Skomplikowane procesy przemysłowe muszą być wykonywane z dużą dokładnością i starannością, by zachować najwyższą jakość produkowanych komponentów. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwają układy automatyki przemysłowej. Dobrze wykonany projekt instalacji elektrycznej przemysłowej powinien przewidywać także tego typu rozwiązania, by zapewnić liniom produkcyjnym sterowanie ze wsparciem komputerów i procesorów.

Automatyka i sterowanie w instalacjach elektrycznych w przemyśle

Dlaczego warto stawiać na automatykę w liniach produkcyjnych?

Aktualnie coraz więcej fabryk ulega robotyzacji, przechodząc na jeszcze wyższy poziom zautomatyzowania produkcji. Coraz częściej pojawiają się wizje hal produkcyjnych niewymagających zatrudniania żadnego operatora. Tymczasem są też zakłady, w których wszystkie prace wykonują ludzie z pomocą odpowiednich maszyn. Z ich perspektywy taki rozwój nie musi być opłacalny. Kiedy warto uzupełnić instalacje elektryczne przemysłowe o komponenty sterowania automatycznego?

  • Produkcja wielkoseryjna. Zautomatyzowanie procesu obniża koszty produkcji, a także zwiększa wydajność fabryki. Wymaga jednak zaprogramowania wszystkich procesów oraz wdrożenia programów. Małe zakłady specjalizujące się w produkcji jednostkowej nie wykorzystają zatem potencjału tego rozwiązania.
  • Długie i skomplikowane linie produkcyjne. Wsparcie procesorów jest przydatne głównie w złożonych procesach, opartych na wielu zmiennych. Proste operacje technologiczne mogą być wykonywane równie sprawnie i szybko przez doświadczonego operatora.
  • Horyzont czasowy. Wdrożenie automatyki w liniach produkcyjnych wymaga czasu, ale też dużych nakładów finansowych. Zwrot inwestycji następuje dopiero po kilku lub kilkunastu latach dalszej produkcji. Dlatego automatyzacja ma sens w fabrykach rozwijających się.

W wielu przypadkach warto rozważyć wprowadzenie sterowania do instalacji elektrycznych w przemyśle. Jednak nie zawsze tego typu rozwiązania mają sens i warto o tym także pamiętać.

Automatyka w projekcie przemysłowej instalacji elektrycznej

Sterowanie procesami przemysłowymi powinno być uwzględnione w projekcie instalacji elektrycznej. Automatyka składa się z trzech grup elementów: czujników, komputerów oraz efektorów. Te pierwsze mają za zadanie zbierać informacje o aktualnym stanie procesu (temperaturze, położeniu siłowników itd.). Procesory przetwarzają zebrane dane, natomiast efektory, czyli serwomotory, silniki czy układy hydrauliczne - odpowiadają za przeprowadzanie operacji na liniach produkcyjnych. Każdy z tych elementów musi być uwzględniony na etapie planowania przemysłowych instalacji elektrycznych.

Artykuł Partnera



x