Sprawdzenia wykonywane po montażu nowych pól rozdzielnic średniego napięcia czy też sprawdzenia eksploatacyjne wiążą się z szeregiem czynności i pomiarów, które należy przeprowadzić w celu dopuszczenia pola do ruchu i właściwej oraz bezpiecznej jego pracy. Tego typu sprawdzenia pozwalają na ocenę stanu jakości zainstalowanej aparatury po stronie pierwotnej i wtórnej wraz z okablowaniem. Ma to bezpośredni wpływ nie tylko na zapobieganie poważnym awariom w stacjach elektroenergetycznych, ale także gwarantuje bezpieczeństwo zasilania odbiorców.

Oględziny wstępne pól SN

Sprawdzenia pomontażowe i eksploatacyjne pól średniego napięcia w praktyce

W pierwszej kolejności, po dopuszczeniu do prac i upewnieniu się, że pole jest wyłączone, odłączone i uziemione, należy poddać kontroli zgodność zainstalowanych urządzeń z zatwierdzonym przez prowadzącego eksploatację projektem (wykonawczym bądź powykonawczym). Należy zwrócić uwagę m. in. na:

 • producentów urządzeń,
 • właściwe parametry urządzeń, np.: napięcie zasilania, polaryzacja, kolejność faz, przekładnia,
 • przekroje kabli lub/i szyn.

Wstępnym oględzinom należy również poddać:

 • poprawność montażu (np.: oszynowania i połączeń) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • brak uszkodzeń,
 • zgodność faz, oznaczeń i opisów pola,
 • właściwe zabezpieczenie elementów przed korozją,
 • pomalowanie urządzeń na właściwe kolory,
 • dobranie właściwej przekładni przekładników oraz prawidłowe uziemienie wszystkich elementów pola.

Przygotowanie pola do sprawdzeń funkcjonalnych

Rys. 1 Przykładowe rozdzielnice średniego napięcia Rys. 1 Przykładowe rozdzielnice średniego napięcia

Kolejnymi czynnościami jest wykonanie pomiarów rezystancji uziemień, a następnie pomiarów rezystancji izolacji wszystkich obwodów pierwotnych oraz wtórnych. Wykonując pomiary rezystancji izolacji obwodów wtórnych warto zwrócić uwagę na położenie przełączników sygnałowych oraz czy nie ma zwarcia pomiędzy obwodami „+” i „-” tego samego napięcia.
Jeśli to konieczne należy również dokonać badania wyłączników różnicowo-prądowych i pomiarów skuteczności samoczynnego wyłączenia. Przed podaniem napięć sterowniczych i sygnalizacyjnych warto wypiąć obwody ZW i OW wyłącznika w celu uniknięcia przypadkowego spalenia cewek. Po podaniu napięcia zasilania na urządzenia należy sprawdzić czy na obwodach ZW i OW na pewno nie ma żadnego potencjału oraz dokonać oględzin aparatury po stronie wtórnej. Sprawdzenia pola należy rozpocząć od wprowadzenia właściwych konfiguracji do wszystkich urządzeń EAZ oraz pozostałych np.: mierników, analizatorów, liczników.

Próby funkcjonalne pola

Rys.2 Przykładowe pole średniego napięcia (widok zainstalowanych urządzeń po stronie wtórnej). Rys.2 Przykładowe pole średniego napięcia (widok zainstalowanych urządzeń po stronie wtórnej).

Następnym krokiem powinno być sprawdzenie poprawnej pracy łączników przez ręczne uruchomienie i sterowanie elektryczne. Należy skontrolować:

 • prawidłowe działanie blokad i ryglowanie napędów,
 • pewny docisk styków i jednoczesne zamykanie biegunów poszczególnych łączników.

Próby funkcjonalne obejmują sprawdzenie poprawności odwzorowań, sterowań, sygnalizacji i pomiarów z pola w zakresie sygnałów lokalnie oraz do systemu nadrzędnego. W skład prób funkcjonalnych powinno wchodzić:

 • sprawdzenie sterowania łącznikami: z miejsca zainstalowania, lokalnie, zdalnie,
 • sprawdzenie pomiarów: wymuszenie prądów i napięć od strony pierwotnej oraz od przekaźnika zabezpieczeniowego,
 • sprawdzenie poprawności działania wszystkich automatyk, np.: SPZ, SCO I, SCO II, SPZ/SCO, SZR, ZS, LRW, SNO, BKR,
 • sprawdzenie obwodów sygnalizacyjnych, np.: stany położeń łączników, zaniki/kontrola napięć sterowniczych, sygnalizacyjnych; stany automatyk,
 • sprawdzenie obwodów blokad łączników,
 • sprawdzenie zabezpieczeń takich jak np.: przekaźniki Buchholza, zabezpieczenia firmowe transformatora,
 • sprawdzenie poprawności działania członów zabezpieczeniowych oraz wszystkich innych funkcji aktywnych w EAZ zgodnie z kartą nastaw, projektem, konfiguracją.

Nie można również zapomnieć o pomiarach obciążalności wszystkich obwodów rdzeni przekładników prądowych i uzwojeń przekładników napięciowych oraz o fazowaniu obwodów liczników energii elektrycznej (jeśli takie występują w polu).

Do wykonania wszelkich testów niezbędna jest aparatura kontrolna - pomiarowa dzięki której wykonamy wszystkie te czynności nie tylko szybko i bezpiecznie oraz z gwarancją, że nas nie zawiedzie w trakcie pracy. Dlatego to wszystkich wyżej wymienionych testów możemy użyć urządzeń marki Megger:

- TESTER PRZEKAŹNIKÓW I URZĄDZEŃ STACYJNYCH SVERKER 900

Sprawdzenia pomontażowe i eksploatacyjne pól średniego napięcia w praktyce

- SPECJALISTYCZNE MIERNIKI REZYSTANCJI IZOLACJI: Seria S1-568, S1-1068, S1-1568

Sprawdzenia pomontażowe i eksploatacyjne pól średniego napięcia w praktyce

Przygotował:
mgr inż. Bartłomiej Szmidt
Specjalista ds. automatyki i zabezpieczeń
+48 601 195 610; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.