rury osłonowe wykorzystywane  w przestrzeniach otwartych, charakteryzujące się zwiększoną odpornością na działanie promieni UV. Grupę tę stanowią rury gładkościenne z mufą (RPS-UV-M) lub bez (RPS-UV) oraz rury karbowane giętkie w krążkach (RODK-UV), łączone za pomocą złączek, montowane na ścianach budynków, słupach, wiaduktach i mostach. Wśród rur gładkościennych na uwagę zasługują rury z wydłużonym kielichem (RPS-UV-M*), pozwalającym kompensować zmiany długości rur spowodowane zmianami temperatur otoczenia, montowane głównie na mostach i wiaduktach. Firma TT PLAST S.A. posiada w ofercie również niezbędny do montażu tych rur osprzęt wykonany ze stali. Do grupy produktów odpornych na UV zaliczają się również rury i złączki odgromowe z PVC (GROM), przeznaczone do układania i izolowania przewodów odprowadzających w instalacjach odgromowych budynków. Firma TT PLAST utrzymuje najwyższą jakość oferowanych produktów. Posiada udokumentowany, wdrożony i w pełni realizowany System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 w zakresie produkcji i projektowania rur oraz osprzętu z tworzyw sztucznych. Potwierdzeniem zgodności SZJ jest certyfikat Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch - renomowanej akredytowanej jednostki certyfikującej.

W Polsce dystrybutorem produktów marki „TT PLAST” jest firma Elus.

Materiał Partnerax