Inżynierowie od automatyki budynkowej z całego świata używają produktu ETS, jako niezależnego od producenta narzędzia programowania, w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynków. Te standardowe narzędzie, aktualnie dostępne w 15 językach, obsługuje instalacje KNX dla wszystkich rodzajów nośników: skrętka (TP), częstotliwości radiowe, Ethernet/IP i linia zasilająca (PL).

Nowy ETS4 Zachęcający wygląd interfejsu użytkownika w nowym ETS4 - przegląd Topologii

Aby sprostać najnowszym technicznym i ekonomicznym wymaganiom oraz erze globalizacji, Stowarzyszenie KNX stworzyło całkowicie zmodyfikowaną wersję narzędzia ETS (Engineering Tool Software), która posiada wiele nowych funkcji. ETS4 sprawia, iż realizacja projektów KNX odbywa się w prosty i szybki sposób. Ponadto, dzięki zastosowaniu, niezależnego od platformy, uniwersalnego języka XML wszystkie informacje o projektach KNX są przedstawiane w formie tekstowej. Wersja ETS4 jest już dostępna od października 2010 roku.Wraz z nowym ETS4, Stowarzyszenie KNX sprostało nowym, trudniejszym wymaganiom dotyczącym obsług, parametrów technicznych oraz wielu innych, a także zwiększył się zakres zastosowań, w których używana jest technologia magistralna. Średnia liczba instalacji KNX jest dziś większa, a funkcjonalność inteligentnych budynków jest bardziej zróżnicowana. Rozwiązania systemu KNX powstają w odpowiedzi na ciągle padające wyzwania związane z wydajnością energetyczną. Wzrosły też potrzeby z aspektu technicznego i ekonomicznego dla społeczności elektryków oraz integratorów systemu projektujących, instalujących, eksploatujących i nadzorujących system KNX.

Praktyczne podejście

ETS4 oferuje przejrzystą strukturę i prosty w obsłudze interfejs użytkownika podążający za wzrostem poziomu potrzeb. Nowy prosty design interfejsu jest niezbędny dla dalszego wzrostu popularności systemu KNX. W tym celu poproszono o opinie liderów rynku, a zdobyte informacje Stowarzyszenie KNX wdrożyło do projektu oprogramowania ETS, uniwersalnego, niezależnego od producenta narzędzia do programowania automatyki budynku. Proces doskonalenia nowego interfejsu rozpoczął się na skalę międzynarodową. Konsultacje objęły nie tylko profesjonalistów KNX, ale także amatorów oraz osoby dopiero początkujące. Integratorzy systemu – eksperci od ETS3 – mieli okazję do wypróbowania przydatności nowych funkcji i wyrażenia opinii na podstawie swoich codziennych doświadczeń. Testy prowadzone z początkującymi programistami miały na celu sprawdzenie rzeczywistego wpływu polepszenia pracy. W warsztatach przeprowadzonych na całym świecie, profesjonaliści oraz początkujący użytkownicy oprogramowania testowali narzędzia pod kątem ich codziennej użyteczności, szybkości obsługi projektów i jakości oferowanych usług. Wynikiem tych prac badawczych są narzędzia nowej generacji spełniające potrzeby nowoczesnych domów i nowoczesnych technologii sterowania budynków.

Przejrzysty interfejs

Nowy interfejs użytkownika charakteryzuje się nowoczesnością i wysoką przejrzystością. Nowość pojawia się już na stronie, na której użytkownicy mogą obejrzeć projekty i dostępne informacje, takie jak nowości KNX i aktualna konfiguracja ETS4. Część administracyjna, zawierająca dane i właściwości projektu, jest czytelniejsza niż poprzednio. Bardzo przydatnym elementem jest wykaz otwartych baz danych, otwartych projektów, importowanych danych i ostatnio otwartych projektów. Zawarty jest on w jednym pasku narzędziowym. Początkowo użytkownicy ETS – podczas projektowania – mogli zatęsknić za ‘starym’ widokiem projektu, ponieważ nie jest już podzielony na trzy części – widok topologii, widok adresów grupowych i widok struktury budynku. Jednak profesjonaliści szybko docenili uproszczoną nawigację oraz lepszy wygląd w postaci ‘pojedynczego okna interfejsu’. Wynika to ze zintegrowania wielu widoków do jednego głównego, istotne informacje są zawsze widoczne bez potrzeby korzystania z menu. Tylko kliknięcie myszy na menu linii komunikacyjnej i menu urządzenia wystarcza, aby szybko i łatwo dotrzeć do obiektów komunikacyjnych, szczegółów urządzeń i komentarzy. Istotne informacje zawsze mogą być wywoływane również przez panel boczny. Dodatkowo w menu znajduje się specjalne okno „Ulubione”, które można dostosować do własnych potrzeb w celu szybszego dostępu do określonych przez użytkownika elementów takich jak konfiguracja urządzeń lub konfiguracja linii komunikacyjnej.

Intuicyjność

Kolejną zaletą interfejsu użytkownika w ETS4 jest ‘guided workflow’ – przewodnik po strukturze magistrali. W szczególności wygodne są funkcja „Help” oraz możliwości cofnięcia i powtórzenia czynności. System sprawdzający poprawność może być uruchamiany w każdej chwili, co pozwala na szybkie wykrycie prawdopodobnych błędów konfiguracji. Na przykład przycisk „Drag&Drop” do przypisywania adresów grupowych dla obiektów komunikacyjnych sprawia, że ETS4 jest jeszcze bardziej intuicyjny w obsłudze. Dzięki dowolnej konfiguracji ustawienia widoku (dynamiczne foldery) i dla ułatwienia pracy fachowcy mogą umieścić razem swoje interfejsy.

Efektywność

Główną zaletą ETS4 jest zmniejszenie czasu pracy. Oprócz tego charakterystyczne są: szybsze pobieranie, skuteczniejsze wyszukiwanie produktu, łatwiejszy dostęp do parametrów urządzeń, bardziej czytelne ustawienia parametrów, topologia przedstawiona w postaci drzewa strukturalnego i rozszerzone funkcje wyszukiwania, przez co projektowanie i parametryzacja stają się jeszcze łatwiejsze. Uruchomione procesy pracują w tle, co nie zakłóca dalszej pracy na interfejsie użytkownika i pozwala zaoszczędzić cenny czas. ETS4 oferuje szereg szczególnie przydatnych funkcji do realizacji i serwisowania instalacji KNX w szybszy bardziej niezawodny i ekonomiczny sposób. Na przykład, rozszerzona funkcja „copying and duplication metod” powoduje skuteczniejszą parametryzację dla określonych pomieszczeń oraz linii. Opcja „serach and replace” daje możliwość zamiany podobnych urządzeń, szybszej korekcji błędów oraz zmian aplikacji. Projektowanie staje się też łatwiejsze dzięki „Project Diagnosis Wizard”. Błędy projektowania, takie jak pominięcie sprzęgła magistralnego, niezaadresowanie i niezaładowania aplikacji są podświetlone dla użytkownika.

Lepsza przejrzystość

Nowa funkcja „Project Tracking” jest bardzo przydatna do szczegółowej parametryzacji, która często wykonywana jest przez kilku użytkowników. Ta funkcja rejestruje wszystkie informacje dotyczące: zmian parametrów, zmian adresów, importu, eksportu danych itd. Wszystkie te czynności są rejestrowane w bazie danych projektu wraz z datą i wszystkimi szczegółami. Funkcja „Futures” jest pomocna przy koordynacji i programowaniu, podczas gdy „Record” pozwala prześledzić czynności w każdym momencie. Następna funkcja „Project Comparison” pokazuje wszelkie zmiany od ostatniej sesji. Oprogramowanie porównuje dane przechowywane w bazie ETS z danymi obecnie podłączonego systemu KNX – idealny sposób na wykrycie błędów i pomoc w procesie gwarancyjnym systemu. „Long- Term Recording” jest kolejną innowacją pozwalającą sprostać rosnącym wymaganiom z zakresu optymalizacji, naprawy oraz inżynierii wstecznej. Coraz więcej instalacji KNX staje się przestarzałe i w związku z tym wymagają modernizacji. Ta nowoczesna funkcja dostarcza serwisantom szczegółowych informacji o instalacji np. o obiegu telegramów w systemie, obciążeniu magistrali, synchronizacji itp.

Elastyczność XML

Oczywistym jest, że oprogramowanie jest dobre tylko wtedy, gdy jest aktualne. Stowarzyszenie KNX dostosowało swoje nowe narzędzie do najnowszych technologii, standardów i systemu operacyjnego. W celu spełnienia przyszłych wymogów, ETS4 używa najnowszego formatu wymiany danych. Dzięki językowi XML zapewniony jest niezależny od platformy uniwersalny standard. Eksperci od wizualizacji mogą udostępniać projekty KNX w formie tekstowej wewnątrz jak i poza generalną bazą danych ETS. Nowy format wymiany danych ETS4 może być otwierany i wyświetlany za pomocą edytora tekstowego lub przeglądarki. Ulepszony otwarty interfejs użytkownika integruje liczne aplikacje i oferty, dzięki czemu poszerza funkcjonalność oprogramowania ETS.

Aktualizowanie online

Do jednego z pierwszych zadań ETS4 należy konfiguracja, tj. licencjonowanie i instalacja oprogramowania. Te operacje muszą być przeprowadzone zgodnie z poprzednią wersją systemu operacyjnego. Aktualizacja internetowa jest gwarancją posiadania najnowszej wersji oprogramowania. Mechanizm ten jest dziedziczony przez ETS4 z innych urządzeń. Użytkownicy są informowani o najnowszych aktualizacjach, wady oprogramowania są usuwane na bieżąco. Można decydować o pobraniu i instalacji zaproponowanej aktualizacji. ETS4 może być zainstalowany równolegle z ETS3. Te dwie wersje oprogramowania funkcjonują niezależnie od siebie. Można też unowocześnić ETS3 do ETS4.

Prosty świat systemu

KNX i ETS4 zmienia elektryków, architektów i integratorów systemu w profesjonalistów w dziedzinie sterowania budynków. Instalacje KNX są wykonywane przez nich w sposób ekonomiczny oraz zapewniający uproszczoną obsługę użytkownikom systemu, dzięki licznym funkcjom technicznym tego narzędzia. Użytkownik nawet z niewielką wiedzą z dziedziny KNX szybko doceni przejrzystość nowego interfejsu użytkownika. Intuicyjność obsługi tego interfejsu zapewnia łatwe wprowadzenie do świata KNX oraz zwiększa liczbę jego użytkowników. Nowe oprogramowanie, ETS4 jest ulepszeniem we właściwym kierunku dzięki profesjonalnym testom na systemie KNX podczas międzynarodowych warsztatów.x