Ostatnie zmiany w przepisach prawa budowlanego odnoszących się do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW, wprowadzają obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej*). W związku z tym, wśród inwestorów i instalatorów, pojawiło się sporo wątpliwości i pytań. Dlatego szczególnie cenną inicjatywą wykazało się Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej publikując „Fotowoltaiczny Dekalog Dobrych Praktyk”, który może stanowić wytyczne do projektowania takich instalacji.

bezpieczenstwo pozarowe instalacji pv

Instalacje fotowoltaiczne są bezpieczne!

BRE National Solar Centre, niezależny instytut badawczy z Wielkiej Brytanii, bardzo szczegółowo przeanalizował systemy fotowoltaiczne, które w jakikolwiek sposób były powiązane z incydentami pożarowymi domów i opublikował swoje wyniki w „Fire and Solar PV Systems – Investigations and Evidence in July 2017”. Najważniejszym wnioskiem tych badań jest to, że przy prawidłowej instalacji systemy PV są super bezpieczne. Badanie BRE wykryło mniej niż 60 incydentów pożarowych na rynku około 1 miliona systemów zainstalowanych w ciągu ostatnich siedmiu lat – z czego 42 stwierdzono jako spowodowane przez system fotowoltaiczny, a tylko 17 z nich oznaczono jako „poważne pożary”, które rozprzestrzeniły się poza źródło.

Wytyczne,czyli co należy wpisać do projektu

Wspomniany Dekalog zwraca uwagę na kilka ważnych aspektów projektowania, montażu, a także poprawnego odbioru instalacji fotowoltaicznej. Choć zmiany w Ustawie wejdą w życie 6 miesięcy od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym, tj. 19 września 2020r., już dzisiaj warto zapewnić zgodność z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. W przypadku budynków indywidualnych należy zastosować następujące zalecenia:

 • Nakaz wykonywania połączeń DC za pomocą szybkozłączek (np. złączy MC4) tego samego typu i producenta. 
 • Ze względów bezpieczeństwa należy minimalizować w instalacji ilość połączeń DC.
 • Trasy przewodów DC prowadzić, o ile to możliwe, w metalowych kanałach kablowych (eliminując wszelkie ostre krawędzie).
 • W budynku należy umieścić oznakowanie wg normy PN-EN 60364-7-712: naklejka z wizerunkiem modułów PV na dachu budynku powinna być umieszczona w miejscu przyłączenia instalacji PV, przy liczniku, przy głównym wyłączniku zasilania.
 • Trasy kablowe powinny zostać odpowiednio oznakowane „Niebezpieczeństwo – wysokie napięcie DC w ciągu dnia obecne po wyłączeniu instalacji”.
 • Poprawny sposób przeprowadzenia przewodów przez ściany i stropy – przejścia, przez które są prowadzone kable, powinny być uszczelnione odpowiednimi materiałami ognioodpornymi, w sposób zapewniający klasę odporności ogniowej przepustu instalacyjnego, zgodną z klasą odporności ogniowej przenikanego elementu.

Natomiast w przypadku budynków, dla których wymagany jest Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu (np. te, które mają strefy pożarowe o kubaturze większej niż 1000 m3) dodatkowo należy zapewnić:

 • Montaż falowników poza strefą pożarową (np. na ścianie lub na dachu budynku) lub w wydzielonej strefie pożarowej (np. w rozdzielnicy głównej budynku).
 • Prowadzenie przewodów DC w sposób podobny do tych, które muszą pozostać pod napięciem w przypadku pożaru: kable odporne na działanie wysokiej temperatury i wody, obudowanie kabli ogniochronnym kanałem kablowym lub poprowadzenie ich trasami wydzielonymi pożarowo, np. w szachtach kablowych, na zewnątrz budynków, itp.
 • Informacja o instalacji PV umieszczona przy Pożarowym Wyłączniku Prądu.
 • Należy uzupełnić „Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” o sekcję dotyczącą instalacji PV.
bezpieczenstwo pozarowe instalacji pv

A co z zawiadomieniem organów PSP?

Nie ma wytycznych lub rozporządzeń, które regulowałyby ten wymóg narzucony w/w Ustawą. Ponownie odsyłamy czytelników do Dekalogu, gdzie na przedostatniej stronie zaproponowano wzór takiego zgłoszenia – planu budynku, który zawiera m.in.:

 • lokalizacje modułów PV,
 • lokalizacje falownika/ów,
 • drogę prowadzenia przewodów DC pozostających pod napięciem,
 • rozłącznik DC

Bezpieczeństwo z firmą Fronius

Firma Fronius przykłada bardzo dużą wagę do bezpieczeństwa instalacji PV. Podejmujemy szereg działań w tym zakresie, które są naturalną konsekwencją 25-letniego doświadczenia firmy w branży fotowoltaicznej.

 • Podstawą bezpiecznej instalacji jest jej poprawne zaprojektowanie i wykonanie. Dlatego stale szkolimy naszych instalatorów i wyposażamy ich w najbardziej aktualną wiedzę.
 • Zgodność ze standardami to podstawa, ale zwykle przekraczamy ich wymagania, stawiając na najwyższą jakość w projektowaniu i produkcji falowników.
 • Dobry monitoring jest aniołem stróżem systemu fotowoltaicznego. Oferujemy falowniki wyposażone w wiele funkcji ciągłego monitorowania stanu instalacji.
 • Klasyczne falowniki wymagają minimalnej ilości połączeń po stronie DC, co zmniejsza ryzyko powstania pożaru.

Fotowoltaiczny Dekalog Dobrych Praktyk” i inne dokumenty można pobrać ze strony https://www.forum-fronius.pl

Fachowy Elektryk poleca

Gdzie zamówić?

Jesteś zainteresowany podobnymi produktami lub usługami?
Kliknij w wybraną wizytówkę, żeby dowiedzieć się więcej.x