1 października br. organizacja KNX udostępniła integratorom najnowszą, piątą już wersję programu ETS, będącego narzędziem konfiguracyjnym systemu KNX. Z założenia wyeliminowane miały być podstawowe wady poprzednich edycji oraz uproszczenie obsługi związanej z parametryzowaniem i programowaniem urządzeń.

Fot.: FotoliaFot.: Fotolia

Co to jest ETS?

ETS (Engineering Tool Software) jest niezależnym narzędziem przeznaczonym do projektowania, konfiguracji oraz programowania inteligentnych instalacji elektrycznych w domach i budynkach z zastosowaniem systemu KNX. W programie wbudowane są również podstawowe funkcje diagnostyczne za pomocą których można rozwiązywać większość problemów wynikających w trakcie uruchamiania nawet najbardziej skomplikowanych systemów.
Stowarzyszenie KNX jako założyciel i właściciel standardu KNX oferuje w formie ETS narzędzie konfiguracyjne, który jest częścią standardu KNX.
Prowadzi to do kilku głównych zalet:

 • daje gwarancję maksymalnej kompatybilności oprogramowania ETS ze standardem KNX,
 • wszystkie bazy danych (programy parametryzacyjne) urządzeń wszystkich certyfikowanych producentów KNX mogą być importowane do wewnętrznej struktury ETS,
 • zapewnia kompatybilność wsteczną ETS - zarówno baz danych, jak i zrealizowanych projektów - z wcześniejszymi wersjami ETS (od ETS2) i umożliwia edycję wszystkich projektów,
 • ujednolicenie platformy konfiguracji systemu automatyki KNX, dzięki temu wszyscy projektanci i instalatorzy mogą ograniczyć się do nabycia umiejętności obsługi jednego narzędzia.

Najnowsza wersja programu przystosowana jest dla wszystkich obszarów zastosowań związanych z automatyką domu i budynku w trakcie kolejnych faz wykonywania instalacji:

 • projektowania systemu automatyki
 • uruchamiania – dokumentacji projektu
 • diagnostyki i rozwiązywania problemów

Zmiany

Podstawową zmianą, jaką widzimy po uruchomieniu programu, jest interfejs użytkownika. Uproszczony został panel startowy (rys. 1), na którym widoczne są tylko podstawowe moduły:

 • Overviev: ogólnego widoku ze spisem realizowanych projektów,
 • Bus: najbardziej potrzebnych narzędzi związanych z komunikacją z magistralą systemową
 • Catalogs: umożliwiającym administrację aplikacjami do urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji projektów,
 • Settings: w którym możemy dokonać podstawowych ustawień programu ETS5.
Rys. 1a. Interfejs użytkownika w programie ETS4.Rys. 1a. Interfejs użytkownika w programie ETS4.
Rys. 1b. Interfejs użytkownika w programie ETS5.Rys. 1b. Interfejs użytkownika w programie ETS5.

W porównaniu z poprzednią wersją programu daje to zdecydowanie większą czytelność dla użytkownika, który nie jest obeznany ze wszystkimi funkcjami. Sposób realizacji samego projektu nie zmienił się. Mamy tu panele budynku, topologii i urządzeń, w których tworzymy strukturę projektowanego budynku z możliwością wstawiania urządzeń i topologię systemu. Urządzenia możemy parametryzować, zmieniać ich właściwości oraz wykorzystywać dostępne obiekty komunikacyjne. Również panel adresów grupowych działa analogicznie do wersji poprzednich. Łączenie obiektów komunikacyjnych jest równie łatwe (rys. 2). Dzięki zmniejszeniu belek nagłówkowych, przypominających widoki okien znanych z Windows 8, cały obszar roboczy programu stał się dużo bardziej przejrzysty. Podstawowe pozycje menu głównego jak i podręcznego pozostały również bez zmian. Mamy łatwy dostęp do edycji parametrów, opcji programowania i diagnostyki. Są one w tych samych miejsca, więc dla użytkownika wersji poprzedniej ich odnalezienie nie będzie trudne. Niestety nie jest jeszcze dostępna polska wersja programu. Podobnie, jak w wersji poprzedniej program umożliwia na dokładanie do pliku projektu dodatkowej dokumentacji, np. rysunków i schematów projektowych, fotografii związanych z systemem i dodatkowych plików przydatnych podczas prac konserwatorskich przy systemie.
Podstawową zmianą, jaka jest widoczna podczas pracy z programem jest brak modułu „Bazy danych”. Wszystkie informacje o projektach i aplikacjach do wykorzystywanych urządzeń przechowywane są w jednym miejscu. Umożliwia to korzystanie w trakcie pracy ze wszystkich zaimportowanych zasobów. Dostęp do wszystkich danych jest bezpośredni i nie ma konieczności przemieszczania się pomiędzy bazami. Takie rozwiązanie sugeruj dość znaczne zmiany w wewnętrznej strukturze zapisu plików. Poprzednie rozwiązanie wykorzystujące bazy danych podyktowane było zoptymalizowaniem dużej ilości zapisywanych informacji pod kątem szybkiego dostępu. Miejmy nadzieję że w obecnej propozycji wczytywanie poszczególnych aplikacji nie będzie trwało dłużej. Problemem jaki pojawia się z kolejną modyfikacją jest brak obsługi rozbudowanych aplikacji w postaci pluginów. Obecnie oferowane urządzenia KNX bardzo często korzystały z tej formy edycji parametrów. Szczególnie dotyczyło to najnowszych i najbardziej rozbudowanych urządzeń i ich aplikacji. Podyktowane jest to założeniem możliwości bezproblemowego przenoszenia projektów systemu KNX pomiędzy różnymi komputerami. Tym samym, aktualnie nie mamy możliwości korzystania z tych urządzeń. Pozostaje jedynie czekać na reakcję producentów urządzeń i zaktualizowanie przez nich aplikacji dla ETS5.

Rys. 2. Okno parametryzacji urządzeń i adresów grupowych w ETS5.Rys. 2. Okno parametryzacji urządzeń i adresów grupowych w ETS5.

Ważnym elementem, jaki został dodany do programu ETS5, jest obsługa komunikacji radiowej. Dotychczas wersja RF wspierała tylko rozwiązania poszczególnych producentów. Obecnie jest to pełnoprawna wersja komunikacji w systemie, równoważna z TP, PL i IP. Dzięki ujednoliceniu standardu komunikacji oraz pierwszym urządzeniom możliwe jest projektowanie systemów z pełną komunikacją we wszystkich tych mediach komunikacyjnych. Równocześnie zrezygnowano z obsługi interfejsu RS232, jako komunikacji pomiędzy komputerem a systemem.
Oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z wersjami Windows 7 i 8. Cały pakiet projektowy i konfiguracyjno-diagnostyczny działa na komputerach z systemem MS Windows ©, zarówno 32- jak i 64-bitowych. Według zapewnień producent gwarantuje pełną obsługę systemu 64-bitowego, dzięki czemu ma działać znacznie sprawniej i szybciej również przy realizacji dużych projektów.
Dla osób, które nie chcą przenosić wszystkich projektów bezpośrednio do nowej wersji programu, dobrą wiadomością jest fakt, że ETS5 działa całkowicie niezależnie i może być zainstalowany równolegle z wersją 4 i 3 na jednym komputerze. Daje to czas na uporządkowanie danych i „łagodne” zaznajomienie się z nową wersją programu w trakcie pracy z bieżącymi projektami. Jednocześnie projekty, które aktualnie nie mogą być zapisane w wersji piątej, mogą być nadal obsługiwane w wersjach poprzednich.
Ważną modyfikacją jest licencjonowanie programu. ETS przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników systemu KNX, od początkujących do wykwalifikowanych i doświadczonych partnerów KNX lub instalatorów. Aby osiągnąć optymalne wyniki pracy dla wszystkich użytkowników, KNX oferuje – w zależności od wiedzy użytkownika – kilka wersji programu. Obecnie istnieją następujące trzy podstawowe wersje ETS5 z proponowanymi zastosowaniami:

 • ETS5 Demo: bezpłatne testowanie systemu; bardzo małe projekty, wykorzystujące do trzech urządzeń.
 • ETS5 Lite: małe i średnie instalacje, w których można zaprogramować do dwudziestu urządzeń w projekcji.
 • ETS5 Professional: możliwość realizacji wszystkich projektów bez ograniczeń ilościowych i czasowych.

Dotychczas wersje Lite i Professional udostępniane były z licencją programową, dedykowaną do jednego komputera oraz sprzętową w postaci klucza USB, odblokowującą program na komputerze z zainstalowanym kluczem. Aktualnie zrezygnowano z klucza programowego i dostępne są jedynie wersji z DONGLE KNX. Klucz w formie sprzętowej nie potrzebuje sterownika i jest jednocześnie pamięcią przenośną wielkości 4 Gb, w której można przechowywać projekty i związane z nimi dane.

Tab. 1 Ocena ETS5
wadyzalety
 • brak wsparcia dla pluginów
 • brak wersji polskojęzycznej
 • udostępnienie licencji tylko z kluczem sprzętowym
 • uproszczony interfejs użytkownika
 • zminimalizowanie dodatkowych efektów graficznych w obszarze roboczym
 • zapis wszystkich informacji o projektach i urządzeniach w jednym pliku
 • obsługa transmisji RF
 • możliwość równoległej pracy z poprzednimi wersjami ETS
 • ujednolicenie zapisu programów aplikacyjnych i projektów podczas eksportu

Podsumowując, po ETS5 oprócz nowego interfejsu użytkownika i nowych funkcji obsługi jednej wspólnej bazy danych, nie należy spodziewać się zbyt wielu zmian. Organizacja KNX, jako producent programu, podtrzymuje nadal ideę parametryzacji urządzeń i łączenia wynikających z tego obiektów komunikacyjnych za pomocą grup adresowych. Jest to rozwiązanie, które umożliwia konfigurację nawet bardzo skomplikowanych systemów automatyki budynkowej w bardzo przyjazny i łatwy sposób. Dopracowanie komunikacji w ramach magistrali RF i IP pozwala rozszerzyć funkcjonalność systemu KNX o dodatkowe obszary zastosowań i możliwość instalacji automatyki w obiektach już istniejących, bez wyposażania ich w infrastrukturę dodatkowych przewodów.

 

Andrzej Stachno
Certyfikowane Centra Szkoleniowe KNX
www.knxpolska.org

 

 x