Odpowiednio dobrane kable i przewody zapewniają nie tylko bezpieczeństwo ale i trwałość instalacji elektrycznej oraz sygnałowej. Oferta rynkowa w zakresie kabli i przewodów jest bardzo bogata. O ich jakości decyduje przede wszystkim odpowiednia budowa i zastosowane materiały wykonania.

Przewody dobrej jakości

Kable elektryczne stanowią rodzaj przewodu elektrycznego izolowanego, jedno- lub wielożyłowego, który jest otoczony wspólną powłoką. Zapewnia to ochronę przed przedostaniem się wilgoci lub innych substancji mogących szkodliwie działać na izolację. Oprócz tego powłoka zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed porażeniem prądem elektrycznym. Kable znajdują zastosowanie przy trwałych połączeniach źródeł prądu z odbiornikami. Za pomocą kabli przesyłana jest energia elektryczna lub informacje.
Z kolei przewody elektryczne służą do prowadzenia prądu elektrycznego wzdłuż określonej drogi. Ich materiał wykonania stanowi przewodnik, którym najczęściej jest miedź lub aluminium. Przewody wykonuje się w postaci drutu, linki lub szynoprzewodu. W liniach napowietrznych zastosowanie znajdują przewody bez izolacji, natomiast w kablach przewody są izolowane.

Materiały wykonania przewodników

Przewody najczęściej, podobnie jak i inne elementy odpowiedzialne za przewodzenie prądu, wykonuje się z miedzi. Zdarzają się jednak przewody sygnałowe, w których materiał przewodzący stanowi srebro czy też konstant. Dawniej przewody elektryczne wykonywano z aluminium.
Ważnym parametrem przewodników, w tym kabli, jest rezystancja. Przyczynia się ona do straty mocy, powodującej wydzielanie ciepła w wyniku czego podwyższa się temperatura przewodnika. Stąd też kluczową rolę w procesie doboru przewodu odgrywa tzw. gęstość prądu, czyli natężenie prądu w stosunku do przekroju przewodnika.

Przewody dobrej jakości

Materiały wykonania izolacji

Przewodniki z prądem muszą być od siebie oddzielone. Izolacja jest również uwzględniona w stosunku do elementów metalowych. Do tego celu najczęściej stosowany jest polichlorek winylu (PCW). Materiał ten cechuje się nie tylko dobrymi właściwościami termoplastycznymi ale również dużą wytrzymałością mechaniczną. Ważną zaletą polichlorku winylu jest odporność na działanie wielu rozpuszczalników. Jak wiadomo skrót PCV, którego powszechnie używa się w Polsce, jest niepoprawny zarówno logicznie jak i językowo. W nazewnictwie międzynarodowym używa się wyłącznie skrótu PVC – od poly(vinyl chloride). W języku polskim poprawny jest skrót PCW – od polskiego poli (chlorek winylu). PCV nie jest poprawnym skrótem ani od nazwy międzynarodowej, ani polskiej. Materiał ten w obrocie handlowym występuje jako polwinit (zmiękczony, czyli plastyfikowany i granulowany PCW) i polwiplast (granulat obuwiowy PCW). Jako materiał izolacyjny używana jest także guma, guma EP oraz guma silikonowa lub neopren. Izolacje z tworzyw sztucznych to polietylen (PE), polipropylen (PP), poliuretan (PUR), poliamid (nylon), PTFE oraz FEP (Teflon FEP).

Przewody światłowodowe

W nowoczesnych systemach wymiany danych kluczową rolę odgrywają kable światłowodowe. W konstrukcji typowych kabli tego typu przewidziano pojedynczą luźną tubę wypełnioną żelem tiksotropowym. Tuba zawiera do 24-ch kolorowych włókien w pokryciu pierwotnym. Celem zwiększenia wytrzymałości dodatkowo tuba jest pokryta zbrojeniem z włókna szklanego. Ostatnią warstwę stanowi płaszcz zewnętrzny, wykonany z tworzywa bezhalogenowego. Tym sposobem zyskuje się powłokę zabezpieczającą przed nierozprzestrzenianiem płomienia.
Wybierając odpowiedni przewód trzeba przede wszystkim postawić na produkt markowy znanego producenta. Kable i przewody muszą spełniać wymagania odpowiednich norm technicznych, co potwierdzają właściwe certyfikaty i aprobaty pozwalające na wprowadzenie do sprzedaży. Poprawność tych dokumentów trzeba sprawdzić nabywając kabel.

Damian Żabicki

Fachowy Elektryk poleca

Gdzie kupić?

Jesteś zainteresowany podobnymi produktami?
Kliknij w wybraną wizytówkę, żeby dowiedzieć się więcej.