Ocieplenie podłogi, zarówno tej na gruncie, jak i na stropie, powinno być wykonane z materiału, który będzie wytrzymały i jednocześnie skuteczny w zapobieganiu stratom ciepła. Takim materiałem jest wysokiej jakości zamkniętokomórkowa piana poliuretanowa PURIOS HR.

Czy ocieplenie podłogi pianą PUR jest dobrym pomysłem? 

Ocieplenie podłogi na gruncie i na stropie – najważniejsze założenia

Bez względu na to, czy zdecydujemy się na ocieplenie podłogi na gruncie, czy na stropie, warstwa termoizolacji zastosowana do tego rodzaju prac powinna spełniać kilka ważnych kryteriów.

  • Przede wszystkim powinien to być materiał wytrzymały i odporny, zarówno na obciążenia statyczne, jak i dynamiczne. Oznacza to, że ocieplenie podłogi nie może się w żaden sposób odkształcać, na przykład pod wpływem obciążenia spowodowanego betonową wylewką, ogrzewaniem podłogowym czy naciskiem legarów.
  • Materiał, którym ocieplimy podłogę, powinien być również odporny na obecność czynników sprzyjających szeroko rozumianej korozji, takich jak wilgoć, grzyby i inne drobnoustroje, mróz czy nawet gryzonie. Do tego dochodzi odporność na ogień – termoizolacja podłogowa nie może sprzyjać rozprzestrzenianiu się ognia podczas pożaru.
  • Ponadto warstwa termoizolacji powinna – jak nietrudno się domyślić – w wystarczającym stopniu chronić przed stratami ciepła. Zasadniczo im niższa lambda materiału termoizolacyjnego, czyli jego współczynnik przewodzenia ciepła, tym lepiej. Jeżeli decydujemy się na ocieplenie podłogi na stropie, termoizolacja powinna również dodatkowo tłumić hałas spowodowany krokami.
  • Warto również zwrócić uwagę na kwestie ekonomiczne. Materiał ociepleniowy powinien być przystępny cenowo oraz łatwo dostępny. Ponadto im mniej go zmarnujemy podczas prac izolacyjnych, tym mniejsze koszty całej operacji. Łatwość jego aplikacji i możliwość szybkiego wykonania prac izolacyjnych także jest wartością dodaną.

Materiałem termoizolacyjnym, który spełnia wszystkie wyżej wymienione warunki, jest zamkniętokomórkowa piana poliuretanowa Purios HR.

Czy ocieplenie podłogi pianą PUR jest dobrym pomysłem? 
Ocieplenie podłogi pianą zamkniętokomórkową

Zamkniętokomórkowa piana Purios HR to materiał aplikowany natryskowo na odpowiednio przygotowaną powierzchnię roboczą. Jest na tyle wytrzymały na obciążenia, że można go stosować nie tylko pod podłogi, lecz także do ocieplania płyt fundamentowych, w przypadku których termoizolacja znajduje się bezpośrednio pod żelbetową płytą, a nie nad nią. Do tego dochodzi odporność piany zamkniętokomórkowej na czynniki powodujące korozję, co również ma odbicie w częstym wykorzystywaniu tego materiału do izolacji m.in. ław oraz stóp fundamentowych.

Właściwości termoizolacyjne piany zamkniętokomórkowej PURIOS HR także są doskonałe. Współczynnik przewodzenia ciepła w granicach 0,020 – 0,022 W/(m·K) jest wystarczający do tego, aby nie dopuścić do wyziębienia pomieszczenia, tak przez podłogę, jak i przez strop. Piana nie pochłania wody, więc nie ma konieczności stosowania dodatkowej hydroizolacji. Aplikacja piany, jeżeli jest wykonywana przez wykwalifikowany personel, przebiega sprawnie i szybko. Poza tym jest to doskonały materiał w sytuacji, gdy nie chcemy zmniejszać kubatury pomieszczenia, w którym znajduje się ocieplana powierzchnia. Wystarczy nawet niewielka, kilkucentymetrowa warstwa piany Purios HR, aby skutecznie ocieplić podłogę.

Więcej informacji o zamkniętokomórkowej pianie PURIOS znajdziesz na stronie purios.com.

Artykuł Partnerax