Czy rzeczywiście elektryka prąd nie tyka? Tak może być, ale należy posiadać odpowiednią wiedzę oraz umiejętności. Z tego artykułu dowiesz się co musisz mieć, aby bezpiecznie i zgodnie z Polskim z prawem wykonywać prace przy napięciu elektrycznym.

Kurs elektryka - niech Cię prąd nie tyka!

Kto może wykonywać pracę przy prądzie?

Prace elektryka może wykonywać osoba, która ukończyła szkołę zawodową, technikum elektryczne lub posiadają wykształcenie minimalnego podstawowe kończąc szkolenie SEP. Osoba pracująca na takim stanowisku musi zdawać sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, która na niej spoczywa, dlatego powinna mieć gruntowną wiedzę z zakresu elektroenergetyki, aby uniknąć utraty życia bądź zdrowia. Zawód związany z prądem może, więc wykonywać tylko osoba, która posiada odpowiednią wiedzę i uprawnienia SEP.

Uprawnienia elektroenergetyczne SEP

Dobry elektryk to taki, który ma wszystkie niezbędne kwalifikacje do wykonywania pracy elektroenergetycznej. Uprawnienia SEP dzielą się na 3 grupy uprawnienia G1 elektryczne, uprawnienia G2 cieplne oraz uprawnienia G3 gazowe. Nie każdy elektryk musi posiadać wszystkie te uprawnienia, ale te które MUSI mieć to G1 typu E do eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych oraz typu D dla osób, które będą dozorować pracę innych osób.

Jak zdobyć uprawnienia SEP, które są niezbędne, aby być elektrykiem?

Najprostszym sposobem na zdobycie takich kwalifikacji jest skorzystanie z szkoleń SEP, które są organizowane stacjonarnie bądź online. Każda z tych form pozwoli na zdobycie wiedzy oraz przygotuje do zdania egzaminu państwowego. Samo przejście szkolenia nie wystarczy! Jak już przed chwilą wspomnieliśmy należy otrzymać pozytywny wynik z egzaminu, który jest przeprowadzany przez akredytowaną komisję kwalifikacyjną, która powinna być pod nadzorem Urządu Regulacji Energetyki.

Jak wygląda kurs elektryka SEP?

Na takim szkoleniu SEP powinna znaleźć się część teoretyczna oraz praktyczna, która usystematyzuje wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, rodzajów instalacji, obowiązujących praw i norm, urządzeń elektrycznych do 1kV, pomiarów i wielu innych. Bardzo ważne! Uprawnienia SEP ważne są tylko przez 5 lat od momentu zdania egzaminu. Po upłynięciu tego okresu czasu należy kwalifikacje odnowić podchodząc ponownie do szkolenia SEP oraz egzaminu państwowego. Są one ważne przez 5 lat, ponieważ technologia wciąż się rozwija i pojawiają się nowe rozwiązania, a więc każda osoba pracująca przy prądzie musi odświeżać wiedzę, by bezpiecznie wykonywać wszystkie obowiązki przy napięciu elektrycznym.

Kliknij i przeczytaj więcej o tym czym jest kurs elektryka lub fotowoltaika.

Artykuł Partnerax