Uprawnienia SEP do 1kV i powyżej 1kV umożliwiają znalezienie wymarzonej pracy na stanowisku elektryka lub w zawodach pokrewnych. Pozwalają rozwinąć skrzydła osobom zajmującym się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych. Uprawnienia elektryczne G1 są niezbędne do obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Uprawnienia elektryczne G1 - zakres uprawnień. Jak przygotować się do egzaminu SEP E1 do 1kV?

Firma eMKa Szkolenia od kilkunastu lat zajmuje się prowadzeniem specjalistycznych kursów z zakresu uprawnień SEP z grup 1, 2 i 3. Posiadanie takich kwalifikacji umożliwia zdobycie dobrej pracy lub uzyskanie awansu. Uzyskana podczas szkolenia wiedza potwierdzona egzaminem ustnym otwiera ogrom nowych możliwości nie tylko na polskim rynku pracy, ale także na terenie całej UE.

Osoby posiadające uprawnienia SEP do 1kV i powyżej 1kV są uprawnione do obsługi wszelkiego rodzaju urządzeń elektroenergetycznych (m.in. zespołów prądotwórczych, urządzeń do elektrolizy, elektrycznej sieci trakcyjnej, urządzeń elektrotermicznych, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego).

Zapisy na kurs SEP G1

eMKa Szkolenia przyjmuje zapisy na dwa rodzaje kursów SEP G1:

  • eksploatacja, obejmująca prace z zakresu obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych (uczestnik kursu otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne E)
  • dozór, obejmujący m.in. działania z zakresu kierowania osobami wykonującymi czynności eksploatacyjne (świadectwo kwalifikacyjne D).

Kurs SEP G1 - czego dotyczy?

W najszerszym rozumieniu kursy SEP z Grupy 1 dotyczą m.in. obsługi, remontów, konserwacji oraz montażu urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV lub powyżej; urządzeń prądotwórczych przyłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego; urządzeń elektrotermicznych; zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW; elektrycznych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym; aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji w wyżej wymienionych urządzeniach i sieciach.

Uprawnienia elektryczne G1 - zakres uprawnień. Jak przygotować się do egzaminu SEP E1 do 1kV?

Przygotowanie do egzaminu SEP E1 do 1kV

Chcesz uzyskać uprawnienia sepowskie G1? Zacznij od wyboru dobrego kursu. Szukając odpowiedniej firmy szkoleniowej zwróć uwagę na takie aspekty, jak: program szkolenia (zakres tematyczny), wyspecjalizowana kadra czy też statystyki zdawalności. Dobrze poprowadzony kurs pozwoli uczestnikom uzyskać szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną. Wówczas egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną nie powinien stanowić większego problemu.

Program takiego szkolenia powinien obejmować również zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa, takie jak środki ochrony przeciwpożarowej czy pierwsza pomoc porażonemu prądem elektrycznym. Specjaliści prowadzący szkolenie kompleksowo omawiają poszczególne punkty programu, podają przykłady, udostępniają materiały. Przed egzaminem warto powtórzyć wszystko to, co pojawiło się na zajęciach. Wiele przydatnych informacji znaleźć można w specjalistycznych artykułach na stronie https://szkolenia-emka.pl/aktualnosci/.

Przystąpienie do egzaminu SEP G1

Po ukończeniu kursu należy złożyć wniosek w oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich, w którym odbędzie się egzamin. Pytania podczas egzaminu nie wybiegają poza materiał omawiany na szkoleniu. Nie warto jednak „zakuwać” poszczególnych pojęć i definicji. Egzaminatorzy zwracają uwagę nie tyle na precyzyjne podanie „regułki”, co na fakt, czy osoba egzaminowana rzeczywiście wie, o czym mówi. Warto o tym pamiętać podczas przygotowań. Zachęcamy do zajrzenia na przygotowanie do egzaminu SEP.

Uprawnienia elektryczne G1 - zakres uprawnień. Jak przygotować się do egzaminu SEP E1 do 1kV?

Kto może przystąpić do kursu SEP G1?

Należy spełnić dwa warunki: mieć ukończone 18 lat oraz posiadać podstawową wiedzę z danego zakresu. Szkolenia SEP G1 prowadzone przez firmę szkoleniową emka odbywają się obecnie w formie stacjonarnej lub zdalnej. Zakończone są egzaminem ustnym przed Komisją Kwalifikacyjną. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, uczestnik otrzymuje państwowe świadectwo kwalifikacji - ważne przez 5 lat.

Szczegóły dotyczące zdobycia uprawnień elektrycznych G1 i podejścia do egzaminu SEP E1 do 1kV znaleźć można na stronie https://uprawnienia1kv.pl/grupa-1-uprawnienia-elektryczne.html.

Najbliższe terminy szkoleń: https://uprawnienia1kv.pl/terminarz-i-cennik.html.

Materiał zewnętrzny