Miedź ma najwyższą przewodność elektryczną spośród wszystkich metali nieżelaznych, dlatego jest podstawowym materiałem stosowanym w sektorze elektrycznym i elektronicznym. Ogromna różnorodność stopów miedzi o wysokiej przewodności pozwala na tworzenie osprzętu o różnym przeznaczeniu i funkcjonalnościach. Co więcej, łatwość obróbki miedzi umożliwia swobodne jej formowanie oraz skrawanie.

Jakie jest zastosowanie miedzi w branży elektronicznej?

Co to jest miedź?

Miedź to pierwiastek należący do grupy metali przejściowych. Jest miękkim materiałem o wysokich właściwościach przewodnictwa cieplnego i elektrycznego. Niska twardość i wysoka plastyczność to podstawowe atuty wytopu, który może być obrabiany zarówno na zimno, jak i na gorąco. Nie reaguje z wodą, a pod wpływem wilgoci utlenia się, co zapobiega korozji.

Miedź w sektorze energetycznym

Na całkowite zużycie miedzi aż 60% przypada branży elektrycznej i energetycznej. Trudno się dziwić, bowiem nie ma metalu, który dorównałby miedzi właściwościom przewodności. Z miedzi powstają elementy infrastruktury elektrycznej, takie jak linie wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Jak podkreślają specjaliści z hurtowni metali kolorowych P.W. Zielonka z Bydgoszczy, dzięki wysokiej wytrzymałości i ciągliwości, a także odporności na korozje miedź jest materiałem, który pozwala na tworzenie bezpiecznych elementów instalacji wewnątrz budynków.

Druty miedziane to najczęściej stosowany do produkcji kabli energetycznych i telekomunikacyjnych materiał. Wysoka sprawność energetyczna i ciągliwość pozwalają na zakładanie dobrze naciągniętych połączeń kablowych, a dzięki odporności na utlenianie, drut z miedzi nie wymaga dodatkowych powłok ochronnych. Z użyciem miedzi powstają także szyny, czyli przewody o dużym przekroju, które montuje się w rozdzielniach. Miedź jest doskonałym surowcem do wyrobu uzwojeń transformatorowych, co wynika z plastyczności stopu. Płaskowniki miedziane to elementy, z których tworzy się oszynowania poziome i pionowe podczas budowy rozdzielnic.

Miedź a odnawialne źródła energii

Miedź jest materiałem łatwym w produkcji i obróbce o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Te właściwości pozwalają na zastosowanie miedzi do budowy elementów instalacji fotowoltaicznych. Miedziane są ogniwa w panelach, okablowanie instalacji oraz jej uziemienie. Z miedzi wykonuje się także części do falowników, transformatorów i taśmowych połączeń od ogniw fotowoltaicznych. Miedziany jest także osprzęt dla energetyki wiatrowej taki jak uzwojenia wirników i stojanów generatorów oraz transformatorów i elementy uziemień.

Artykuł Partnerax