Każdego roku w Niemczech około 300 osób ginie w wyniku pożarów1. Według Niemieckiego Stowarzyszenia Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (ZVEI) w 95% przypadków przyczyną śmierci w pożarach budynków nie jest bezpośredni wpływ płomieni, ale zatrucie dymem spowodowane przez wytwarzane gazy². Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach staje się coraz ważniejsze, między innymi ze względu na liczne wymogi prawne w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. SSB-Electronic GmbH posiada specjalne i certyfikowane kable przeciwpożarowe, które posiadają atestację do instalacji w budynkach o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa. Te kable koncentryczne zmniejszają rozprzestrzenianie się płomieni i uwalnianie ciepła w budynkach oraz znacznie ograniczają powstawanie dymu, korozyjnych gazów pożarowych i płonących cząstek. Ponadto kable te są certyfikowane do zastosowań kolejowych zgodnie z normą EN 45545-2.

Certyfikowane kable przeciwpożarowe firmy SSB-Electronic GmbH do budynków użyteczności publicznej i zastosowań kolejowychFot. ISTOCK / AndreyPopov

Od 1 lipca 2017 r. wszystkie kable i przewody instalowane na stałe w budynkach podlegają europejskiemu rozporządzeniu w sprawie wyrobów budowlanych (ang. Construction Products Regulation/CPR). Rozporządzenie to ustanawia jednolite zasady stosowania wyrobów budowlanych wewnątrz budynków i jest wdrażane we wszystkich państwach członkowskich UE za pośrednictwem normy EN 50575. Kable, jako wyroby budowlane, są przypisane do określonych klas wydajności zgodnie z ich zachowaniem w warunkach pożaru. Odporność na płomienie, emisja dymu i bezhalogenowość odgrywają ważną rolę. Z każdą klasą odporności ogniowej związane są określone wymagania dotyczące kontroli jakości. W ten sposób rozporządzenie CPR tworzy jednolity system klasyfikacji, oceny i certyfikacji wyrobów budowlanych dla wszystkich krajów UE. Celem CPR jest zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego w budynkach. Zastosowanie certyfikowanych kabli powinno zapewnić więcej czasu na ewakuację w przypadku pożaru i ułatwić ratowanie ludzi. SSB-Electronic GmbH oferuje elastyczne kable koncentryczne o niskiej tłumienności o różnych klasach ogniowych zgodnie z CPR, które w zależności od wymogów bezpieczeństwa są odpowiednie dla różnych typów budynków lub obszarów.

Kable przeciwpożarowe klasy CPR Cca dla wysokich wymagań bezpieczeństwa w budynkach

Dzięki przyporządkowaniu do Euroklasy „Cca” kable koncentryczne z serii Ecoflex Plus Heatex® i Aircell Heatex® spełniają najnowocześniejsze przepisy przeciwpożarowe i nadają się do stosowania w budynkach użyteczności publicznej o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa. Produkty z oznaczeniem Ecoflex® i Aircell® z powłoką Heatex ® są trudnopalne i wykazują jedynie niskie rozprzestrzenianie się ognia. Osłona kabla wytwarza niewielką ilość dymu, co oznacza, że drogi ewakuacyjne pozostają widoczne w przypadku pożaru. Kable koncentryczne Heatex® są również bezhalogenowe i nie zawierają pierwiastków reaktywnych, takich jak fluor, chlor i brom. Nie wytwarzają żadnych gazów korozyjnych, które mogą prowadzić do dużych szkód pożarowych. Klasa ochrony przeciwpożarowej „Cca” zapewnia zatem spełnienie ważnych kryteriów klasyfikacji w zakresie rozprzestrzeniania się płomienia, ciepła, dymu i kwasów, a także płonących kropli oraz spełnienie wszystkich odpowiednich norm.
W szczegółach kable koncentryczne nowej serii są zgodne z następującymi normami i wytycznymi:

 • Certyfikowane zgodnie z EN 45545- 2:2013+A1:2015 i EN 45545-2:2020 zestaw wymagań R15 + R16 dla zastosowań kolejowych.
 • Odporność na płomienie testowana zgodnie z normą EN 60332-1-2:2004 + A1:2015 + A11:2016 oraz zgodnie z normą EN 60332-1-3:2004 + A1:2015.
 • Gęstość dymu testowana zgodnie z normą EN 61034-2:2005
 • Toksyczność dymu badana zgodnie z EN 50305:2002 par. 9.2
 • Pionowe rozprzestrzenianie się płomienia badane zgodnie z EN 60332-3-24:2009 lub EN 50305:2002 sekcja 9.1.1. + sekcja 9.1.2. (pour différents diamètres de câble)
 • Bezhalogenowość testowana zgodnie z normą DIN EN 50306-1:2003
 • Zawartość kwasu halogenowodorowego testowana zgodnie z normą DIN EN 60754-1:2015 (HCI < 0,5%)
 • Kwasowość gazów pożarowych testowana zgodnie z normą DIN EN 60754-2:2015 (wartość pH > 4,3)
 • Przewodność gazów pożarowych badana zgodnie z normą DIN EN 60754-2:2015 (< 10,0 μS/mm)
 • Zawartość fluoru testowana zgodnie z normą EN 60684-2:2011 par. 45.2 procedura A (< 0,1%)
 • Materiał osłony zgodny z normą DIN EN 50290-2-27 (HD 624.7)
 • Zgodność z dyrektywą RoHS (dyrektywa 2011/65/WE i 2015/863/UE RoHS 3)
 • Ognioodporne, niskodymne, bezhalogenowy (LSZH)
 • Odporność na promieniowanie UV
Certyfikowane kable przeciwpożarowe firmy SSB-Electronic GmbH do budynków użyteczności publicznej i zastosowań kolejowychFot. ISTOCK / AndreyPopov

Ze względu na swoją klasę ochrony przeciwpożarowej kable koncentryczne z serii Ecoflex Plus Heatex® i Aircell Heatex® podlegają specjalnym procedurom testowania kabli i muszą spełniać surowe wymagania najwyższego systemu oceny zgodności (System 1+). Z tego powodu są one szczególnie odpowiednie do instalacji w budynkach użyteczności publicznej i obiektach publicznych o dużej koncentracji ludzi, np. w szkołach, hotelach, domach towarowych, biurowcach i wieżowcach, a także w słabo wentylowanych obszarach, takich jak parkingi podziemne.
Kable Ecoflex Plus Heatex® są dostępne w średnicach 10 mm i 15 mm, a kable Aircell Heatex® w średnicach 5 mm i 7 mm. Przegląd ważnych cech kabli koncentrycznych Heatex®:

Kabel przeciwpożarowy firmy SSB-ElectronicŚrednicaCzęstotliwość maksymalnaTłumienie @1GHz (przy 20°C)Obciążalność maksymalna @1GHz (przy 40°C)
Aircell 5 Heatex5,0 mm10 GHz29,54 dB178 W
Aircell 7 Heatex7,3 mm6 GHz20,44 dB191 W
Ecoflex 10 Plus Heatex10,2 mm8 GHz13,49 dB285 W
Ecoflex 15 Plus Heatex14,6 mm8 GHz9,80 dB446 W

Poniższy przegląd przedstawia przyporządkowanie kabli koncentrycznych firmy SSB-Electronic GmbH do klas ogniowych i odpowiednie obszary ich zastosowania zgodnie z wymogami bezpieczeństwa w budynku:

Kabel koncentrycznyEuroklasa zgodnie z normą EN 50575Wymagania bezpieczeństwa w budynkuObszar zastosowaniaKryteria klasyfikacjiSystem monitorowania zgodności
Aircell 5
Aircell 7
Ecoflex 10
Ecoflex 10 PLUS
Ecoflex 15
Ecoflex 15 PLUS
Aircom Premium
Ecoflex Multicote
ECAniskiKable do standardowych zastosowań: w budynkach o małej wysokości, małej gęstości zamieszkania, w mieszkaniach.rozprzestrzenianie się płomienia, EN 60332-1-2 H ≤ 425 mmSystem 3: Badanie próbki typu przez jednostkę notyfikowaną
Monitorowanie produkcji przez producenta
Ecoflex 10 PLUS HeatexCca s1 d0 a1wysokieKable spełniające wyższe wymagania przeciwpożarowe: w wieżowcach, konstrukcjach budowlanych, biurach, punktach sprzedaży, restauracjach, hotelach, parkingach podziemnych, szkołach, domach mieszkalnych, więzieniach, parkach rozrywki i rekreacji itp.Rozprzestrzenianie się płomienia, EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm
Uwalnianie ciepła, pionowe rozprzestrzenianie się płomienia EN 50399 FS ≤2,0 m THR ≤ 30 MJ maks. HRR ≤ 60 kW FIGRA ≤ 300 W/s Źródło płomienia = 20,5 kW
Zadymienie EN 50399/EN 61034-2 s1, s1a, s1b, s1, s3
Zawartość kwasów/korozyjność EN 60754-2 a1, a2, a3
Płonące kropelki EN 50399 d0, d1, d2
System 1+: Badanie próbki typu przez jednostkę notyfikowaną:
Regularny audyt fabryki przez jednostkę notyfikowaną
Regularne pobieranie próbek z bieżącej produkcji przez jednostkę notyfikowaną
Monitorowanie produkcji przez producenta
Ecoflex 15 PLUS HeatexCca s2 d2 a1
Aircell 5 Heatex
Aircell 7 Heatex
Cca s1 d0 a1

Kable przeciwpożarowe również dla pojazdów szynowych

Kable koncentryczne serii Heatex® są certyfikowane do zastosowań kolejowych do użytku wewnętrznego i zewnętrznego zgodnie z zestawami wymagań R15 i R16 normy EN 45545-2. Tabela 5 tej normy określa wymagane testy i wartości graniczne dla materiałów i komponentów stosowanych w pojazdach szynowych. W zależności od poziomu zagrożenia (ang. Hazard Level/HL), który wynika z klasy operacyjnej i klasy konstrukcyjnej pojazdu szynowego, odpowiednie wymagania dotyczące palności, gęstości gazu dymnego i toksyczności gazu dymnego zastosowanych materiałów i komponentów są wyprowadzane i podsumowywane w zestawach wymagań. Zgodnie z normą DIN EN 45545-2 Tabela 5, kable koncentryczne Heatex® spełniają niezbędne wymagania ochrony przeciwpożarowej zestawów wymagań R15 i R16 dla kabli i przewodów do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych (nr EL1A i EL1B) i nadają się do stosowania w pojazdach szynowych o różnych poziomach zagrożenia.

Oprócz produktów Heatex®, SSB-Electronic GmbH posiada w swoim asortymencie inne bezhalogenowe i trudnopalne kable koncentryczne, które mogą być stosowane do niskich wymagań ochrony przeciwpożarowej. Są to dobrze znane marki kabli Ecoflex® i Aircom® Premium z powłoką zewnętrzną FRNC i średnicami zewnętrznymi od 5 mm do 15 mm. Te kable koncentryczne FRNC posiadają homologację dla minimalnej klasy ochrony przeciwpożarowej i umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie bezhalogenowości i odporności na płomień. Dzięki temu nadają się do instalacji w sektorze budownictwa przemysłowego i prywatnego, jeśli nie jest wymagana zgodność z wyższą klasą ochrony przeciwpożarowej.

Ponadto SSB-Electronic GmbH oferuje również specjalne kable koncentryczne z serii SeaTex® dla sektora morskiego, które są pierwszym wyborem do zastosowań na pełnym morzu i w trudnych warunkach środowiskowych ze względu na ich specjalną, odporną na warunki atmosferyczne powłokę zewnętrzną SHF2, a także ogólnoświatową homologację dla przemysłu stoczniowego (certyfikat DNV).
Deklaracje właściwości użytkowych certyfikowanych kabli koncentrycznych Heatex® można znaleźć na stronie internetowej firmy pod adresem https://www.ssb.de/de/ baupvo-cpr. Można je zamówić bezpośrednio na stronie internetowej producenta, SSB-Electronic GmbH (www.ssb-electronic.de) lub u odpowiednich sprzedawców kabli. Dostępne są również pasujące złącza koncentryczne wszystkich standardów. Na życzenie kable koncentryczne mogą być również dostarczone wstępnie konfekcjonowane, wraz ze szczegółową i wysokiej jakości rejestracją pomiarów HF. W ten sposób klient otrzymuje niezwykle elastyczne kable koncentryczne o niskiej tłumienności i wysokiej jakości, które są dopasowane do specjalnych wymagań w obszarze instalacji i spełniają wszystkie istotne wymagania dotyczące trudnopalności i niskiej emisji w przypadku pożaru.

Lina Schmidt
Kierownik Zarządzania Produkcją
SSB-Electronic GmbH
Tel.: +49-2941-93385-114
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Kontakt:
SSB-Electronic GmbH
Am Pulverhäuschen 4
59557 Lippstadt / Niemcy
Tel.: +49-2941-93385-0
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Źródła:

 1. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/760549/umfrage/tote-durch-rauch-feuer-und-flammen-in-deutschland/
 2. https://www.zvei.org/verband/fachverbaende/fachverband-sicherheit/fachkreis-brandmeldesysteme/rauchmelder-retten-leben/