Dzięki swojej zdolności pomiaru wartości skutecznej (metoda RMS), przetworniki pomiaru prądu ACT20P CMT i CML fi rmy Weidmüller są zdolne do pomiaru zarówno sinusoidalnych, jak i odkształconych prądów AC i DC z wysoką dokładnością – 0,5%.

Takie parametry przetworników pozwalają skutecznie chronić użytkowników przed nadmiernym lub zbyt małym rzeczywistym poborem prądu. Zastosowane w urządzeniu rozwiązanie zawiera również opcję dokładnego, bieżącego monitorowania wartości granicznych, które pozwala na niezawodne wykrywanie awarii obwodów elektrycznych – nawet w uszkodzonej sieci elektroenergetycznej. Procedura pomiaru wartości skutecznej prądu pozwala rejestrować prawdziwe zużycie energii podłączonego obciążenia, dzięki czemu można w wiarygodny sposób określić, kiedy poziom przekroczy lub spadnie poniżej prądu znamionowego. Zakres pomiarowy przekroczenia jest wskazywany zgodnie z normą NAMUR NE 43 i NE 44. Kolejną zaletą jest szybka i łatwa konfi guracja. Przełączniki DIP i potencjometry są umieszczone z przodu, dlatego są łatwo dostępne, nawet gdy przetwornik jest już zainstalowany. Asymetryczny przepust kablowy ułatwia instalację za pośrednictwem przewodu zasilającego i umożliwia dokładny pomiar na bardzo małej przestrzeni. Niezawodne działanie zapewniono dzięki galwanicznej izolacji w czterech kierunkach i udarowemu napięciu wytrzymałościowemu 6,4 kV zgodnie z IEC 61010-2-201.

www.weidmuller.com.pl