„POKÓJ” Spółdzielnia Elektrotechniczna została założona w 1951 r., w charakterze producenta funkcjonuje od lat 70. XX wieku, kiedy rozpoczęła produkcję złączek jedno- i wielotorowych, którą kontynuuje do dziś, a stworzony tu znak handlowy ZUG jest utożsamiany właśnie z połączeniami elektrycznymi przewodów. Więcej

Krok po kroku w stronę intralogistyki neutralnej pod względem emisji CO2 - Wels, 20.05.2020 r. — Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zapewnia firmie szereg możliwości redukcji swojego śladu ekologicznego, a przez to wniesienia ważnego wkładu w ochronę środowiska. Firma Fronius wspomaga swoich klientów w kroczeniu właściwą drogą w kierunku infrastruktury ładowania neutralnej pod względem emisji CO2, a przez to obniżania kosztów eksploatacji i jednocześnie prowadzenia działalności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Więcej

Większość systemów smart home oferowanych na polskim rynku, wymaga ogromu prac przygotowawczych na etapie wykańczania mieszkania, a co jeśli mamy gotowy dom, mieszkanie czyteż apartament i chcielibyśmy zmienić go w smart? Więcej

Pojęcia takie jak „energooszczędność” oraz „automatyczne oświetlenie LED” mają swój wspólny mianownik, którym jest efektywność energetyczna. To właśnie ona jest hasłem przewodnim zamykanej w tym roku unijnej strategii o nazwie „Europa 2020”, której celem jest inteligentny i zrównoważony rozwój społeczny oraz płynne przestawienie się na gospodarkę efektywniej korzystającą z zastanych zasobów. Najważniejszą przestrzenią, w jakiej cele te są realizowane, jest oczywiście szeroko rozumiana wytwórczość z sektorem przemysłowym na czele. Więcej

Jedną z podstawowych kategorii w każdym katalogu osprzętu kablowego, w każdym sklepie branżowym lub hurtowni, są mufy kablowe. Ich rola jest dwojaka: przede wszystkim łączą lub rozgałęziają kable, niezależnie od tego czy zabieg ma charakter naprawczy, czy też jest zaplanowaną zmianą istniejącego stanu. Oprócz tego mufy także izolują miejsce poddane zabiegowi, gwarantując zarazem, że dotychczasowe właściwości elektryczne zostaną zachowane. Więcej

Obecny postęp miniaturyzacji i zwiększenie zagęszczenia elektroniki w coraz mniejszych kubaturach szaf sterowniczych wymogły poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie ich chłodzenia – rozwiązań o charakterze wyprzedzającym. Skąd takie określenie? Otóż jeszcze dość niedawno kwestia ta była bagatelizowana do tego stopnia, że system chłodzenia opracowywany był dopiero na końcu projektu. Czasem wręcz sprowadzało się to do poszukiwania odpowiedniego urządzenia chłodzącego już po zakończeniu projektu szafy sterowniczej, gdy administratorzy systemu mieli przysłowiowy „nóż na gardle”. Więcej

Nowoczesne biura wymagają innowacyjnych rozwiązań oświetleniowych. Dziś równie ważne jak zapewnienie komfortu widzenia jest dostarczenie światła o widmie maksymalnie zbliżonym do naturalnego światła dziennego. Jakie są zasady projektowania zdrowego, funkcjonalnego oświetlenia? I jak dobierać właściwie oprawy? Tego wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu. Więcej

Ostatnie zmiany w przepisach prawa budowlanego odnoszących się do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW, wprowadzają obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej*). W związku z tym, wśród inwestorów i instalatorów, pojawiło się sporo wątpliwości i pytań. Dlatego szczególnie cenną inicjatywą wykazało się Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej publikując „Fotowoltaiczny Dekalog Dobrych Praktyk”, który może stanowić wytyczne do projektowania takich instalacji. Więcej

Elektromobilność w Polsce to poligon pełen wyzwań, niezrealizowanych planów, niedociągnięć i nierówności. Dotyczy to nie tylko sprzedaży samochodów elektrycznych czy planów związanych z produkcją polskiego EV, ale przede wszystkim wzrostu mocy dostępnych ładowarek i szybkiego rozwoju sieci stacji ładowania wzdłuż głównych dróg kraju. Pomimo działań odgórnych (ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 11 stycznia 2018 roku) przeciętny Kowalski ma wrażenie, że wszystko idzie za wolno i coraz chętniej zerka w stronę ładowarek przeznaczonych do użytku domowego, zwłaszcza że ceny energii na ogólnodostępnych stacjach ładowania idą szybko w górę. Więcej

Kanlux, w ramach uzupełniania oferty produktowej w marce IDEAL TS, wprowadził do swojej oferty pierwsze obudowy metalowe własnej produkcji KP-DB z szynami DIN do zabudowy aparatury modułowej. Przeznaczone są dla budownictwa publicznego i biurowego. Oczywiście zakres tych produktów pozwala realizować instalacje także w innych obszarach, chociażby jako rozdzielnice domowe (w rozbudowanych instalacjach). Jednak podstawowym celem wdrożenia, jest możliwość realizacji bardziej zaawansowanych instalacji elektrycznych, które można zbudować w oparciu o obudowy KP-DB oraz aparaturę modułową marki IDEAL TS.

Więcej