Bezpieczniki topikowe

Budowa typowej wkładki topikowej jest prosta. Składa się ona bowiem między innymi ze styków nożowych i korpusu. Dla zapewnienia dobrego przewodzenia prądu styki nożowe wykonuje się z miedzi i mosiądzu. Dodatkowo są one pokryte warstwą srebra i niklu. Korpusy wkładki produkuje się z pełnowartościowego steatytu. Tyle można ogólnie powiedzieć o bezpiecznikach topikowych. Warto przyjrzeć im się nieco bliżej.

Więcej
Ograniczniki przepięć

Ograniczniki przepięć stanowią urządzenia zaprojektowane do ochrony aparatury elektrycznej przed przejściowymi przepięciami, ograniczające czas trwania oraz częstotliwość prądu następczego.

Więcej

Wysoce zmodularyzowaną serię sterowników ILC firmy Phoenix Contact prezentuje wydajny, nieduży sterownik ILC 151 ETH.

Więcej
Fot. 1. Przekaźniki czasowe mogą realizować kilka funkcji. Przede wszystkim możliwe jest opóźnione załączanie i wyłączanie.

Przekaźniki czasowe są nieodzownym elementem systemów automatyki przemysłowej i domowej. Uwzględnia się je więc w wentylacji, ogrzewaniu, oświetleniu, sygnalizacji itp. Z kolei przekaźniki programowalne służą jako urządzenia sterujące.

Więcej
class=

Ograniczniki przepięć odgrywają istotną rolę w instalacjach elektrycznych. To właśnie dzięki nim zyskuje się ochronę przed przepięciami urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przepięcia mogą powstać nie tylko z powodu wyładowań atmosferycznych, ale również w następstwie awarii sieci elektroenergetycznych.

Więcej
class=

Żaden dom, żadna firma czy instytucja nie obejdą się bez instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej. A żadna instalacja nie obejdzie się bez osprzętowych i rozgałęźnych puszek instalacyjnych. Dodajmy jeszcze, że instalacje te są coraz bardziej rozległe i skomplikowane, rośnie więc ilość wspomnianych puszek. Skoro to tak ważny element sieci dostarczającej nam energię i informacje, warto mu się bliżej przyjrzeć.

Więcej
Fot. 1 Wyłącznik G62 z serii Redline firmy GE. Do wyłączników z tego typu można podłączyć do czterech styków pomocniczych z każdej strony.

Do konieczności stosowania odpowiednich zabezpieczeń, mających na celu zapewnienie ochrony przez przed skutkami zwarć i przeciążeń nie trzeba nikogo przekonywać. Istotną rolę odgrywa bowiem zapobieganie przyspieszonemu starzeniu się izolacji, która może być przyczyną nie tylko awarii, ale i pożaru.

Więcej
Wyłącznik NB1 63

Koncern Chint to czołowy producent aparatów elektrycznych na rynku azjatyckim. Produkty firmy Chint zostały przebadane przez czołowe światowe laboratoria uzyskując odpowiednie certyfikaty. Dodatkowo firma Chint Poland zleciła przeprowadzenie testów kontrolnych wybranej aparatury niskonapięciowej w tym także aparatury modułowej przez polską instytucję certyfikującą - Instytut Elektrotechniki w Warszawie uzyskując odpowiednie atesty (do pobrania na stronie www.ChintPoland.pl).

Więcej
Urządzenia do ograniczenia przpięć

W obiekcie budowlanym przeznaczeniem urządzeń do ograniczania przepięć jest ochrona instalacji elektrycznej i urządzeń przed działaniem przepięć atmosferycznych indukowanych, przepięć wewnętrznych oraz przed bezpośrednim oddziaływaniem na instalację części prądu piorunowego. Urządzenia do ograniczania przepięć SPD (Surge Protective Device) stosowane obecnie w instalacjach elektrycznych wewnątrz obiektów budowlanych zawierają, co najmniej, jeden element nieliniowy „ucinający przepięcie” lub ograniczający jego wartość szczytową. Podstawowe informacje o właściwościach typowych urządzeń ograniczających przepięcia zestawiono w tabeli 1.

Więcej
Rys. 1. Ogranicznik przepięć typu 2 SPC-S- 20/280/280/4

W ofercie firmy Eaton Moeller znajdują się aparaty, które skutecznie chronią urządzenia znajdujące się w obiektach budowlanych przed skutkami przepięć. Aby zapobiec uszkodzeniu tych urządzeń, stosuje się wewnątrz budynku trójstopniowy system ochrony przeciwprzepięciowej: ograniczniki przepięć typu 1, 2 i 3 (zgodnie z PN-EN 61643-11) / klasy B, C i D (według DIN VDE 0675). Ograniczniki każdego z typów pełnią ważną i odrębną rolę przy redukcji przepięć.

Więcej
x