Na pytania odpowiada ekspert Leszek Wolanin, prezes firmy LUXBUD Sp. z o.o.

1. Jak należy dobrać moc grzejną przewodów?

Moc systemu na 1 metr w rynnie/rurze spustowej uzależniona jest od średnicy rynny, materiału, z którego jest wykonana oraz warunków środowiskowych. „„ rynny o szerokości do 120 mm: moc 25-40 W/m oraz 40-60 W/m w rejonach górskich „„ rynny o szerokości od 120 do 200 mm: 40 - 60 W/m Przy korytach rynnowych przyjmuje się gęstość mocy na poziomie 250 - 300 W/m2. W celu ograniczenia mocy czasami ogrzewa się jedynie centralny obszar koryta.

2. W jaki sposób układać przewody w rynnach i rurach spustowych?

Ogrzewanie należy zastosować na całej długości instalcji rynnowej (spusty wchodzące pod ziemię powinny być ogrzewane do poziomu przemarzania). Po doborze mocy jednostkowej systemu trzeba dobrać krotność ułożenia elementu grzejnego i oszacować jego długość. W przypadku kabli rezystancyjnych długość dzieli się na dostępne w typoszeregu zestawy. Jeśli decydujemy się na kable samoregulujące długość obwodów ustala się uwzględniając maksymalne dopuszczalne długości technologiczne dla danego typu kabla grzejnego. Dla przykładu: ICE PROTEKTOR - 80 m, FROST PROTEKTOR - 60 m.

3. Jak montować przewody w rynnach i rurach spustowych? Na ile ważny jest dobór odpowiednich systemów mocowań?

System oparty na kablach rezystancyjnych jest pracochłonny (przewód grzejny nie może się stykać) – wymaga z reguły użycia specjalnych akcesoriów dystansowych, które zapobiegają stykaniu się przewodów grzejnych:
„„• w rynnie, co 25 cm COMFORT KABEL mocujemy z wykorzystaniem klipsów dystansowych
•„„ w rurze spustowej stosujemy łańcuch z klipsami do rur mocowanymi, co 25 cm, do których przypinamy przewód grzejny. Jeżeli ogrzewamy koryto odwadniające, to przewód o 25-30 cm mocujemy do taśmy montażowej w odstępach ok. 5-7 cm.
Przewody samoregulujące PROTEKTOR układamy luźno w rynnach i rurach spustowych, a podczas montażu stosujemy blachy ochronno-dystansowe w miejscu przejścia kabli z rynny do rury spustowej, lub do zwiększenia krotności ułożenia przewodu.

4. W jaki sposób zapewnić optymalne sterowanie systemem?

Dzięki zastosowaniu termostatów obsługa wszelkich systemów ogrzewania staje się w pełni automatyczna. Sterowanie pracą kablami rezystancyjnymi jest wymagane, natomiast sterowanie kablami samoregulującymi – zalecane. Kable samoregulujące mogą pracować bez termostatu, jednakże zastosowanie sterowania zwiększa dokładność pracy systemu i optymalizuje zużycie energii włączając ogrzewanie zgodnie z nastawą na termostacie. Do systemów ochrony przed zamarzaniem/ zalodzeniem zalecamy stosowanie termostatów z czujnikiem (czujnikami) wilgotności. Mamy wówczas pewność, że układ załączany jest tylko w momencie istnienia dwóch czynników: wilgoci i niskiej temperatury (bliskiej temp. zamarzania). W przypadku zastosowania termostatów, które współpracują tylko z czujnikiem temperatury, układ grzejny załączany jest zawsze, gdy temperatura spadnie poniżej nastawionej, nawet w przypadku braku opadów.

W przypadku systemów ochrony rur przed zamarzaniem stosujemy termostaty współpracujące z czujnikami temperatury. Czujnik temperatury może być w formie czujnika kabelkowego, umieszczanego na rurociągu lub w wodoszczelnej obudowie.x