NuBe BEGHELLI CLOUD to nowoczesna platforma ulokowana w chmurze, umożliwiająca zdalne zarządzanie wszystkimi systemami Beghelli oraz dostęp do zgromadzonych w nich danych. Przeznaczona jest zarówno dla instalatorów i projektantów jak i wszystkich końcowych użytkowników produktów Beghelli. Pozwala ona na sterowanie, raportowanie i analizy danych zdalnie pobranych z opraw oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego, które mogą być zainstalowane na obiektach rozlokowanych w dowolnych zakątkach świata.

NuBe BEGHELLI CLOUD

Oprócz, doskonale znanych już klientom Beghelli, funkcji takich jak wykonywanie testów, sterowanie strumieniem świetlnym, AutoDimm, pomiar mocy chwilowej oraz energii i czasu pracy każdej z opraw etc., NuBe Beghelli Cloud oferuje dodatkowo nowoczesne usługi takie jak np. konserwacja predykcyjna, gdzie na podstawie zaawansowanego algorytmu, system może sam przewidywać czynności konserwacyjne i serwisowe jakie powinien podjąć użytkownik, tak aby zapobiec awariom mogącym wystąpić w przyszłości.

NuBe Beghelli Cloud ulokowana jest na bezpiecznych serwerach jednej z największych amerykańskich firm świadczących tego typu usługi. Po zalogowaniu się z dowolnej, mobilnej czy stacjonarnej stacji roboczej, przy użyciu danych uwierzytelniających, zweryfikowany użytkownik porusza się po platformie, korzystając z najbardziej aktualnych protokołów bezpieczeństwa, poufności i integralności danych. Z kolei zainstalowane na obiekcie urządzenia Beghelli (gateways) łączą się z platformą NuBe Beghelli Cloud za pomocą kompleksowego szyfrowania. W ten sposób gwarantujemy naszym klientom najwyższe światowe standardy zapewniające bezpieczeństwo ich danych.

Rys. 1 Schemat komunikacji NuBe Beghelli CloudRys. 1 Schemat komunikacji NuBe Beghelli Cloud

NuBe Beghelli Cloud ostatecznie usuwa wszelkie ograniczenia związane z wielkością monitorowanego obiektu, ilości zastosowanych jednostek centralnych czy też opraw. Co ważne możemy teraz łączyć różne systemy sterowania, zarówno oświetlenia awaryjnego jak i oświetlenia podstawowego. Otrzymujemy przez to potężne narzędzie mogące zarządzać nieograniczoną ilością opraw pracujących w różnych systemach (CBL+LG+LGFM+SD), jak przedstawiono to na poniższej wizualizacji.

W chmurze NuBe Beghelli Cloud można łączyć z sobą w jeden, nieograniczony w żaden sposób system, niezależne do tej pory rozwiązania, z dziedziny zdalnego monitoringu i zarządzania oprawami, czyli:

 • Najnowszy, w ofercie Beghelli, system monitoringu oświetlenia awaryjnego CableCom. Łączy on w sobie szybkość instalacji systemu radiowego LGFM z zaletami systemów które wymagają dodatkowej magistrali danych (LG). System Cable-Com (CBL) do komunikacji z oprawami awaryjnymi wykorzystuje ten sam przewód, którym zapewniamy oprawom zasilanie. Dzięki temu nie ma konieczności stosowania dodatkowej magistrali danych, choć sygnał przesyłany jest w „klasyczny” sposób po przewodach.
 • System radiowego monitoringu LGFM, który w tym roku świętuje już swoje 18-ste urodziny, doczekał się III generacji urządzeń i został zainstalowany w kilkunastu tysiącach obiektów na całym świecie.
 • Logica LG to pierwsze na rynku, cyfrowe rozwiązanie monitoringu opraw oświetlenia awaryjnego, z ponad 20-letnią tradycją. Jednostka centralna i oprawy oświetlenia awaryjnego połączone dwużyłowym przewodem zapewniającym przesył sygnału w protokole DALI to teraz już standard, na początku XXI wieku stanowił niedościgniony wzór dla innych.
 • Systemy centralnych baterii Sicuro LG24 i Sicuro LG230, produkowane w niemieckiej fabryce Beghelli Prazisa, zapewniające podtrzymanie awaryjne zasilania opraw, dla dwóch zakresów napięcia 24VDC i 230VDC.
 • System oświetlenia podstawowego SD FM zarządzany radiowo. Wiedza i doświadczenie uzyskane przy wdrażaniu systemu LGFM, zaowocowały wprowadzeniem na rynek w 2015 roku systemu zarządzania oświetleniem podstawowym w sposób bezprzewodowy. Implementacja opraw oświetlenia podstawowego do pracy w systemie SD FM dała użytkownikom, niespotykane do tej pory możliwości konfiguracji opraw, jej elastyczności oraz wykorzystania zupełnie nowych funkcji jak AutoDimm, umożliwiający oprawom oświetleniowym na automatyczną regulację strumienia świetlnego w zależności od ilości światła naturalnego docierającego do płaszczyzny pracy. Wszystkie te zalety przełożyły się na niebywały komercyjny sukces tego projektu, który tylko w Polsce, został zainstalowany na kilkuset obiektach.
Rys. 2. Graficzny interfejs użytkownika NuBe Beghelli Cloud jest bardzo czytelnyRys. 2. Graficzny interfejs użytkownika NuBe Beghelli Cloud jest bardzo czytelny

Teraz wszystkie systemy beghelli możesz nadzorować z jednego inteligentnego panelu

Główny ekran pozwala na monitorowanie składu i stanu systemu w czasie rzeczywistym, wyświetla jego lokalizację, wyniki testów autonomii oraz status wszystkich urządzeń. Procedury zarządzania i kontroli są intuicyjne dzięki graficznemu interfejsowi użytkownika, na którym wyświetlają się dane takie jak liczba obecnych jednostek sterujących i urządzeń do nich przypisanych, określone są ilościowo urządzenia działające poprawnie, te nieosiągalne i te z błędami. Wszelkie anomalie są podświetlane w celu szybkiego rozwiązania problemów, a konfigurowalne wykresy pokazują stan oraz historię systemu poprzez analizę testów automatycznych.

 1. Identyfikacja i lokalizacja obiektu.
  Precyzyjne pozycjonowanie systemu z geolokalizacją i dynamiczną mapą.
 2. Aktualny status.
  Status obiektu z dynamicznym wykresem na żywo, zgłaszanie wszelkich ogólnych anomalii.
 3. Ewidencja wszystkich aktywnych alarmów.
  Identyfikacja urządzenia, lokalizacja i rodzaj błędu.
 4. Raporty.
  Zestawienie raportów dotyczących anomalii, testów lub prawidłowego działania każdego z urządzeń.
 5. Opracowane wyniki testów.
  Wykres blokowy porównuje różne testy zgodnie z ustawionym dostosowaniem (np. miesiąc / rok).
 6. Pasek nawigacyjny.
  Aby przełączyć się z ogólnego widoku, na dane szczegółowe urządzeń, plany i zdjęcia obiektu lub raporty.
Rys. 3. Globalny ekran pozwala monitorować kilka obiektów jednocześnieRys. 3. Globalny ekran pozwala monitorować kilka obiektów jednocześnie

Globalna wizualizacja wszystkich zarządzanych zakładów

W celu monitorowania kilku obiektów jednocześnie (sieć sklepów, restauracji, oddziałów firmy itp.) dostępny jest globalny ekran na którym widzimy ich rozmieszczenie. Na mapie podświetlane są obiekty, w których występują jakiekolwiek błędy, tworząc globalne centrum powiadomień, z wizualizacją wszelkich anomalii wykrytych we wszystkich zarządzanych obiektach, w czasie rzeczywistym.

Rys. 4. Wizualizacje opraw na rzutach architektonicznych ułatwiają zarządzanie obiektamiRys. 4. Wizualizacje opraw na rzutach architektonicznych ułatwiają zarządzanie obiektami

Pozycjonowanie opraw na rzutach lub zdjęciach

Wizualizacja opraw na rzutach architektonicznych lub zdjęciach pomieszczeń, może być stworzona w szybki sposób za pomocą prostej operacji jaką jest metoda „przeciągnij i upuść”. Czerwony znacznik wskazuje urządzenia w których wystąpił błąd. Klikając na każde zaznaczone urządzenie, wyświetlane są wszystkie jego dane techniczne i ewentualne błędy, co pozwala na szybką identyfikację i rozwiązanie problemu. System może zarządzać rzutami różnych pięter i zdjęciami wielu pomieszczeń, tak aby uzyskać jak najbardziej pełny i czytelny widok monitorowanego obiektu. Operacje na mapie są ułatwione dzięki funkcjom powiększania, pomniejszania oraz filtrowania.

Rys. 5. Każdy wygenerowany raport można przeglądać bezpośrednio z platformy chmurowej lub pobrać w formacie pdfRys. 5. Każdy wygenerowany raport można przeglądać bezpośrednio z platformy chmurowej lub pobrać w formacie pdf

Raporty systemowe i dokumentacja

Każdy zaplanowany test funkcjonalny lub autonomiczny automatycznie generuje raport, który można przeglądać bezpośrednio z platformy chmurowej lub pobrać w formacie pdf. NuBe Beghelli Cloud automatycznie przechowuje wygenerowane raporty, umożliwia ich personalizację poprzez wstawianie informacji konserwacyjnych i sugeruje wszelkie rozwiązania dla znalezionych anomalii. Każdy nowy raport jest analizowany przez system i w przypadku wykrycia anomalii jest on natychmiast przesyłany e-mailem do instalatora lub administratora systemu. W każdej chwili istnieje możliwość pobrania statusu systemu w formacie pdf, spersonalizowanego z logotypami i dodatkowymi informacjami w celu uzyskania pełnego rejestru przeglądów okresowych (LogBook), wymaganego przez normę UNI 11222.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat projektów nowych systemów pracujących w NuBe Beghelli Cloud, a także adaptacji tych istniejących, znajdą państwo na: www.beghelli.it/pl-pl lub wysyłając zapytanie na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.x