Ceny najpopularniejszych usług elektrycznych mogą być dość zróżnicowane. Wszystko zależy od stopnia skomplikowania prac, standardu usług oraz regionu, w którym prace będą wykonywane. Poniżej przedstawimy orientacyjny cennik najpopularniejszych usług elektrycznych.

Cennik elektryka w powyższej tabeli nie uwzględniają kosztów zakupu materiałów.
Wszystkie podane wyżej cenniki są wartościami orientacyjnymi, ustalonymi w oparciu o stawki elektryków z pośredniej półki cenowej (przy założeniu niewielkiego skomplikowania prac).

Cennik wykonania przyłącza elektrycznego do domu

UsługaCena
Ręczne wykonanie wykopu
(na głębokość 0,7-1 m)
130 zł/mb
Ułożenie bednarki uziemiającej40 zł/mb
Układanie kabli energetycznych w ziemi35 zł/mb
Podłączenie kabla pod złącze kablowe850 zł
Montaż złącza kablowego ZK2400 zł

Cennik usług elektrycznych 2020 - wykonanie punktów instalacyjnych

UsługaCena
Układanie instalacji elektrycznej130 zł/punkt
Montaż gniazda jednofazowego32 zł/punkt
Montaż gniazda trójfazowego38 zł/punkt
Montaż oświetlenia wewnątrz budynku82 zł/punkt

Cennik usług elektrycznych 2020 - montaż innych instalacji elektrycznych

UsługaCena
Montaż instalacji alarmowej110 zł/punkt
Montaż domofonu385 zł/punkt
Montaż gniazda antenowego25 zł/punkt
Montaż gniazda komputerowego RJ-4518 zł/punkt
Podłączenie kuchenki indukcyjnej105 zł/szt

Pomiary elektryczne, instalacji elektrycznej okresowe i odbiorcze

Usługi elektryczneCena
Pomiar rezystancji izolacji jednego obwodu jednofazowego 230V8zł
Pomiar rezystancji izolacji jednego obwodu trójfazowego 400V18 zł
Pomiar impedancji pętli zwarcia 1 obwodu (pomiar zerowania)5 zł
Pomiar impedancji pętli zwarcia obwodu zabezpieczonego różnicówką5 zł
Pomiar i badanie jednego wyłącznika różnicowoprądowego10 zł
Pomiar rezystancji uziemienia odgromowego - piorunochronnego30 zł
Badanie uziemienia ochronnego35 zł
Opracowanie i wysyłka dokumentacji w wersji papierowej60 zł

Ceny szacunkowe na podstawie ofert znalezionych w internecie.
Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.