System Exta Free to nowe spojrzenie na komfort domu. Zamysłem konstruktorów było stworzenie bezprzewodowego systemu sterowania i automatyki realizującego funkcje inteligentnego budynku. Dzięki Exta Free możemy sterować oświetleniem, roletami, a także integrując urządzenia z automatyką budynkową Exta, realizować zaawansowane funkcje automatycznego sterowania domową instalacją.

Fot. 1. Radiowy odbiornik modułowy 1-kanałowy ROM-01.Fot. 1. Radiowy odbiornik modułowy 1-kanałowy ROM-01.

Zgromadzone wewnątrz standardu Exta Free urządzenia dzielą się na nadajniki i odbiorniki radiowe. Pracują one na bezpiecznej częstotliwości 868 MHz. Jest to pasmo stosunkowo nisko obłożone, co zapewnia wysoką skuteczność transmisji i niepowtarzalną odporność na zakłócenia. Komunikacja pomiędzy urządzeniami zabezpieczona jest poprzez unikalny kod, co pozwala na równoległą pracę większej ilości urządzeń obok siebie. Moc wyjściowego sygnału radiowego dobrano w taki sposób by optymalizować zasięg urządzeń przy jednoczesnym obniżeniu emitowanej energii. Owocem kilkuletnich prac specjalistów działu konstrukcyjnego stała się dopracowana do perfekcji metoda transmisji sygnału niskiej mocy (poniżej 10 mW) na duże odległości (rzędu 300 m w terenie otwartym). Dodatkowo zasięg działania systemu można zwiększyć wykorzystując retransmiter sygnału radiowego. Pozwala to na niezwykle elastyczne konstrukcje finalne systemów bezprzewodowej automatyki budynkowej.

Rys. 1. Tryby pracy radiowego ściemniacza dopuszkowego RDP-01.Rys. 1. Tryby pracy radiowego ściemniacza dopuszkowego RDP-01.

Exta free uwolni twoją rozdzielnię

Nadajniki wchodzące w skład systemu przyjęły formę modułów montowanych w rozdzielnicach (szyna TH35), urządzeń dopuszkowych (montaż w typowej puszce Ø 60), radiowych pilotów oraz elementów montowanych natynkowo (radiowe łączniki, czujnik ruchu). Rozwiązanie takie zapewnia zarówno pełną integrację systemu z pracującą w rozdzielniach automatyką budynkową (np. urządzeniami Exta), możliwość montażu w puszkach pod łącznikami (dowolnego producenta) zarówno w miejscach gdzie doprowadzone są przewody L i N jak i wszędzie tam, gdzie nie mamy dostępu do zasilania (słupy ogrodzeniowe, ściany działowe, łączniki zintegrowane z meblami) - poprzez moduły zasilane z baterii. Odbiornikami stosowanymi w systemie Exta Free są urządzenia montowane dopuszkowo, bezpośrednio przy obiektach kontrolowanych, moduły wkręcane bezpośrednio do plafony (mufa) oraz urządzenia montowane na szynie TH35. Umożliwia to indywidualne dopasowanie systemu do potrzeb danej instalacji.

Rys. 2. Przykład zastosowania sterownika rolet dopuszkowego SRP-02.Rys. 2. Przykład zastosowania sterownika rolet dopuszkowego SRP-02.

Kompleksowe sterowanie oświetleniem

Wykorzystując moduł ściemniacza tranzystorowego RDP-01 z łatwością zrealizujemy zaawansowane sterowanie światłem. Urządzenie to może pracować w czterech trybach: komfortowym, jednoklawiszowym, dwuklawiszowym oraz czasowym. Tryb pracy komfortowy pokazuje rys. 1. Jednokrotne przyciśnięcie jednego z klawiszy powoduje natychmiastowe rozjaśnienie oświetlenia do zadanego poziomu. Podobnie realizowane jest wygaszenie modułu. Przyciśnięcie i przytrzymanie wciśniętego klawisza drugiego będzie powodowało płynne rozjaśnianie oraz ściemnianie oświetlenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu z łatwością zrealizujemy dowolną sekwencję świetlną, po czym jednym przyciskiem wywołamy jej uruchomienie lub wyłączenie. W trybie jednoklawiszowym oraz dwuklawiszowym o funkcji realizowanej przez ściemniacz (natychmiastowe włączenie do wymaganego poziomu czy też powolne rozjaśnianie/ ściemnianie) decyduje długość czasu w jakim trzymamy przyciśnięty klawisz nadajnika. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest ostatni z trybów pracy, tryb czasowy. Pozwala on na płynne rozjaśnienie oświetlenia, a następnie automatyczne wygaszenie w momencie gdy upłynie zadany wcześniej czas. Taka funkcja czyni automatycznie zainstalowany odbiornik bezprzewodowym automatem schodowym z funkcją płynnego rozjaśniania i ściemniania źródła światła.

Bezpieczna i ekologiczna instalacja Exta Free

Fot. 2. Radiowy odbiornik dopuszkowy 1-kanałowy ROP-01.Fot. 2. Radiowy odbiornik dopuszkowy 1-kanałowy ROP-01.

Dzięki wykorzystanym modułom tranzystorowym montowanym w ściemniacz RDP-01, znacząco wydłuża się żywotność sterowanych źródeł oświetlenia (zarówno żarowych jak i halogenowych zasilanych za pośrednictwem transformatora elektronicznego lub toroidalnego). Zastosowana metoda sterowania fazowego z włączeniem w fazie (ZV - zero voltage) zapobiega powstawaniu przepięć komutacyjnych, które wielokrotnie stają się przyczyną uszkodzenia źródeł światła. Stosując bezprzewodowy system sterowania Exta Free czynimy naszą instalację ekologiczną. Poszczególne odbiorniki zostały zaprojektowane w taki sposób by zużywać minimalne ilości energii. Dzięki temu koszt utrzymania instalacji opartej na Exta Free staje się dla użytkownika komfortowy.

Sterowanie roletami w jednym palcu

Fot. 3. Sterownik rolet dopuszkowy SRP-02.Fot. 3. Sterownik rolet dopuszkowy SRP-02.

Sterowanie roletami jeszcze nigdy nie było tak wygodne! Dzięki modułom SRP-02 i SRP-03 z łatwością zrealizujemy lokalne oraz centralne sterowanie roletami okiennymi z wykorzystaniem zarówno lokalnych łączników przewodowych, jak również bezprzewodowych urządzeń Exta Free. Sterownik rolet SRP-02 przeznaczony jest do sterowania napędami rolet, w których zastosowano silnik elektryczny 230 V~ z wyłącznikami krańcowymi. Urządzenie umożliwia realizację funkcji lokalnego i centralnego sterowania roletami oraz posiada możliwość zapisu trybów komfortowych. Tryby komfortowe umożliwiają ustawienie położenia rolety zaplanowane przez użytkownika. Tryb centralny wykorzystuje się w przypadku pełnego opuszczenia lub podniesienia grupy rolet bez względu na ich aktualne położenie. Wychodząc z domu możemy jednym przyciskiem radiowego pilota opuścić wszystkie rolety zgromadzone w budynku. Łącząc moduł SRP-01 z modułem SRP-03 oraz nadajnikiem montowanym na szynie TH35 typu RNM-10 sprzężonym z zegarem ZCM-11 (exta-automatyka budynkowa), tworzymy aplikację samoczynnie opuszczającą lub podnoszącą rolety w całym domu o określonej porze dnia. Od dziś to promienie porannego słońca będą nas budziły. Z nastaniem zmierzchu dom sam zadba o zasłonięcie okien i uruchomienie oświetlenia.

Warto iść z duchem czasu

Bezprzewodowe inteligentne instalacje będą stopniowo wypierały klasyczne rozwiązania. Zapewniają znacznie większy komfort użytkownikowi, zarazem ułatwiają pracę instalatora, który nie musi martwić się o ciągnięcie dodatkowego okablowania. Z Extą Free żyje się po prostu wygodniej!

Łukasz Roj
Product Manager
Zamel Sp.j.
www.zamelcet.pl
x