Zarówno budynki mieszkalne, jak i te przeznaczone na działalność gospodarczą są narażone na zbyt duże koszty eksploatacyjne, związane z wykorzystaniem wody, prądu a przede wszystkim - ogrzewania. Zbyt duże koszty z tym związane nie zawsze oznaczają całkowitą wymianę instalacji grzewczej. Obecnie coraz więcej budynków jest poddawanych termomodernizacji, która za zadanie ma optymalizację efektywnego zarządzania energią cieplną w stosunku do redukcji kosztów. Termomodernizacja stanowi skomplikowany proces, w którym ogromnym wsparciem okaże się audyt energetyczny.

Audyt energetyczny to nie tylko coś do odhaczenia. Co daje przedsiębiorcy? Fot. pixabay.com

Czym jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to wyspecjalizowana usługa, której zadaniem jest określenie zakresu zmian i parametrów technicznych, które pozwolą na stwierdzenie, w jakich obszarach naszego budynku energia cieplna jest wykorzystywana nieefektywnie. Jako produkt finalny audytu energetycznego klient otrzymuje obiektywny i jednoznaczny raport, który zawiera szereg zaleceń oraz wskazówek w jaki sposób zredukować nadmierne zużycie energii cieplnej i dostosować zapotrzebowanie jej do realnych potrzeb. Audyt jest przeprowadzany przez licencjonowanego audytora, który przeprowadza stosowną ekspertyzę, identyfikuje stan faktyczny i oceni warunki, które pozwolą nam na odpowiednie zarządzanie efektywnością energetyczną.

W jaki sposób przebiega audyt energetyczny i jaka jest jego cena?

Audyt energetyczny zawsze rozpocznie się od dokładnego wywiadu z właścicielem budynku, przeglądem dokumentacji technicznej oraz zwiedzaniem budynku. Dzięki temu audytor pozna budynek i będzie w stanie zidentyfikować największe ryzyka związane z niegospodarnością energetyczną. Po ustaleniu naszych oczekiwań, audytor przechodzi do wnikliwego audytu, polegającego między innymi na:

  • Sprawdzeniu instalacji grzewczej oraz wentylacyjnej i klimatyzacyjnej;
  • Weryfikacji szczelności wszystkich okien;
  • Sprawdzeniu szczelności dachów i ścian;
  • Sprawdzeniu dużych sprzętów, które korzystają z energii elektrycznej.

Taki audyt może być przeprowadzony w ciągu kilku dni oraz o różnych porach, by zweryfikować, jak wygląda pobór energii w momencie, gdy w biurze nie ma żadnych osób. Po szczegółowej analizie audytor może przejść do wykonania ekspertyzy, która wskaże nam najważniejsze kwestie, które wymagają zmian z naszej strony. Cena audytu energetycznego dla budynku niemieszkalnego zaczyna się od 500 złotych i jest uzależniona od powierzchni budynku, jak i stopnia zaawansowania instalacji elektrycznej, cieplnej i wodnej.

Jakie są zalety związane z przeprowadzeniem audytu energetycznego?

Podstawową zaletą związaną z wykonaniem audytu energetycznego jest świadomość dotycząca tego, w jakich obszarach przepłacamy za energię i w jaki sposób zmienić ten stan rzeczy. Dla wielu przedsiębiorców koszt audytu energetycznego jest wysoki, jednak po wnikliwej ekspertyzie i zastosowaniu się do jej zaleceń, zwrot z tej inwestycji będzie możliwy w bardzo krótkim czasie. Audyt energetyczny jest również zalecaną usługą w momencie, gdy planujemy w budynku wdrożenie instalacji fotowoltaicznej. Dzięki audytowi będziemy w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy będzie to dla nas opłacalna inwestycja.