Jest wiele profesji, które wymagają stosowania odzieży roboczej. Najbardziej popularne są kitle lekarskie, kombinezony mechaników, czy mundury. W jej skład wchodzą na przykład spodnie, koszule, kaski, obuwie. Konieczność użytkowania ubrania roboczego wynika ze zgodności z przepisami sanitarnymi, technologicznymi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Komu przysługuje odzież robocza?

Odzież robocza a uwarunkowania prawne

Z artykułu 2377 §1 Kodeksu pracy wynika, że na każdym pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia odzieży ochronnej pracownikowi, którego prywatny ubiór może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu w trakcie wykonywania powierzonych mu zadań. Do regulaminu pracy można wprowadzić zapis, dzięki któremu pracownik będzie używał własnego ubrania. Jednak wtedy przysługuje mu ekwiwalent za jego używanie, zgodny z aktualnymi cenami.

W momencie, gdy pracownik ma styczność z materiałami chemicznymi, promieniotwórczymi lub trudni się obsługą maszyn, wtedy niedopuszczalne jest używanie prywatnej odzieży. Wszystkie ubrania, które zapewnia firma muszą być nieodpłatne i dostarczone pracownikowi przed podjęciem pracy. W aktach musi znajdować się także ewidencja wydawania odzieży roboczej.

Gdy na stanowisko wymagające specjalnej odzieży nie została ona dostarczona, pracownik ma prawo odmówić wykonywania pracy. Ale ten nie może jej używać w innych celach niż jej faktyczne przeznaczenie.
Każda forma odzieży ochronnej musi spełniać warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, dzięki zapisowi o jej konserwacji. Dbanie o należyty stan ubrania roboczego leży po stronie pracodawcy. Jeśli on nie jest w stanie spełnić tego obowiązku, może przenieść go na podwładnych, lecz ci powinni otrzymać zwrot poniesionych kosztów prania i dezynfekcji.

Przeznaczenie

Jak wspomniano, odzieży roboczej używa się w warunkach zagrożenia zabrudzeniem lub zniszczeniem prywatnego ubrania. Stosuje się ją także, aby zachować bezpieczeństwo i higieną pracy, mając na względzie szczególne warunki pracy, jak na przykład: pracę w skrajnie wysokiej lub niskiej temperaturze, poziom hałasu czy ilość substancji niebezpiecznych.

Odzież robocza należy tylko i wyłącznie do pracodawcy. Po ustaniu stosunku pracy, pracownik jest zobowiązany ją zwrócić. Jeśli odzież nie jest zniszczona, można ją przekazać innemu pracownikowi, który używa ubrań w podobnym rozmiarze, po uprzednim wypraniu i zdezynfekowaniu.

Co warte podkreślenia, nie istnieją jednolite wymogi co do wydawania odzieży roboczej. To, jakie elementy odzieży, ilość sztuk i czas, w którym zostaną przyznane, leży w gestii pracodawcy.
Regulacje odnośnie przyznawania odzieży roboczej nie zależą od wielkości przedsiębiorstwa. Nie ważne ilu pracowników zatrudnia firma, prawo w tym przypadku jest dla wszystkich jednakowe.

Sklepy z odzieżą roboczą

Jest na rynku wiele firm specjalizujących się w produkcji i handlu specjalnymi modelami odzieży ochronnej. Kupując ubranie w takim sklepie bhp zyskuje się pewność, że towary spełniają szczegółowe wymagania dotyczące konkretnych warunków pracy oraz posiadają różnego rodzaju atesty.



x