Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w największym wydarzeniu edukacyjnym w branży systemów bezpieczeństwa – X Jubileuszowej edycji Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy.

X edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy

Zachęcamy do zapoznania się z atrakcyjnym programem imprezy, której celem jest przekazanie Państwu najważniejszych treści merytorycznych z zakresu zmian w prawie, kierunków rozwoju branży, najnowszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w zakresie zintegrowanych systemów bezpieczeństwa.

W czasie dwóch dni merytorycznych spotkań będą mieli Państwo okazję zapoznać się ze wszystkimi rynkowymi nowościami, z aktualnymi wytycznymi i dobrymi praktykami w zakresie projektowania, realizacji i eksploatacji systemów bezpieczeństwa. Omówimy szczegółowo współdziałanie systemów bezpieczeństwa i instalacji technicznych dla różnych typów zagrożeń w obiektach budowlanych – zostaną przeanalizowane studia przypadków przedstawiające dokładne zalecenia dla projektantów, instalatorów, inwestorów i użytkowników w zakresie integracji systemów bezpieczeństwa. Zespoły ekspertów dokonają analizy przypadków zastosowania urządzeń służących ochronie zdrowia, życia i mienia (w tym procesów technologicznych) w obiektach różnego przeznaczenia. W ramach analizy studiów przypadków zostanie zaprezentowany pokaz zadziałania zintegrowanych ze sobą urządzeń, a podsumowaniem będzie komentarz ekspercki. Do grona specjalistów dołączą w tym roku kolejni eksperci w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, ochrony ludzi i mienia oraz ubezpieczycieli. W drugiej połowie każdego dnia wydarzenia uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach warsztatowych poszczególnych Partnerów merytorycznych i technologicznych tegorocznego spotkania.

Podczas spotkań z najlepszymi ekspertami w branży słuchacze zapoznają się z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi projektowania, instalacji oraz użytkowania m.in. takich systemów jak: system sygnalizacji pożarowej, system sterowania gaszeniem, dźwiękowy system ostrzegawczy, system kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, system kontroli i tłumienia pożaru samochodu elektrycznego, system integrujący urządzenia przeciwpożarowe (SIUP), system i urządzenia sterujące oddzieleniami przeciwpożarowymi i innymi instalacjami technicznymi obiektu, system telewizji dozorowej, system kontroli dostępu, systemy detekcji gazów oraz system zarządzania budynkiem (BMS). Zostaną poruszone m.in. takie zagadnienia jak:

 • współdziałanie i podział kompetencji między systemem zarządzania bezpieczeństwem pożarowym a systemem BMS oraz innymi systemami bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia różnych zagrożeń w obiekcie budowlanym,
 • zasady integracji podstawowej i rozszerzonej systemów bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz systemów Security (SKD, CCTV),
 • zarządzanie procedurą ewakuacji z poziomu SIUP,
 • współdziałanie systemów bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej parkingów dla samochodów elektrycznych,
 • sterowanie i zasilanie urządzeń automatyki pożarowej,
 • systemy sterowania i układy zasilania zapewniające ciągłość działania krytycznych procesów i systemów,
 • specjalne rozwiązania detekcji pożaru (wczesna detekcja: dymu, płomienia, ciepła, gazu),
 • systemy detekcji gazów niebezpiecznych,
 • dźwiękowy system ostrzegawczy – współdziałanie z SIUP i wymagające przypadki projektowe,
 • gaszenie jedno- i wielostrefowe oraz zintegrowane systemy detekcji i sterowania gaszeniem,
 • współdziałanie systemów Security podczas bieżącej eksploatacji oraz różnych typów zagrożeń w obiekcie budowlanym,
 • przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
 • współdziałanie systemu BMS z systemami bezpieczeństwa,
 • przypadki specjalnych zastosowań systemów bezpieczeństwa,
 • eksploatacja i zdalne zarządzanie systemami bezpieczeństwa.

Do grona ekspertów uczestniczących w omawianiu określonego studium przypadku zaproszono m.in. przedstawicieli instytucji badawczych i specjalistycznych uczelni technicznych, przedstawicieli rzeczoznawców, ubezpieczycieli oraz niezależnych ekspertów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa oraz ochrony ludzi i mienia.

Współorganizatorami tego niezwykle istotnego w branży przedsięwzięcia edukacyjnego są następujący producenci i dystrybutorzy: koncentrująca się w codziennej działalności na tematyce pomiaru składu gazów, monitoringu i detekcji stężeń niebezpiecznych firma Atest Gaz A. M. Pachole Sp.J, której specjalnością są innowacyjne Systemy Detekcji i Bezpieczeństwa Gazowego niezawodnie informujące o zagrożeniach ze strony gazów niebezpiecznych lub ich braku. Rozwiązania Atest Gaz dedykowane są zarówno do sektora przemysłowego jak i budownictwa ogólnego (HVAC);
BELIMO Siłowniki S.A. – światowy lider w dziedzinie opracowywania, produkcji i sprzedaży urządzeń do energooszczędnych instalacji grzewczych, wentylacji i klimatyzacji. Firma powstała w 1975 roku w Szwajcarii, obecnie zatrudnia około 2000 osób w 80 krajach, oferuje m.in.: siłowniki do przepustnic powietrza i klap ppoż., zawory regulacyjne, czujniki oraz liczniki energii termicznej;
C-AIM - dostawca nowoczesnych technologii - systemów telewizji dozorowej oraz kontroli dostępu, integrujący i dostosowujący istniejące rozwiązania do rzeczywistych potrzeb klienta. Firma posiada w swojej ofercie rozwiązania dla wielu branż, min.: przemysłu, infrastruktury krytycznej, logistyki, obiektów biurowych, hoteli i parkingów;
GRAS – polska, rodzinna firma działająca od 1985 roku, zajmująca się produkcją i dystrybucją sprzętu przeciwpożarowego. Specjalizuje się w produkcji hydrantów wewnętrznych i opatentowanego automatycznego hydrantowego systemu przeciwpożarowego z wczesną detekcją do kontroli, gaszenia i tłumienia pożaru pojazdów elektrycznych w garażach i parkingach, wydzielonych strefach obiektów PM oraz magazynów energii.
InGas Sp. z o.o. - polska firma świadcząca kompleksowe usługi związane z wdrażaniem systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych. Specjalizująca się w zakresie stałych urządzeń gaśniczych gazowych. InGas posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, budowie oraz konserwacji stałych urządzeń gaśniczych, co umożliwia spełnienie wymagań nawet najbardziej wymagających klientów.
Nedap Security Management – światowy lider w obszarze systemów kontroli dostępu. Platforma Nedap AEOS to przede wszystkim innowacyjny i skalowalny system kontroli dostępu spełniający najwyższe wymagania bezpieczeństwa, co potwierdza grade 4 według europejskiej normy EN60839. AEOS to także certyfikowany (grade 3) system sygnalizacji włamania i napadu jak i szafki depozytowe. Do unikalnych cech systemu należy skalowalność (brak limitu użytkowników) oraz otwartość na integracje z innymi systemami bezpieczeństwa (windy, SAP, CCTV);
PARTNER – jeden z wiodących polskich producentów rozwiązań dla dźwiękowych systemów ostrzegawczych, Public Address i tła muzycznego. Firma zajmuje się produkcją głośników od prawie 20 lat, produkty są certyfikowane zgodnie z normą europejską EN 54-24, przechodzą proces badań potwierdzanych dokumentami CPR/CPD oraz świadectwami dopuszczenia wydawanymi przez CNBOP-PIB.>br> WAGO – lider w dostarczaniu kompleksowych, zaawansowanych technologicznie i innowacyjnych rozwiązań z zakresu automatyki budynkowej, oferujący rozwiązania dla budynków zapewniające bezpieczne i bezawaryjne funkcjonowanie technicznej infrastruktury obiektu (BMS, HVAC, oświetlenie, zasilanie). Użytkownicy zyskują najwyższy komfort oraz optymalizację zużycia energii. Doświadczenie WAGO jest poparte wieloma realizacjami różnego rodzaju obiektów: biurowych, galerii handlowych, hoteli, sklepów sieciowych, fabryk, hal przemysłowych, widowiskowo-sportowych i innych.

Wsparcie merytoryczne podczas tegorocznej edycji szkolenia zapewnią Partnerzy Merytoryczni tacy jak: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa – Izba Rzeczoznawców, Polska Izba Systemów Alarmowych, Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX, PROTECT Tadeusz Cisek i Wspólnicy, PZU LAB oraz eksperci reprezentujący Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy. Przedstawiciele tych instytucji wezmą udział zarówno w sesji wykładowej, jak i warsztatowej.

Spotkanie odbędzie się w dniach: 4 – 5 października 2023 r. w Windsor Palace Hotel & Conference Center, Jachranka 75, 05-140 Serock − nad Zalewem Zegrzyńskim k/Warszawy. Początek spotkania o godzinie 09:10 (środa - 4.10.2023). Zakończenie szkolenia przewidujemy około godziny 17:30 (czwartek - 5.10.2023).

Udział w dwudniowym szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy chcący skorzystać z noclegu ponoszą koszty w wysokości 309,00 zł (trzysta dziewięć złotych) za nocleg w pokoju dwuosobowym. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu. Płatność za hotel odbywa się na miejscu, w recepcji hotelu Windsor, w dniu wymeldowania. Udział w dwudniowych warsztatach zostanie potwierdzony wspólnym certyfikatem, wystawionym przez Schrack Seconet Polska oraz wszystkich Partnerów spotkania. Otrzymanie dokumentu z kompletem podpisów wszystkich producentów uzależnione będzie od udziału uczestnika w poszczególnych sesjach szkolenia.

Rejestracja na szkolenie obydwa się wyłącznie online!
https://wydarzenia.schrack-seconet.pl/wydarzenia/x-edycja-ogolnopolskich-dni-zintegrowanych-systemow-bezpieczenstwa-pozarowego-schrack-seconet-i-partnerzy,385

Informujemy, że liczba miejsc na szkoleniu, podczas kolacji oraz miejsc noclegowych jest ograniczona!

O dostępności miejsc będą Państwo informowani na bieżąco. Tylko na podstawie czytelnego i kompletnie wypełnionego formularza rejestracyjnego, odesłanego do Schrack Seconet, będą przyjmowane zgłoszenia uczestnictwa, a Państwa udział zostanie potwierdzony osobnym e-mailem.

W imieniu Schrack Seconet Polska oraz Partnerów − serdecznie zapraszam,
Michał Sidor
Prezes Zarządu
Schrack Seconet Polska Sp. z o. o.x