W wielu branżach pomaga technologia. Wykorzystujemy ją w codziennych zadaniach, aby zyskać czas, pieniądze i cenne informacje. Jednym z takich urządzeń, które ułatwia pracę, jest pH metr.

Jak działa pH-metr i do czego służy?

Wskaźnik pH to informacja o właściwościach chemicznych roztworu wodnego, która informuje o poziomie jego zasadowości lub kwasowości. Dane przydają się w laboratoriach na całym świecie, ale także w innych branżach np. ogrodnictwie. Konkretny odczyn ziemi może pozytywnie wpływać na rozwój roślin lub go utrudniać. Borówki wolą bardziej kwaśne podłoże, a badanie pH pomaga ogrodnikowi w ocenie stanu gleby i w podjęciu decyzji o nasadzeniach. Jednak praktycznych zastosowań badania pH jest znacznie więcej.

Pomiar pH – dwie metody

Istnieją dwa podstawowe sposoby badania pH. W pierwszym używa się wskaźników pH. Technika stosowana jest od wielu lat. Polega na wykorzystaniu specjalnego papieru lub rozpuszczalnego związku chemicznego, które zmieniają kolor w zależności od pH.

Dużą zaletą tej techniki jest prostota wykonania pomiaru, szybki wynik i niska cena składników. Niestety jest to metoda poglądowa i nie nadaje się do precyzyjnego pomiaru pH. Metoda polega na wizualnym porównaniu kolorów, co utrudnia ocenę pH w przypadku kolorowych próbek.

Dużo bardziej precyzyjne są pH metry. To urządzenia elektroniczne, które gwarantują szybki pomiar, a przy tym dane są precyzyjne. Obsługa jest bardzo łatwa, podobnie jak odczyt danych. Urządzenie wyświetla na ekranie konkretną wartość, co nie wymusza konieczności interpretacji, jak w przypadku oceny kolorów.

Jak działa pH-metr?

Urządzenie wykorzystuje elektrody pH do pomiaru różnic napięć pomiędzy nimi a elektrodami referencyjnymi. Innymi słowy, pH-metr mierzy aktywność jonów wodorowych w roztworze, którego wynik podaje się w pH.

pH-metr składa się z:

  • cyfrowego miernika pH,
  • czujnika tj. elektrody odniesienia i elektrody pH,
  • roztworów buforowych – bufory pH,
  • próbki — roztwór, którym mierzymy pH.

Gdzie stosuje się pH-metry?

We wstępie wspomnieliśmy o ogrodnictwie. Warto podkreślić, że pH mierzy się także w rolnictwie, gdzie sprawdza się glebę, nawozy, owoce i warzywa. W branży kosmetycznej podczas produkcji monitoruje się jakość i konsystencję produktów, a jednym z badań jest ocena pH. W branży spożywczej sprawdza się pH na etapie produkcji napojów i żywności. Weryfikowane są także gotowe produkty.

Gdzie jeszcze stosuje się pH-metry?

  • Analiza wody,
  • Branża chemiczna,
  • Branża galwanotechniczna,
  • Branża farmaceutyczna,
  • Ochrona zdrowia,
  • Nauka.
W jakim celu mierzy się pH?

Ocena poziomu pH pomaga określić czy produkt końcowy spełnia ustalone wymagania. Poziom pH wpływa np. na wygląd i smak. Jednocześnie badanie pomaga ograniczyć koszty produkcji. Jeśli wydajność konkretnego procesu produkcyjnego jest wyższa przy określonej wartości pH, to koszty wyprodukowania dobra będą niższe. pH może informować o niebezpieczeństwie. Niektóre produkty przy określonym poziomie kwasowości lub zasadowości mogą być szkodliwe dla zdrowia.

pH-metry to urządzenia, które uprościły pomiar pH. Wyeliminowały konieczność wizualnego porównania parametrów, co w niektórych przypadkach (np. dotyczących żywności) poprawia bezpieczeństwo.

Artykuł Partnerax