Powszechnie uważa się, że tranzystory w dużej mierze odpowiadają za przełom technologiczny, który nastąpił w XX wieku. Warto zatem nieco bliżej przyjrzeć się tym elementom. Poniżej tłumaczymy, czym jest to drobne urządzenie oraz do czego służy tranzystor. Wyjaśniamy także, dlaczego tranzystory były tak ważne dla rozwoju technologii.

Tranzystory i ich znaczenie

Tranzystory, czyli specyficzne półprzewodniki

Tranzystor to swego rodzaju element półprzewodnikowy. Jest to część układu elektronicznego, przez który przepływa prąd – stąd też określenie tranzystorów jako półprzewodników. Z czego jednak wynika ich specyficzność? Otóż element ten potrafi wzmacniać siłę sygnału elektrycznego. Poza tym urządzenia te są również zdolne do przesyłania sygnału.

Dzisiaj omawiane elementy półprzewodnikowe pojawiają się w zasadzie we wszystkich układach elektronicznych. Warto przy tym mieć na uwadze, że tranzystory są bardzo różnorodne. Wyróżniamy kilka rodzajów tych urządzeń. Wybór odpowiedniego typu zawsze należy uzależniać od przeznaczenia i funkcji tranzystora.

Najpowszechniejszy podział to ten na tranzystory unipolarne, zwane również polowymi i bipolarne. Te pierwsze cechuje obecność tylko jednego typu przewodnictwa. Natomiast w przypadku modeli bipolarnych mamy do czynienia z dwoma rodzajami przewodnictwa. Warto w tym miejscu wspomnieć również o fototranzystorach. Są to modele, w których przepływem prądu steruje światło. Formalnie zalicza się je do tranzystorów bipolarnych.

Do czego służy tranzystor?

Tranzystory wykorzystuje się głównie do wzmacniania sygnału. Dlatego też są nieodłącznymi elementami wzmacniaczy napięcia, czy ogólniej, wzmacniaczy prądu. Niemniej montuje się je również w przełącznikach, ze względu na zdolność do szybkiego i efektywnego przesyłu prądu. Dzisiaj tranzystor jest obecny w niemal każdym układzie scalonym czy zasilaczu impulsowym. Ze względu na to, do czego służy tranzystor, jego zastosowanie jest bardzo szerokie. Tak naprawdę trudno znaleźć układ elektroniczny, w którym by go nie było.

Dlaczego tranzystor spowodował rewolucję?

Jak wyjaśniliśmy wcześniej, tranzystory są dzisiaj wszechobecne. Odpowiadają za rewolucję technologiczną, ponieważ umożliwiły znaczne wzmocnienie sygnału elektronicznego i jego efektywne przesyłanie niewielkim kosztem energetycznym. Zastąpiły lampy elektronowe, będąc zdecydowanie trwalszymi, ale też mniejszymi. Ta ostatnia cecha tranzystorów jest kluczowa, ponieważ to dzięki niej rozpoczęła się era miniaturyzacji sprzętów elektronicznych. Bez tranzystorów tak znaczne zmniejszenie urządzeń nie byłoby możliwe.

Artykuł Partnerax