Na pytania odpowiada ekspert Arkadiusz Kaliszczuk z firmy Elektra

1. Czy możliwe jest zainstalowanie przewodów grzejnych na już istniejących schodach?

Teoretycznie jest to możliwe, jednak trzeba liczyć się z usunięciem istniejącej warstwy wykończeniowej oraz koniecznością wycięcia bruzd do ułożenia przewodów grzejnych w schodach.

2. Kiedy stosować przewody jedno-, a kiedy dwustronnie zasilane?

Przewody zasilane jednostronnie są łatwiejsze do ułożenia, więc w wypadku tego zastosowania polecam wykonanie instalacji z wykorzystaniem przewodów zasilanych jednostronnie ELEKTRA VCD o mocy od 25 W/m.

3. Jak dobrać moc grzejną przewodów?

Moc przewodów powinna być tak dobrana, aby na 1 m2 wypadało od 250 do 300 W w przypadku schodów zadaszonych lub osłoniętych. Nieosłonięte schody lub bezpośrednio narażone na opady powinny być ogrzewane mocą 300 W/m2.

4. W jaki sposób należy układać przewody?

Przewody VCD25 o mocy 25 W/m2 powinny być układane na stopniach co 8 cm, tak aby na każdym stopniu znalazły się 4 przebiegi przewodu, Na płycie spoczynkowej powinniśmy układać przewody również co około 8 cm.

5. Kiedy i jak stosować izolację cieplną na stopniach i podestach?

Jeśli nasze schody nie zostały jeszcze wykończone i mamy możliwość delikatnego podniesienia ich wysokości, na wylane schody układamy płyty izolacyjne Thermopanel z bruzdami umożliwiającymi łatwy montaż przewodów grzejnych. Płyty przyklejamy do schodów klejem, a na wierzch dajemy kolejną warstwę kleju, którym przykrywamy ułożone w panelach przewody. Zastosowanie izolacyjnych paneli zwiększy skuteczność systemu, skracając czas nagrzewania się schodów, co wpłynie na koszty eksploatacji.

6. W jaki sposób zapewnić optymalne sterowanie systemem?

Optymalne sterowanie systemem zapewnią regulatory wyposażone w czujniki mierzące temperaturę i wilgoć. Załączą one ogrzewanie kiedy łącznie wystąpią oba czynniki sprzyjające oblodzeniu: spadająca temperatura i wilgoć. Jeżeli będzie mróz, ale nie będzie opadu, system się nie włączy. Również kiedy będzie padać deszcz, ale nie będzie spadku temperatury, skutkującego powstaniem gołoledzi, system pozostanie wyłączony.x